Economie - Cijfers

Landbouw

Het aantal runderen kwam in 2018 op 3,9 miljoen. Dat is 10 procent minder dan in het piekjaar 2016. Door de afschaffing van de melkquota nam tussen 2014 en 2016 vooral het aantal melk- en kalfkoeien toe (+11,8 procent). Dit leidde mede tot een overschrijding van het fosfaatplafond in 2015 en 2016. Na de invoering van het fosfaatreductieplan kromp de melkveestapel en kwam de fosfaatproductie de twee daaropvolgende jaren weer onder het door de Europese Unie vastgestelde plafond.

De droogte in 2018 zorgde voor lagere gewasopbrengsten in de akkerbouw. De gemiddelde opbrengst zaaiuien was 35,5 duizend kilogram per hectare, 36 procent lager dan een jaar eerder. Voor de consumptieaardappelen lag de gemiddelde opbrengst per hectare 22 procent onder het niveau van 2017. Er waren grote regionale verschillen. In Zeeland werd gemiddeld 15 duizend kilogram zaaiuien per hectare geoogst, terwijl in Flevoland 44 duizend kilogram van een hectare kwam. De opbrengst consumptieaardappelen in Zeeland was 35,0 duizend kilogram per hectare en in Flevoland 46,1 duizend kilogram per hectare.

Het aantal varkens is de laatste jaren redelijk stabiel. Het schommelde tussen 2008 en 2018 rond de 12 tot 12,5 miljoen dieren. De meeste varkens waren in 2018 te vinden in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het aantal dieren nam het sterkst toe in Limburg, daar kwamen sinds 2008 bijna 16 procent meer dieren bij. Het aantal varkens op een doorsneebedrijf is opgelopen naar 3 duizend. Vooral na het jaar 2000 is het aantal dieren per bedrijf toegenomen.

Van de totale veestapel was 3,4 procent biologisch. De omvang van het aantal biologische geiten is vergeleken met een jaar eerder met bijna een kwart toegenomen naar 55 duizend dieren. Het aantal biologische leghennen groeide tegelijkertijd met 11 procent naar 3,6 miljoen. De biologische melkveestapel bleef nagenoeg op hetzelfde niveau. Het aantal biologische schapen nam met 2,6 procent af naar ruim 13 duizend dieren. Het aantal biologische varkens is met 6 procent toegenomen.

Het aantal geiten is in 2018 opnieuw naar een record gestegen. Ons land telde 588 duizend geiten, een stijging van 10 procent vergeleken met een jaar eerder. In de periode 2000–2018 is het aantal geiten ruim verdrievoudigd. Het merendeel van de geiten is te vinden op gespecialiseerde geitenbedrijven waar ze vooral gehouden worden voor de melk. Het aantal melkgeiten op gespecialiseerde geitenbedrijven steeg in een jaar tijd met 14 procent naar 411 duizend in 2018. Ruim de helft van het aantal melkgeiten is gehuisvest in Noord-Brabant en Gelderland.

Van de commercieel belangrijkste soorten vis die in 2018 vers op ijs zijn aangeland, is alleen de aanvoer van Noordzeegarnalen toegenomen. Vergeleken met het jaar 2000 is de aanvoer bijna verdrievoudigd. Ten opzichte van 2010 is sprake van een toename van 71 procent.

Ten opzichte van het jaar 2000 is de aanvoer van schol, tong en kabeljauw in 2018 met respectievelijk 50 procent, 52 procent en 94 procent afgenomen.

In 2018 is 402 miljoen kilogram peren geoogst, een record. Met 312 miljoen kilogram neemt de Conference het leeuwendeel (78 procent) van de perenproductie voor zijn rekening. Ondanks de droogte was de opbrengst goed, zo’n 40 duizend kilogram per hectare. Het areaal peren groeide de afgelopen tien jaar met 25 procent tot 9 950 hectare. De Conference nam met 7 500 hectare de grootste oppervlakte in beslag. Doyenné du Comice staat met 750 hectare op de tweede plaats.

In 2018 werd op 28 duizend hectare landbouwgrond bloembollen geteeld. De bloembollenteelt is regionaal geclusterd. Het grootste bloembollengebied bestaat uit Den Helder en omgeving. In 2018 lag daar 18 procent van het bloembollenareaal. Het meest geteelde bolgewas was de tulp, met 52 procent van het landelijke areaal, gevolgd door de lelie (23 procent) en de narcis (5 procent). De teelt van irissen is sinds 2008 het meest afgenomen.

In Nederland werd op 221 duizend hectare maïs verbouwd, ongeveer net zoveel als in 2016 en 2017, maar 19 procent minder dan in het topjaar 2008. Bijna alle maïs in ons land is bedoeld als veevoeder. Het grootste deel, snijmaïs (92,9 procent), is vooral bestemd als ruwvoer voor de rundveestapel, korrelmaïs dient doorgaans voor kippenvoer (4,4 procent) en corn-cob-mix (2,0 procent) wordt voornamelijk aan de varkens gevoerd. Energiemaïs (0,1 procent) wordt geteeld voor de productie van biogas in vergisters. Voor menselijke consumptie wordt alleen suikermaïs (0,5 procent) geteeld.

De tomaat is de meest geteelde groente in de glastuinbouw. Het areaal tomaat beslaat in 2018 ruim een derde (36 procent) van het totale areaal glasgroenten. Ongeveer de helft van het tomatenareaal bestaat uit trostomaten. De belangrijkste glasgroenten na de tomaat zijn de paprika (26 procent van het glasgroentenareaal), de komkommer (11 procent) en de aardbei (8 procent). Het totale areaal glasgroenten schommelt al jaren rond 4,9 duizend hectare.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina