Arbeid en inkomen - Cijfers

Sociale zekerheid

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 ontvingen ruim 20 duizend mensen minder een bijstandsuitkering dan een jaar eerder. Het aantal personen met een bijstandsuitkering kwam uit op bijna 448 duizend. De daling was sterker bij mannen (13 duizend) dan bij vrouwen (7 duizend). Het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen met een bijstandsuitkering werd daardoor groter.

Het aantal mensen dat korter dan vier jaar een bijstandsuitkering had is in het tweede kwartaal van 2018 lager ten opzichte van het tweede kwartaal 2015. Die afname is vooral toe te schrijven aan degenen die korter dan een jaar bijstand ontvingen. In het tweede kwartaal van 2018 waren er bijna 23 duizend personen minder dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat vier jaar of langer in de bijstand zat nam juist toe. Een reden hiervoor is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor 65‑plussers in de bijstand langer een uitkering ontvangen. De groep personen met langdurige bijstand maakte in het tweede kwartaal van 2018 ongeveer 46 procent uit van de bijstandspopulatie tot de AOW-leeftijd.

Voor het eerst in negen jaar daalde in 2018 het aantal bijstandsontvangers ten opzichte van een jaar eerder, ongeacht hun achtergrond. De daling deed zich in 2017 al voor bij personen met een Nederlandse of een westerse migratieachtergrond. In 2018 zette die ontwikkeling door en nam voor het eerst ook het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond af.

Het aantal personen met een WW-uitkering steeg van 149 duizend in september 2008, het begin van de economische crisis, naar 425 duizend begin 2014. Vanaf dat moment begon het aantal personen met een WW-uitkering weer te dalen. Eind maart 2018 ontvingen 285 duizend personen een WW-uitkering. Bij mensen van 55 jaar tot de AOW-leeftijd zette de daling twee jaar later in dan bij de andere leeftijdsgroepen. Voor 55‑plussers is het over het algemeen moeilijker om weer aan het werk te komen.

In maart 2018 ontvingen bijna 3,4 miljoen personen een AOW-uitkering, dat is een vijfde van de totale bevolking. Het aantal personen met AOW is daarmee in vijf jaar gestegen met 8 procent. De stijging zou groter zijn geweest als de AOW-leeftijd ongewijzigd was gebleven. Tot en met 2012 was die 65 jaar, vanaf 2013 wordt deze elk jaar stapsgewijs verhoogd. Er zijn meer vrouwen dan mannen met AOW (ruim 1,8 miljoen tegen 1,6 miljoen in maart 2018), maar de stijging bij mannen gaat sneller. 10 procent meer mannen hadden een AOW-uitkering dan in 2013, en 6 procent meer vrouwen.

In 2013 hadden 379,4 duizend vrouwen en 386,7 duizend mannen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind 2017 waren de verhoudingen omgedraaid en waren er meer vrouwen (383 duizend) met een dergelijke uitkering dan mannen (369,2 duizend).

In het vierde kwartaal van 2017 hadden 752 duizend personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is bijna 14 duizend minder dan in december 2013. In dat jaar hadden mannen vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan vrouwen, maar ze zijn in het derde kwartaal van 2015 ingehaald door de vrouwen. Dit komt met name doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen jaren flink is toegenomen, waarmee ook het aantal arbeidsongeschikte vrouwen stijgt. Vooral in de verpleeg- en zorgsector, waar veel meer vrouwen dan mannen werken, is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hoog.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina