Economie

Cijfers - Vervoer

In 2017 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s in totaal 666 miljoen ton goederen via de weg naar hun bestemming gereden, 1,5 procent meer dan in 2016. Zowel in het binnenlandse vervoer (toename 1,1 procent) als in het internationale wegvervoer van en naar Nederland (toename 3,5 procent) zijn meer goederen vervoerd. Het internationale wegtransport van en naar ons land (bilateraal vervoer) steeg in 2017 weer na twee jaar van krimp.

In 2017 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 1,5 procent meer goederen dan een jaar eerder. In totaal werd 666 miljoen ton goederen via de weg naar hun bestemming gereden.

Zowel in het binnenlandse vervoer (toename 1,1 procent) als in het internationale wegvervoer van en naar Nederland (toename 3,5 procent) zijn meer goederen vervoerd. Het internationale wegtransport van en naar ons land, ook wel bilateraal vervoer genoemd, steeg in 2017 weer na twee jaar van krimp. Het bilaterale vervoer maakt bijna 80 procent uit van het totale internationale wegvervoer met Nederlandse vrachtauto’s.

De transportsector heeft in 2017 4,6 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dit was de grootste omzetstijging sinds 2009. De vrachtbemiddelaars en de goederenwegvervoerders, de twee grootste branches in de transportsector, hebben hier sterk aan bijgedragen met respectievelijk 6,2 procent en 6,1 procent omzetgroei. De koeriersdiensten kenden de sterkste omzetstijging, 6,9 procent.

Luchtvaartmaatschappijen vervoerden in 2017 ruim 1,8 miljoen ton goederen Nederland in en uit. Dat is 6,8 procent meer dan een jaar eerder. Nagenoeg alle luchtvracht gaat via Amsterdam Airport Schiphol (95 procent). Naast Schiphol werd alleen via Maastricht Aachen Airport nog vracht vervoerd, 87 duizend ton. China en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste partnerlanden voor Nederland. Ruim 30 procent van de luchtvracht gaat naar of is afkomstig uit één van deze landen.

Het goederenvervoer per spoor is in 2017 voor het eerst gedaald na vier jaar van toename. Het vervoerde gewicht daalde met 3,3 procent tot 41 miljoen ton. Deze ontwikkeling werd grotendeels veroorzaakt door de daling van de afvoer naar het buitenland: het vervoerde gewicht vanuit Nederland daalde met 9,1 procent. De aanvoer naar Nederland steeg met 2,2 procent. Het spoorvervoer waarbij Nederland alleen doorvoerland is, kende de grootste groei. Ten opzichte van 2016 steeg het doorgevoerde gewicht met 43 procent.

In 2017 vervoerden binnenvaartschepen 366 miljoen ton goederen, een stijging van 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei kwam vooral voor rekening van het containervervoer. Het vervoerde gewicht van containergoederen steeg met 6,4 procent. De grootste stijging werd gerealiseerd in de aan- en afvoer. Vanuit en naar ons land werd bijna 10 procent meer aan containergoederen vervoerd. In het bulktransport, met een aandeel van 86 procent de hoofdmoot van de binnenvaart, stegen de vervoerde tonnages in 2017 licht met 0,4 procent. Bulktransport betreft vooral vervoer van kolen, ertsen, cokes en geraffineerde aardolieproducten.

In 2017 werd in totaal 596 miljoen ton goederen in Nederlandse zeehavens verwerkt. Dit was 1,2 procent meer dan in 2016. Net zoals in de binnenvaart kwam deze groei bijna geheel voor rekening van het containervervoer. In vergelijking met een jaar eerder steeg de overslag van containergoederen in 2017 met 13 procent naar 124 miljoen ton. Bijna de helft (46 procent) van de totale overslag in de Nederlandse zeehavens bestond uit natte bulkgoederen (voornamelijk ruwe aardolie en aardolieproducten). De overslag van deze goederen daalde met 3 procent. Ruim driekwart van alle goederen die in Nederlandse zeehavens werden geladen of gelost, werd afgehandeld in het havengebied van Rotterdam.

Noot
De gepubliceerde gewichten van zeevaart zijn exclusief het leeggewicht van bijvoorbeeld de container waarmee de goederen zijn vervoerd. Cijfers over wegvervoer, luchtvracht, binnenvaart en goederentransport per spoor zijn gebaseerd op het gewicht inclusief alle verpakkingen, en het leeggewicht van bijvoorbeeld containers, wissellaadbakken en goederenpallets.

Lees verder...

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.