Maatschappij - Cijfers

Welzijn

Nederlanders prijzen zichzelf overwegend gelukkig. Bijna 9 op de 10 volwassenen gaven in 2018 aan gelukkig te zijn. Een iets lager aandeel, 85 procent, is tevreden met het leven. Zowel het aandeel mensen dat zegt zich gelukkig te voelen als het percentage dat aangeeft tevreden te zijn, is sinds 1997 nagenoeg gelijk gebleven.

De tevredenheid strekt zich uit over verschillende onderdelen van het leven. Met de woning en de buurt is achtereenvolgens 87 procent en 86 procent van de volwassenen tevreden, met de lichamelijke gezondheid is 69 procent tevreden. Ook met de hoeveelheid beschikbare vrije tijd en de financiële situatie zijn volwassenen wat minder content dan met het leven zelf.

Mensen met overgewicht zijn minder vaak tevreden over hun lichamelijke gezondheid dan mensen die geen overgewicht hebben. Van de volwassenen met overgewicht is 62 procent tevreden met hun lichamelijke gezondheid, van degenen zonder overgewicht is dit 77 procent. Mensen met of zonder overgewicht verschillen niet in de tevredenheid met hun psychische gezondheid.

De tevredenheid van mensen met hun leven hangt ook samen met meningen over de stand van het land. Vooral mensen met de meest pessimistische kijk, die vinden dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat met Nederland, geven het minst vaak aan tevreden te zijn (7 op de 10). Bijna 1 op de 10 is ontevreden. Van de mensen die vinden dat het duidelijk de goede kant op gaat met Nederland, zijn ruim 9 op de 10 tevreden met hun leven en is 1 procent ontevreden.

Hoe gelukkig mensen zijn hangt voor een belangrijk deel samen met hoe zij hun gezondheid ervaren. Van de volwassenen die hun gezondheid als zeer goed ervaren, zegt 96 procent gelukkig te zijn, 1 procent ongelukkig. Van de 18‑plussers die hun gezondheid als slecht of zeer slecht ervaren is 57 procent gelukkig en 16 procent ongelukkig.

Het ervaren geluk hangt ook samen met het aantal vakanties in het afgelopen jaar. Van degenen die meer dan één keer op vakantie zijn geweest, zegt 94 procent gelukkig te zijn. Van degenen die één keer op vakantie gingen is dat 84 procent, van de thuisblijvers is 77 procent gelukkig.

Niet overal zeggen mensen even gelukkig te zijn, dit verschilt onder meer per woongemeente. Van de vier grootste steden geven inwoners uit Utrecht vaker aan gelukkig te zijn dan inwoners van Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Volwassenen in Utrecht zijn met 88 procent even vaak gelukkig als degenen die niet in een van de vier grote steden wonen. Inwoners van Den Haag en Rotterdam geven met 83 procent en 84 procent het minst vaak aan gelukkig te zijn. In beide steden is 5 procent van de 18‑plussers ongelukkig. In Utrecht is dat 1 procent.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina