Maatschappij - Cijfers

Cultuur en samenleving

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend. Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Ten opzichte van het totaal aantal boekuitleningen (70,5 miljoen) is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden. Wel groeit dit aandeel elk jaar: in 2015 was nog 5 procent van de uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat al 7,6 procent.

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging (12 procent) zat in de belangstelling voor het muziektheater (musicals en opera’s). Het merendeel van de bezoeken aan het muziektheater, iets meer dan 80 procent, kwam voor rekening van musicals. Het aantal bezoeken steeg met 10 procent naar 2,3 miljoen. Het operabezoek nam met 13 procent toe naar 571 duizend. Ondanks de stijging lag het aantal podiumkunstbezoeken vorig jaar onder dat van recordjaar 2008.

In 2017 lag de bedrijfsomzet van professionele podia 7 procent hoger dan een jaar eerder en een kwart boven de bedrijfsomzet van 2008. Deze omzetgroei is vooral te danken aan de groei van de publiekgebonden inkomsten. Daar onder vallen onder andere entree, garderobe en merchandising. In 2017 bedroegen deze inkomsten 328 miljoen euro, 15 procent meer dan in 2008. Nog sterker groeiden de inkomsten uit verhuur (78 procent) en de horecaopbrengsten (38 procent). Nooit eerder was de horecaomzet bij de podia zo hoog: 124 miljoen euro.

In 2017 had 51 procent van de Nederlandse bevolking geen kerkelijke gezindte. 24 procent van de bevolking was rooms-katholiek, 6 procent Nederlands hervormd, 6 procent PKN, 5 procent was islamitisch, 3 procent gereformeerd en 6 procent had een andere gezindte.

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. In 2017 gaf 49 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan tot een religieuze groep te behoren. In 2012 behoorde nog 54 procent tot een religieuze groepering. Ook deelname aan religieuze diensten is in de loop van de tijd teruggelopen. Ging in 1971 nog 37 procent van de bevolking minstens 1 keer per maand naar een religieuze dienst, in 2017 was de kerkgang gezakt naar 16 procent.

In 2018 heeft 45 procent van de 18‑plussers in de afgelopen 5 jaar minstens een keer deelgenomen aan een actie om de politiek te beïnvloeden. Meedoen aan een handtekeningenactie was het populairst: 28 procent van de vrouwen en 24 procent van de mannen deed daaraan mee. Mannen namen relatief vaker dan vrouwen contact op met een politicus of politieke partij en namen vaker deel aan een bijeenkomst van de overheid.

Ruim zes op de tien 15‑plussers gaven in 2018 aan vertrouwen in de medemens te hebben, net zoveel als in 2017. Het vertrouwen in de pers, banken, ambtenaren, politie, Tweede Kamer en de Europese Unie steeg licht, terwijl het vertrouwen in rechters, het leger, grote bedrijven en kerken vrijwel gelijk bleef.

Een duidelijke meerderheid zegt vertrouwen te hebben gezaghebbende instituties zoals de politie, rechters en het leger. Het vertrouwen in de Tweede Kamer (42 procent) en in de Europese Unie (45 procent) is aanmerkelijk lager, maar groeide de afgelopen jaren wel.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina