Economie - Cijfers

Bedrijven

In 2018 is het aantal bedrijven met bijna 90 duizend toegenomen. Ruim drie kwart van deze toename komt door een stijging van het aantal eenmanszaken. Dit is een ontwikkeling die al langere tijd speelt. De afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven toegenomen met 600 duizend, waarvan 80 procent voor rekening van de eenmanszaken komt.

De zakelijke dienstverlening droeg met een toename van 23 duizend het sterkst bij aan de groei van het aantal bedrijven. Binnen de zakelijke dienstverlening is de grootste groei bij de organisatieadviesbureaus, waarvan het aantal met bijna 7 duizend is toegenomen. Deze branche is al jaren een sterke groeier: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven toegenomen met bijna 60 duizend. Van de nieuwe bedrijven in 2018 is bij 97 procent slechts 1 persoon werkzaam.

Het aantal bedrijven in de overheid, onderwijs en zorg is toegenomen met ruim 19 duizend. Sterke groeisectoren zijn studiebegeleiding (2 995 bedrijven erbij) en sportscholen (2 285 bedrijven).

In het overgrote deel van de bedrijfstakken binnen de handel, vervoer en horeca is het aantal bedrijven toegenomen. De grootste toename is bij webwinkels (2 940 bedrijven), eventcatering (1 365 bedrijven), goederenwegvervoer (1 200 bedrijven) en vervoer per taxi (840 bedrijven). Daling van het aantal bedrijven is beperkt tot een klein aantal bedrijfstakken. De belangrijkste zijn winkels (geen supermarkt of warenhuis, 920 bedrijven minder), markthandelaren (325 bedrijven minder) en cafés (190 bedrijven minder).

Lees de hele tekst

Het aantal bedrijfsvestigingen nam in 2018 toe, maar niet in elke regio. In de agglomeratie Den Haag (7,4 procent) was de toename van het aantal vestigingen het sterkst. In Delfzijl en omgeving veranderde het aantal bedrijfsvestigingen nauwelijks. In Zeeuws-Vlaanderen nam het aantal vestigingen van bedrijven zelfs af met 1,6 procent.

De brutowinst vóór belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2018 uit op 255 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag sinds 1995 en 24,4 miljard euro meer dan in 2017.

De brutowinst vóór belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, en verminderd met de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht.

De toename van de winst in 2018 was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven. Deze winsten waren 13,2 miljard euro hoger dan in 2017. Enkele multinationals waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van deze toename.

Lees de hele tekst

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het niet-financiële bedrijfsleven, bereikte in het eerste kwartaal van 2018 de hoogste waarde sinds 2008 (18,1). Het gehele jaar 2018 waren ondernemers positief gestemd, de stemming lag ruim hoger dan het langjarig gemiddelde.

Wel nam het ondernemers­vertrouwen gedurende 2018 gestaag af en kwam uit op 10,6 begin 2019. In het tweede kwartaal van 2019 nam het vertrouwen toe tot 12,0. Ondanks het feit dat het ondernemersvertrouwen lager is dan een jaar geleden, bevindt het zich nog steeds op een hoog niveau.

In de bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in de autobranche zijn met een saldo van –5,3 negatief gestemd.

Lees de hele tekst

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina