Economie

Cijfers - Macro-economie

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 2,9 procent. Dat is een stuk forser dan in 2016. Toen bedroeg de economische groei 2,2 procent. Het is bovendien de hoogste groei sinds de crisis. De groei in 2017 is breed gedragen. Er is meer geïnvesteerd, meer uitgevoerd en meer geconsumeerd dan in 2016. De handel met het buitenland bleef echter ook in 2017 de motor achter de Nederlandse economie.

De economische groei van Nederland was in vrijwel alle regio’s zichtbaar, alleen in Groningen zorgde de afname van de aardgaswinning voor economische krimp. Ook de economieën van Friesland en Drenthe werden geremd door de aardgaswinning. De economie van Zuidoost-Noord-Brabant en Flevoland (vooral Almere) groeiden het sterkst. Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) dankte zijn groei aan de industrie en de zakelijke dienstverlening. In Almere trok de economie aan door een sterke economische groei van de leasebedrijven.

De Nederlandse overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese norm. De schuld bedroeg eind 2017 421 miljard euro, dit is 57,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2016 was dit nog 62 procent. Volgens Europese regels moet de schuld van de eurolanden beneden de norm van 60 procent van het bbp liggen.

Het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid was met 9 miljard euro uitzonderlijk groot. Dit komt overeen met 1,2 procent van het bbp. Nederland voldoet al sinds 2013 aan de Europese tekortnorm van 3 procent.

Het consumentenvertrouwen is in mei 2018 een fractie afgenomen, maar ligt ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (–3). Het consumentenvertrouwen schommelt al een jaar lang tussen 23 en 26. Na de dalingen in maart en april is het producentenvertrouwen in mei 2018 toegenomen. Het producentenvertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Producenten waren in mei 2018 vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.