Maatschappij - Cijfers

Onderwijs

Sinds 2015 geeft de leerkracht het definitieve schooladvies aan leerlingen van groep 8 en heeft die zo het laatste woord bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets basisonderwijs geeft dus niet meer de doorslag. Is het advies op basis van de toets echter hoger dan het eerste advies van de leerkracht, dan moet een bijstelling worden overwogen. In 2015 werd het advies van de leerkracht in 13 procent van deze gevallen daadwerkelijk naar boven bijgesteld en dat is gestegen naar 23 procent in 2018. Leerkrachten gaven in 2018 ook hogere definitieve adviezen dan in 2015.

In het schooljaar 2018/’19 zat 48 procent van de 199 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op de havo, het vwo, of in een gemeenschappelijk leerjaar (meestal havo/vwo). Hierbij zijn leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs buiten beschouwing gelaten. Het percentage havo/vwo is het hoogst bij leerlingen met een westerse achtergrond die in Nederland zijn geboren (tweede generatie) en het laagst bij leerlingen met een niet-westerse achtergrond van de eerste generatie.

Tussen 2013 en 2016 verlieten steeds minder jongeren van onder de 23 jaar het (bekostigd) onderwijs zonder diploma van ten minste havo, vwo of mbo-niveau 2. De totale groep voortijdig schoolverlaters groeide weer in 2017, maar bleef kleiner dan in 2014. Mannen stromen vaker voortijdig uit het onderwijs dan vrouwen. De meeste van deze schoolverlaters komen uit het mbo. In 2017 kwam 75 procent van de voortijdig uitstromende mannen en 69 procent van de vrouwen hier vandaan. De rest verliet het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs (vavo).

Van de studenten die in 2008 aan een academische bachelorstudie begonnen, stopte 17,9 procent binnen twee jaar. Het aantal stoppers daalde naar 14,1 procent bij de lichting van 2014. Studenten die wisselden naar een andere opleiding binnen het wo zijn niet tot de uitvallers gerekend. In het hbo is net zo naar de uitvallers gekeken. Ook hier stopten de studenten van 2014 minder vaak binnen twee jaar met de studie dan de lichting van 2008.

De uitval is doorgaans het grootst in het eerste jaar en neemt na het tweede jaar mondjesmaat toe. Zowel op het hbo als op de universiteiten vallen mannen vaker uit dan vrouwen.

Lees de hele tekst

In tien jaar tijd zijn de onderwijsuitgaven met 20 procent gestegen tot 43,8 miljard euro. In 2017 nam de overheid 81 procent hiervan voor haar rekening, 35,3 miljard euro. Dit bedrag ging grotendeels naar de bekostiging van onderwijsinstellingen. Huishoudens betaalden vooral les- en collegegeld, boeken, leermiddelen, openbaar vervoer en bijles. Bedrijven maakten met name kosten voor de begeleiding van duale leerlingen en stagiairs tijdens het praktijkgedeelte van hun opleiding.

In 2017 werd net als in voorgaande jaren het meest besteed aan het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Deze sectoren hebben ook de meeste leerlingen. De uitgaven aan basisonderwijs blijven de laatste jaren stabiel rond 10 miljard euro. Een oorzaak hiervan is dat de overheid basisscholen budget verstrekt op basis van het aantal leerlingen en dit aantal daalt vanaf 2008. Vanaf 2016 krimpt ook de leerlingenpopulatie in het voortgezet onderwijs en stabiliseren ook hier de uitgaven.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina