Maatschappij - Cijfers

Bevolking

In 2018 groeide de bevolking met
                       102 duizend personen, doordat er 168 duizend zijn geboren, 153 duizend zijn overleden,
                       242 duizend mensen naar Nederland zijn geïmmigreerd en 155 duizend mensen emigreerden
                       uit Nederland.

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners. De bevolking groeide in 2018 met 102 duizend inwoners. Dit was net als in 2016 en 2017 vooral door migratie. In 2018 vestigden zich 87 duizend meer mensen in Nederland dan er vertrokken, een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarnaast werden 15 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke aanwas komt daarmee wat lager uit dan in 2017. De bijdrage van het saldo van geboorte en sterfte aan de totale groei is 15 procent. In 2017 was dat nog 20 procent.

In 2018 vestigden zich 242 duizend personen in ons land, tegen 235 duizend in 2017. Er kwamen vooral meer migranten uit Europese landen. In 2015 en 2016 zorgde vooral het conflict in Syrië voor een grotere instroom van asielmigranten uit Azië. Deze toestroom is inmiddels gedaald. Er kwamen nog wel meer mensen met een Syrische achtergrond naar Nederland dan er vertrokken.

In 2018 vertrokken 155 duizend personen. Per saldo kwamen er dus 87 duizend mensen bij. De groep met een Poolse achtergrond had opnieuw het hoogste migratiesaldo, gevolgd door personen met een Indiase migratieachtergrond en mensen uit landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Lees de hele tekst

In 2018 kwamen ruim 27 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Dit is meer dan een halvering ten opzichte van 2015 en iets minder dan in 2016 en 2017. De Syriërs vormden de laatste jaren de grootste groep. In de jaren negentig waren dit de voormalig Joegoslaven.

Tussen 2012 en 2016 nam het aantal emigrerende Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk toe. Dit veranderde nadat halverwege 2016 het Britse volk voor een vertrek uit de Europese Unie stemde, de Brexit. Vanaf dat jaar slonk het aantal Nederlandse emigranten naar het Verenigd Koninkrijk en steeg het aantal in Nederland geboren personen dat terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk. Toch vertrokken in 2018 nog altijd bijna 700 Nederlanders meer naar het Verenigd Koninkrijk dan er terugkeerden. Dit saldo was echter het laagste sinds jaren.

In het Verenigd Koninkrijk geboren personen verruilen steeds vaker het Verenigd Koninkrijk voor Nederland. Het aantal Britten dat terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk bleef in hetzelfde tempo doorgroeien als voor 2016. Het migratiesaldo was ruim 3 duizend Britten in 2018.

Lees de hele tekst

Het aantal kinderen dat geboren wordt is sinds 2010 gedaald van ruim 184 duizend naar ongeveer 170 duizend per jaar. Vooral jonge vrouwen krijgen minder kinderen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind is de laatste jaren opgelopen naar 29,8 jaar, het gemiddeld kindertal is gedaald naar 1,6. Het lage geboortecijfer in 2018 ging samen met een relatief hoge sterfte.

In het eerste kwartaal van 2018 overleden naar verhouding veel mensen mede door de griepepidemie die medio december 2017 begon en met 18 weken uitzonderlijk lang duurde. De twee hittegolven in 2018 hebben niet geleid tot een hogere sterfte.

Lees de hele tekst

Het aantal geboorten wordt gerelateerd aan het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar). In 2017 waren er 45,2 geboorten op de duizend vrouwen, in 2016 46,0. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen. Urk (82,3 geboorten per duizend vrouwen) spant de kroon met veel meer baby’s dan gemiddeld. Ook in andere plaatsen waar veel (streng)gereformeerden wonen, is de vruchtbaarheid naar verhouding hoog. In studentensteden, in de grote steden en in gemeenten in het zuiden van het land worden relatief weinig kinderen geboren.

In 2018 groeide de bevolking net als in voorgaande jaren, vooral in de Randstad. De vier grote steden kregen er de meeste inwoners bij en ook in Noord-Brabant was er veel groei. De bevolking groeide relatief het sterkst in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlandse gemeenten de meeste inwoners bij, bijna 10 duizend. In Den Haag nam het aantal inwoners toe met ruim 6 duizend, in Rotterdam met 5,5 duizend en in Utrecht met 5 duizend.

In 2017 woonden drie op de tien 15‑jarige kinderen niet met beide ouders op één adres. In 1997 gold dat voor twee op de tien 15‑jarigen. In verreweg de meeste gevallen was een scheiding van de ouders de oorzaak. Van de 15‑jarigen met een Antilliaanse moeder stond eind 2016 bijna twee derde niet ingeschreven op hetzelfde adres als de vader. Bij 15‑jarigen met een Surinaamse moeder gold dit voor iets meer dan de helft. Van de 15‑jarigen met een moeder van Turkse of Marokkaanse herkomst woont ongeveer een kwart niet met beide ouders.

Tieners en twintigers blijven langer in het ouderlijk huis wonen. In 2012 stond 76,4 procent van de 19‑jarigen ingeschreven bij één of beide ouders. Dat is verschoven naar 79,4 procent in 2017. Bij de 24‑jarigen veranderde dit percentage van 33,6 naar 36,8. In 2017 gingen jongeren met gemiddeld 23,5 jaar uit huis, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld een jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis.

Hoogopgeleiden scheiden minder vaak dan niet-hoogopgeleiden. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen, al is het opleidingsniveau van de man belangrijker voor de stabiliteit van relaties dan dat van de vrouw. Indien beide partners hoogopgeleid zijn, bevordert dit de stabiliteit van relaties nog extra.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina