Economie

Cijfers - Zakelijke diensten

In 2017 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening in Nederland met ruim 6 procent. Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat de omzet stijgt. Sinds 2008 daalden de jaaromzetten alleen in de jaren 2009, 2010 en 2013. De grootste omzetstijging in de afgelopen tien jaar was in 2015, bijna 8 procent.

Het merendeel van de zakelijke dienstverleners had de afgelopen jaren positieve verwachtingen over de personeelssterkte en het economisch klimaat. De verwachtingen over de omzet en verkoopprijzen tonen een wisselender beeld, maar ook daar nemen de verwachtingen sinds 2015 elk jaar toe. In het eerste kwartaal van 2018 waren de zakelijke dienstverleners vooral positief over de verkoopprijzen en tarieven voor de komende drie maanden.

In de periode 2015–2017 steeg de omzet in nagenoeg alle branches van de zakelijke dienstverlening. De enige uitzondering zijn de beveiligings- en opsporingsdiensten. Zij noteerden een kleine omzetdaling in 2016. Het jaar daarna steeg hun omzet echter alweer. Ook schoonmaakbedrijven, hoveniers en architecten- en ingenieursbureaus haalden in 2017 grotere omzetten dan in de twee jaren ervoor. In de reisbranche steeg de omzet het meest, vooral in de jaren 2015 en 2016.

De omzet van IT-dienstverleners steeg in 2017 met 5,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is hoger dan de gemiddelde groei in 2016, maar lager dan in 2014 en 2015. De omzetdaling was het grootst (4,2 procent) in 2012. De IT-dienstverlening omvat diensten op het gebied van computerprogrammering en advisering, maar ook diensten op het gebied van informatie, zoals web hosting, levering van software-applicaties en IT-infrastructuur.

Het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling (fase B en C), neemt al zes jaar nagenoeg onafgebroken toe. Het gaat hier om langere contracten waarbij de uitzendkrachten voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst zijn van het uitzendbureau. Het aantal uren in kortlopende contracten (fase A) stijgt pas vanaf 2015 onafgebroken. Dit zijn zogeheten basiscontracten zonder uitzendbeding, die maximaal 78 weken duren.

De omzet van uitzendbureaus stijgt al enkele jaren en dit hangt samen met de toename van het aantal uitzenduren. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling (fase B en C), neemt al zes jaar nagenoeg onafgebroken toe. Het gaat hier om langere contracten waarbij de uitzendkrachten voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst zijn van het uitzendbureau. Het aantal uren in kortlopende contracten (fase A) stijgt pas vanaf 2015 onafgebroken. Dit zijn zogeheten basiscontracten zonder uitzendbeding, die maximaal 78 weken duren.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.