Economie

Cijfers - Internationale handel

De internationale handel in goederen nam in 2017 een vlucht. Zowel de in- als de uitvoerwaarde van goederen stegen met 10 procent. De invoerwaarde bedroeg 411 miljard euro, de uitvoerwaarde 469 miljard euro. Sinds 2009 zijn zowel de in- als uitvoerwaarde met 50 procent toegenomen.

Van de 411 miljard euro die Nederland in 2017 aan goederen invoerde, kwam een derde voor rekening van machines en vervoermaterieel. Minerale brandstoffen waren goed voor 16 procent en de chemische producten voor 13 procent. Bij de uitvoerwaarde van goederen (469 miljard euro, 2017) hadden de machines en vervoermaterieel met 28 procent ook het hoogste aandeel. Chemische producten kwamen hier op de tweede plaats met 17 procent.

Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk waren in 2017 onze belangrijkste handelspartners, gemeten naar de waarde van de goederen die worden in- en uitgevoerd. Deze top 3 is hetzelfde als alleen naar de uitvoerwaarde gekeken wordt. Bij de invoerwaarde is China de nummer drie, na Duitsland en België. Naar de Europese landen uit de top 10 van handelspartners voert Nederland over het algemeen voor een hogere waarde uit dan het invoert. De enige uitzondering hierop is Rusland. China, de Verenigde Staten en Rusland zijn de enige landen in de top 10 met een hogere uitvoerwaarde van goederen naar Nederland dan omgekeerd.

De top 3 handelspartners in diensten van Nederland waren in 2017 op 1 Duitsland, op 2 de Verenigde Staten en op 3 het Verenigd Koninkrijk. Uit Duitsland importeerde Nederland voor 23,7 miljard euro aan diensten, en Nederland exporteerde voor 19,6 miljard euro naar Duitsland. Uit VS importeerde Nederland voor 17,3 miljard euro aan diensten, en Nederland exporteerde voor 24,6 miljard euro naar de VS. Uit het Verenigd Koninkrijk importeerde Nederland voor 21,7 miljard euro aan diensten, en Nederland exporteerde voor 19,8 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk.

De uitvoer en invoer van diensten naar Duitsland groeiden in 2017 met 9 procent en 15 procent, en daarmee passeert Duitsland het Verenigd Koninkrijk op de lijst van handelspartners. Duitsland gaat ook de Verenigde Staten voorbij (nu tweede), in 2016 nog onze belangrijkste handelspartner. De internationale dienstenhandel betreft zowel dienstenuitvoer (Nederlandse bedrijven leveren diensten aan het buitenland) als diensteninvoer (buitenlandse bedrijven leveren diensten aan Nederland).

In 2017 werd voor 193 miljard euro aan diensten uitgevoerd en voor 187 miljard euro aan diensten ingevoerd. Zowel de uitvoer als de invoer stegen 12 procent ten opzichte van 2016. Deze groei komt vooral van de twee belangrijkste diensten: andere zakelijke diensten, zoals R&D diensten, en royalty’s (o.a. vergoedingen voor het gebruik van muziek). De in- en uitvoer van deze dienstencategorieën waren in 2017 goed voor meer dan de helft van de dienstenhandel. De uitvoer van andere zakelijke diensten nam met 16 procent toe tot 56 miljard euro, uitvoer van royalty’s steeg zelfs met 25 procent naar bijna 49 miljard euro.

De snelste groeier bij de invoer waren de vervoersdiensten (o.a. luchtvaart). Door een groei van 17 procent is er bijna 23 miljard euro aan vervoersdiensten ingevoerd in 2017.

Lees verder...

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.