Maatschappij

Cijfers - Verkeer

Het aantal personenauto’s met Nederlands kenteken neemt elk jaar toe. Gedurende 2017 steeg dit aantal met ruim 150 duizend naar 8,4 miljoen op 1 januari 2018. Ook het aantal bedrijfswagens en motorfietsen is in 2017 weer toegenomen. De afgelopen 25 jaar zijn alleen in 2014 iets minder motorvoertuigen verkocht dan een jaar eerder. Het totaal aan motorvoertuigen passeerde in 2017 de grens van 10 miljoen. Op 1 januari 2018 telt Nederland 10,1 miljoen motorvoertuigen.

Onder jongeren van 18 tot 30 jaar stijgt het autobezit met het toenemen van de leeftijd. Van de 18-jarigen heeft 2 procent in 2015 een auto, van de 29-jarigen 21 procent. Het autobezit van studenten en werkende jongeren verschilt sterk. Van alle studenten heeft 7 procent een auto, van werkende jongeren 48 procent. Hoewel een minderheid van de jongeren een auto heeft, heeft de meerderheid wel een rijbewijs. Van de studenten heeft 60 procent een autorijbewijs, van de werkende jongeren 83 procent.

Ruim 1,4 miljoen personen waren op 1 januari 2018 in het bezit van een Nederlands motorrijbewijs. Dat zijn 106 motorrijbewijsbezitters per duizend inwoners. Het motorrijbewijsbezit is het hoogst in Drenthe: 143 per duizend inwoners. Zeeland volgt met 127 rijbewijsbezitters per duizend inwoners. Onder de gemeenten springen het Overijsselse Dalfsen, het Drentse De Wolden en de gemeente Bronckhorst in Gelderland eruit, met achtereenvolgens 189, 179 en 177 bezitters van een motorrijbewijs per duizend inwoners. In Rotterdam (55 per duizend) en Amsterdam (59 per duizend) is het motorrijbewijsbezit het laagst van alle Nederlandse gemeenten.

...

Op de Nederlandse rijkswegen passeerden in 2017 gemiddeld bijna 2,3 duizend motorvoertuigen per uur, bijna 1 procent meer dan in 2016. Op de A10, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en afslag Buitenveldert (richting Buitenveldert), passeerden op een werkdag in 2017 de meeste motorvoertuigen: gemiddeld ruim 113 duizend. Andere drukke trajecten zijn onder meer afslag Buitenveldert tot knooppunt De Nieuwe Meer (eveneens de A10), de A4 bij Hoofddorp richting Amsterdam, en de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd richting De Bilt.

Bijna 71 procent van alle vrachtauto’s en trekkers voor oplegger op naam van bedrijven stond in 2016 op naam van vervoer- en opslagbedrijven of bedrijven in de groot- en detailhandel. Ten opzichte van 2009 is het aantal vrachtauto’s en trekkers binnen deze branches gedaald met ruim 7,5 procent. Het totaal aantal vrachtauto’s en trekkers is in dezelfde periode afgenomen met 7 procent.

Het aantal passagiers dat van of naar Nederlandse luchthavens vliegt, is tussen 2007 en 2017 met 50 procent toegenomen, van 50,5 miljoen tot bijna 76,2 miljoen. De afgelopen tien jaar is het aantal passagiers dat via Amsterdam Airport Schiphol vliegt met ruim 43 procent toegenomen. Bij de overige nationale luchthavens checkten in 2017 bijna drie keer zoveel passagiers in en uit als in 2007. Het aandeel van deze kleinere luchthavens in het totaal aantal vervoerde passagiers nam in deze periode toe van 5 procent tot 10 procent.

Ruim 11 miljoen mensen hebben een Nederlands autorijbewijs, 81 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. Het autorijbewijsbezit is het hoogst onder vijftigers (90 procent). Jongeren (17 tot 20 jaar) en ouderen (70-plussers) hebben minder vaak een rijbewijs, maar hun rijbewijsbezit is de afgelopen jaren wel toegenomen. Bij 70-plussers nam het rijbewijsbezit toe van 56 procent in 2014, naar 66 procent in 2018. Onder 17-jarigen nam het rijbewijsbezit toe van 7 procent naar 10 procent. Het sterkst was de toename onder 18- tot 20-jarigen, van bijna 31 procent (2014) naar ruim 48 procent (2018).

Op 1 januari 2018 waren ruim 11 miljoen Nederlanders in het bezit van een rijbewijs voor een personenauto, bijna 11,3 miljoen hadden een geldig bromfietsrijbewijs. Ruim 1,4 miljoen volwassenen waren in het bezit van een motorrijbewijs. Achtereenvolgens 285 duizend en 580 duizend personen van 18 jaar of ouder hadden een rijbewijs voor bus of vrachtwagen.

Op 1 januari 2018 waren ruim 11 miljoen Nederlanders in het bezit van een rijbewijs voor een personenauto (rijbewijs categorie B of BE). Nog meer Nederlanders hadden een geldig bromfietsrijbewijs, bijna 11,3 miljoen. Ruim 1,4 miljoen volwassenen waren in het bezit van een motorrijbewijs. Het bezit van een geldig rijbewijs voor bus of vrachtwagen is een stuk lager, met achtereenvolgens bijna 285 duizend en 580 duizend personen van 18 jaar of ouder.

Gezamenlijk reden Nederlandse personenauto’s in 2016 bijna 119 miljard kilometer. Auto’s die één jaar oud waren legden gemiddeld 22,4 duizend kilometer af, auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers) gemiddeld 1,7 duizend kilometer. Oldtimers namen hiermee ruim 243 miljoen kilometer (0,2 procent van het totaal) voor hun rekening. Voor alle leeftijdscategorieën van auto’s daartussen geldt dat de jaarlijkse afgelegde kilometers afnemen met de leeftijd van het voertuig.

Nederland telde op 1 juli 2017 meer dan 10 duizend elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot een snelheid van 45 kilometer per uur. Sinds begin 2017 is het dragen van een bromfietskenteken voor deze zogenoemde speed-pedelecs verplicht. Bestuurders hiervan moeten daarom – net als bromfietsers – de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. In de provincie Utrecht wonen naar verhouding de meeste bezitters van een speed-pedelec, 76 per 100 duizend inwoners, gevolgd door Overijssel en Zeeland.

In 2016 werd gemiddeld door een personenauto met een Nederlands kenteken 13,2 duizend kilometer afgelegd. Auto’s op de brandstoffen CNG of LNG maken de meeste kilometers, bijna 25 duizend, gevolgd door diesels (23,8 duizend) en plug-in hybrides (23,4 duizend). Benzineauto’s legden de minste kilometers af (10,7 duizend).

In 2016 werd gemiddeld door een personenauto met Nederlands kenteken 13,2 duizend kilometer afgelegd. Naar brandstofsoort bestaan duidelijke verschillen in gemiddeld jaarkilometrage. Auto’s die rijden op de brandstoffen CNG (aardgas onder druk) of LNG (vloeibaar aardgas) maken de meeste kilometers, bijna 25 duizend. Zij worden op de voet gevolgd door diesels en plug-in hybrides, die achtereenvolgens 23,8 en 23,4 duizend kilometer op de weg doorbrachten. Benzineauto’s legden in 2016 de minste kilometers af (10,7 duizend).

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.