Economie - Cijfers

Macro-economie

De Nederlandse economie groeide in 2018 met 2,7 procent. Dat is minder sterk dan in 2017, toen de economische groei 2,9 procent bedroeg. Het is het vijfde jaar op rij waarin de economie groeide. Vooral de consumptie en de investeringen droegen bij aan de groei in 2018. Ook het handelssaldo droeg positief bij, maar minder sterk dan in 2017.

Consumenten hebben vorig jaar 2,5 procent meer besteed dan in 2017. Ze gaven vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten zoals computers en telefoons. Ook gaven consumenten meer geld uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. De investeringen groeiden met 4,3 procent. Net als in 2017 groeiden in 2018 de investeringen in woningen en gebouwen aanzienlijk. Verder investeerden bedrijven fors meer in personenauto’s, machines en installaties.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7 procent. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlandse producten. De invoer van goederen en diensten lag 2,8 procent hoger dan in 2017.

Lees de hele tekst

De economische groei van Nederland was in vrijwel alle COROP-plusregio’s zichtbaar, alleen in Oost- en Overig Groningen en in Noord-Friesland was sprake van krimp. De krimp in Overig Groningen, die veroorzaakt werd door een afname in de aardgaswinning, werd gedeeltelijk teniet gedaan door een gemeentelijke herindeling met Oost-Groningen. Zuidwest-Friesland had weliswaar met 5,2 procent een sterkere groei dan Almere, maar een deel van het hogere bbp is het gevolg van een gemeentelijke herindeling. Hierdoor verschoof een deel van de economie van Noord-Friesland naar Zuidwest-Friesland. In Almere trok de economie aan door een sterke groei van de leasebedrijven.

De Nederlandse overheid behaalde in 2018 een overschot op de begroting, net als in 2017. Het saldo van overheidsinkomsten en -uitgaven kwam uit op ruim 11 miljard euro. Dit komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Nederland voldoet sinds 2013 weer aan de Europese tekortnorm van 3 procent bbp.

De overheidsschuld bedroeg in 2018 ruim 405 miljard euro, dat is ruim 23 duizend euro per inwoner. De schuldquote (de schuld als percentage van het bbp) kwam uit op 52,4 procent. Het was het tweede opeenvolgende jaar waarin de schuld onder de Europese norm van 60 procent van het bbp kwam. Door de kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis piekte in 2014 de schuldquote met 67,9 procent. In 2017 kwam de schuld voor het eerst na 2010 weer onder de Europese norm.

Van alle bedrijfstakken groeide de productie van de bouwnijverheid in 2018 het sterkst. Ook de productie van de zakelijke dienstverlening lag aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. De industrie produceerde in 2018 eveneens meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten groeide, producten die het ook goed deden in de export. De delfstoffenwinning kromp daarentegen opnieuw en ook de landbouw produceerde minder dan in 2017.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina