Economie

Cijfers - Prijzen

Na drie jaar met geringe stijgingen namen de consumentenprijzen in 2017 weer wat sterker toe. De prijzen kwamen in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger uit dan in 2016. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder, de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau van 2016. In 2016 was de prijsstijging van goederen en diensten met 0,3 procent nog de laagste in bijna 30 jaar.

Voeding steeg in 2017 relatief sterk in prijs. In de periode 2007–2017 stegen alleen in 2008 de voedselprijzen sterker. Gezondere voedingsmiddelen, zoals halfvolle melk en eieren stegen in 2017 gemiddeld ruim twee keer zo sterk in prijs als ongezondere voedingsmiddelen. De sterkere prijsstijging van gezondere voedingsmiddelen staat niet op zichzelf. Ook in voorgaande jaren stegen gezondere voedingsmiddelen vaker meer in prijs dan ongezondere voedingsmiddelen.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in Nederland is in 2017 toegenomen tot ruim 263 duizend euro. In Bloemendaal werd, net als in voorgaande jaren, het meest uitgegeven aan een woning (776 duizend euro). In Delfzijl werd met gemiddeld 141 duizend euro het minst betaald voor een woning. De verschillen tussen gemeenten zijn in 2017 groter geworden in vergelijking met 2016.

In januari 2018 stegen de producentenprijzen in de industrie met 1,2 procent vergeleken met een jaar eerder. De prijzen stegen in nagenoeg alle branches en aan het eind van het jaar minder sterk dan aan het begin van 2017. De aardolie-industrie bepaalt voor een groot deel de ontwikkeling van de prijzen in zowel de industrie als in de chemische industrie. Begin 2018 lagen de prijzen in de aardolie-industrie 4,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was een veel kleinere stijging dan in het eerste kwartaal van 2017, toen de prijzen daar nog met 56 procent stegen.

In januari 2018 lagen de prijzen van de voedingsindustrie 2 procent hoger dan in 2015. Dat is een minder grote stijging dan in de hele industrie. Binnen de voedingsbranche namen bij de slachterijen van vlees daarentegen de prijzen flink toe, met ruim 13 procent sinds 2015. Dit hangt samen met een toegenomen vraag naar vlees in de laatste jaren en met de stijging van de prijs van veevoeder.

De prijzen van commerciële diensten en transport stegen gestaag de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor de meeste onderliggende branches. De prijzen namen vooral toe in de exploitatie en handel in onroerend goed. Daar waren de prijzen in 2017 12,2 procent hoger dan in 2010. Ook in de administratieve en ondersteunende diensten stegen de prijzen. Alleen in de informatie- en communicatiebranche daalden de prijzen.

De prijzen voor diensten in de branche vervoer en opslag stijgen al bijna tien jaar. Vooral de prijzen voor koeriersdiensten namen toe, 18,6 procent in de periode 2010–2017. Prijzen voor het vervoer over water gingen de laatste jaren echter flink naar beneden.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.