Economie

Cijfers - Industrie

De omzet in de industrie steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 6,1 procent op jaarbasis. Het was het vijfde kwartaal op rij met groei. Voor heel 2017 behaalde de industrie een omzetstijging van 7,1 procent. In alle branches nam de omzet toe, maar in de transportbranche was de stijging met 14,2 procent het sterkst.

De afzetprijzen in de industrie lagen in het vierde kwartaal van 2017 2,8 procent hoger dan aan het eind van 2016. Zowel binnen als buiten Nederland stegen de afzetprijzen, met respectievelijk 2,4 procent en 3,2 procent.

Over heel 2017 was er in de industrie een prijsstijging van 4,8 procent op jaarbasis. Met een prijsstijging van bijna 10 procent speelde de aardolie-industrie een grote rol bij de positieve prijsontwikkelingen in de industrie. In alle overige industriebranches stegen de prijzen ook, al betrof het bijvoorbeeld in de elektrotechnische en machine-industrie slechts een prijsstijging van 0,2 procent.

Lees verder...

In de voedingsmiddelenindustrie en drankenindustrie nam de omzet in het vierde kwartaal van 2017 zowel in het binnenland als in het buitenland toe, de omzet in de tabaksindustrie daalde met 4,2 procent. De omzet in de voedingsmiddelenindustrie en drankenindustrie nam met respectievelijk 5,1 procent en 7,3 procent toe. De afzetprijzen stegen in het vierde kwartaal in alle branches. De prijsstijging was met 4,3 procent het grootst in de tabaksindustrie en stegen het hardst op de buitenlandse markt (4,7 procent).

Over 2017 groeide de omzet ten opzichte van 2016 met 6,3 procent het hardst in de drankenindustrie. De omzet nam in de voedingsmiddelenindustrie en tabaksindustrie toe met respectievelijk 4,5 procent en 1,5 procent.

Lees verder...

Het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie is sinds 2013 sterk gedaald. Op het hoogtepunt in 2012 gingen 859 bedrijven failliet, in 2017 waren dat er nog 275. Dit is een daling van 68 procent.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële ondernemers bereikte in februari 2018 een recordhoogte van 10,9 procent. In maart 2018 was het vertrouwen van de producenten iets minder positief met 9,5 procent. Sinds oktober 2015 is de productie elke maand gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In februari 2018 kwam de productiegroei uit op 4,2 procent.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.