Economie - Cijfers

Vervoer

Het aantal luchtvaartpassagiers nam toe van 76,2 miljoen in 2017 naar 79,6 miljoen in 2018. Het tonnage vervoerde goederen per vliegtuig daalde iets: van 1839139 ton in 2017 naar 1832808 ton in 2018.

De Nederlandse luchthavens zagen 79,6 miljoen passagiers aankomen of vertrekken in 2018. Een jaar eerder waren dat er 76,2 miljoen. In vergelijking met 2008 nam het aantal passagiers toe met 58 procent. Vooral Eindhoven verwerkte de afgelopen tien jaar meer passagiers. In 2018 vlogen ruim 3,5 keer zoveel passagiers via deze luchthaven als in 2008.

De hoeveelheid verwerkte luchtvracht bedroeg in 2018 ruim 1,8 miljoen ton, een daling van 0,3 procent met 2017. Ten opzichte van 2008 steeg de hoeveelheid luchtvracht met 13 procent. In Nederland wordt alleen via Schiphol en Maastricht Aachen luchtvracht vervoerd.

Het goederenvervoer over de weg steeg met 2,1 procent in 2018. Nederlandse vrachtauto’s vervoerden 680 miljoen ton goederen. Zowel het binnenlands vervoer als het internationaal vervoer vanuit en naar Nederland is toegenomen. De stijging van het binnen Nederland vervoerde gewicht was met 2,6 procent hoger dan dat van de goederen die van en naar ons land (1,5 procent) werden gereden. Van elke 100 ton goederen die in 2018 zijn vervoerd werd 81 ton zowel geladen als gelost binnen de Nederlandse grenzen.

De transportsector zette 5 procent meer om in 2018 dan in 2017. De omzet groeide in alle deelbranches, in de binnenvaart het sterkst, met bijna 13 procent. Door perioden met laagwater in de tweede helft van 2018 waren meer schepen nodig om de lading te vervoeren. Hierdoor nam de overcapaciteit af en konden schippers hogere vrachttarieven afdwingen. Ook ontvingen schippers een laagwatertoeslag. De laagste waterstanden werden bereikt in het vierde kwartaal van 2018. De omzet steeg dat kwartaal met ruim 30 procent, de sterkste stijging sinds het begin van deze eeuw.

Ondanks de lage waterstanden in 2018 nam het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen met 7,3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De tonnages van het internationaal vervoer daalden daarentegen met 5,8 procent naar 238 miljoen ton. De afvoer naar het buitenland daalde in de tweede helft van het jaar door de lage waterstanden. Maar ook in de eerste helft van het jaar daalde het vervoerde gewicht al met bijna 2 procent. Bij de aanvoer uit het buitenland en de doorvoer nam het vervoerd gewicht in de eerste helft van 2018 wel toe in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

In de eerste drie kwartalen van 2018 werd 450 miljoen ton overgeslagen in de Nederlandse zeehavens, een groei van 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De groei werd, net als in 2017, voornamelijk gestuwd door de aan- en afvoer van containergoederen. De overslag van deze goederen steeg in de eerste drie kwartalen van 2018 met bijna 7 procent tot ruim 98 miljoen ton. Tegenover de stijging van containergoederen staat de daling van het tonnage droge bulkgoederen.

De overslag van zowel kolen als ertsen daalde in de eerste drie kwartalen van 2018 met respectievelijk 6 procent en 10 procent.

Noot: De gepubliceerde gewichten van zeevaart zijn exclusief het leeggewicht van bijvoorbeeld de container waarmee de goederen zijn vervoerd. Cijfers over wegvervoer, luchtvracht, binnenvaart en goederentransport per spoor zijn gebaseerd op het gewicht inclusief alle verpakkingen, en het leeggewicht van bijvoorbeeld containers, wissellaadbakken en goederenpallets.

Lees de hele tekst

Duitsland is voor het spoortransport veruit het belangrijkste laad- en losland. In 2018 ging ruim 21 miljoen ton goederen over het spoor van en naar Duitsland. Twee derde van het spoorvervoer vanuit ons land naar Duitsland bestond uit steenkolen en metaalertsen. Op de tweede plaats komt Italië met een totale aan- en afvoer van 5,5 miljoen ton goederen. Op ruime afstand volgen België, met ruim 1,6 miljoen ton goederen en Tsjechië met een aan- en afvoer van bijna 1,3 miljoen ton goederen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina