Economie - Cijfers

Bouwen en wonen

In 2018 verhuisden 1,79 miljoen inwoners van Nederland, 5 procent minder dan in 2017. Vanaf 2013 vertoonde het aantal verhuizingen in de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar een stijgende lijn. De 17- tot 22‑jarigen vormden daar een uitzondering op en wisselden juist minder van woning. De in 2015 van kracht geworden veranderingen in de studiefinanciering zijn daar debet aan. Het aantal verhuisde personen is in 2018 is overigens hoger dan in periode 2006–2008, de vorige periode van hoogconjuctuur.

In 2018 daalde het aantal verhuizingen vooral onder ongetrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen met kinderen, in beide groepen met meer dan 7 procent. In de crisisjaren konden jonge gezinnen hun verhuisplannen niet verwezenlijken, maar na 2013 lukte dit wel en steeg het aantal verhuizingen van deze groep. Vermoedelijk daalde het aantal verhuizingen in 2018 omdat de meeste gezinnen die tijdens de crisis wilden verhuizen, dat al hadden gedaan. Tegelijk is sprake van toenemende krapte op de woningmarkt.

Gemiddeld heeft een Nederlander 65 vierkante meter woonoppervlakte. Er zijn grote verschillen tussen regio’s en ook tussen het beschikbare woonoppervlakte per type huishouden. In de Randstad is het gemiddelde woonoppervlak per persoon doorgaans kleiner dan daarbuiten. In de grote steden is het woonoppervlak gemiddeld het kleinst. In Amsterdam is dit per persoon gemiddeld 49 vierkante meter.

De Nederlandse woningvoorraad bestond op 1 januari 2018 uit 7,7 miljoen woningen. Hiervan was 42 procent een huurwoning. Van deze huurwoningen was bijna 70 procent in het bezit van een corporatie. De overige huurwoningen waren in bezit van bedrijven, institutionele beleggers en particulieren. De gemeenten Amsterdam (70 procent), Rotterdam (64 procent) en Delft (62 procent) hebben relatief de meeste huurwoningen. In Rozendaal zijn verreweg de meeste woningen een koopwoning.

In 2018 werden bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd, bijna 5 procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot ruim 7,8 miljoen woningen op 1 januari 2019. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks met gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat geslonken tot 45 duizend nieuwbouwwoningen. In de drie jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2018 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor, maar de groei viel wel wat terug.

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal in 2017. In 2013 werd slechts voor 27 duizend woningen een vergunning afgegeven, een dieptepunt. Vanaf dat moment nam het aantal bouwvergunningen toe, maar het aantal is nog niet op het niveau van vóór de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat gebouwd zal worden. Tussen de oplevering van een woning en de vergunningverlening zit circa twee jaar.

In 2017 zijn 7 570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Deze woningen zijn ontstaan door de verbouwing van 1 900 panden. Verreweg de meeste woningen (ruim 40 procent) zijn in 2017 ontstaan door aanpassing van kantoorgebouwen, 17 procent van de woningen was maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld een school, kerk of sporthal. Ruim 8 procent van de woningen die in 2017 werden toegevoegd aan de woningvoorraad kwam voort uit transformaties.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina