Economie

Cijfers - Bedrijven

Het aantal bedrijven nam de afgelopen jaren onafgebroken toe. Er kwamen vooral meer eenmanszaken bij. In het tweede kwartaal van 2018 zijn 2 op de 3 bedrijven eenmanszaken, in 2008 was dat net iets meer dan de helft. De maatschap komt als rechtsvorm steeds minder vaak voor onder bedrijven.

Net als in voorgaande jaren startten ondernemers in 2017 vooral nieuwe management­adviesbureaus, bijna 13 duizend. Daarnaast richtten starters vaak een bedrijf op in de onderwijssector, zoals in het sportonderwijs (bijna 3,5 duizend oprichtingen), of op het terrein van studiebegeleiding (3 duizend). Vooral door de sterke stijging van het aantal nieuwe webwinkels staat ook de detailhandel hoog op de lijst van startende bedrijven.

Daarnaast zagen in de kunstsector veel nieuwe bedrijven het levenslicht. In de ambulante gezondheidszorg zijn de starters met name paramedische praktijken zoals diëtisten, opticiens, podotherapeuten, praktijkondersteuners en verpleegkundigen (geen thuiszorg).

Lees verder...

De gemeenten waar de meeste startende bedrijven zich vestigden, bevinden zich vooral in en om de Randstad. Gemeente Amsterdam had met 187 oprichtingen per 10 duizend inwoners het hoogste aantal, gevolgd door Laren (164) en Den Haag (134). Van de 20 gemeenten met de minste oprichtingen liggen er 18 aan de oost- of noordgrens van Nederland. In Loppersum en Appingedam vestigden zich met 35 per 10 duizend inwoners het minste aantal bedrijven in 2017.

Het percentage bedrijven met minimaal 10 werkzame personen met een snelle, vaste internetverbinding van minimaal 30 Megabit/s steeg tussen 2012 en 2017 van 36 procent naar 67 procent. Vooral het aandeel bedrijven met een internetverbinding van 100 Megabit/s of meer groeide hard; van 8 procent (2012) naar 28 procent (2017). Het aandeel bedrijven met een langzame verbinding (minder dan 10 Megabit/s) nam in diezelfde periode met meer dan helft af.

Steeds meer werknemers maken gebruik van telewerken. In 2017 werkte 33 procent van de werknemers geregeld buiten hun bedrijfsvestiging. Zeven jaar eerder gold dat voor nog maar 21 procent van de werknemers.

Een vergelijkbare trend is te zien bij personeel dat mobiel internet van de zaak gebruikt. In 2017 maakte 35 procent van de werknemers gebruik van laptops, tablets of smartphones van het bedrijf om mobiel te kunnen internetten. Het verschil met 2010 is groot, toen gold dat voor slechts 10 procent van de werknemers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.