Arbeid en inkomen - Cijfers

Arbeid

In 2018 telde Nederland 350 duizend werklozen, dat zijn mensen die geen werk hebben, maar wel op zoek zijn naar werk en ook beschikbaar zijn. In 2014 lag het aantal werklozen nog op 660 duizend. Sinds 2014 daalt de werkloosheid. Destijds was 7,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, in 2018 is dat 3,8 procent. De dalende trend is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar zette bij de 55- tot 65‑jarigen pas in 2015 in. Bij de 65‑plussers stagneert de daling vanaf 2017.

In 2018 was 67,8 procent van de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar werkzaam. Van hen werken 9 op de 10 personen 12 uur of meer per week. Van de werkende jongeren (van 15 tot en met 24 jaar) hebben 4 op de 10 een kleine baan van minder dan 12 uur. Vanaf 64 jaar neemt de werkzaamheid sterk af.

Het aantal banen in Nederland is de afgelopen vier jaar flink gegroeid. In 2018 kwamen er 260 duizend bij. Dit is de grootste toename sinds 2007. Daarmee kwam het totaal aantal banen op 10,4 miljoen. Hiervan werden er 8,3 miljoen vervuld door werknemers en 2,1 miljoen door zelfstandigen. In vergelijking met 1995 is het aantal banen met 30 procent toegenomen. Het aandeel zelfstandigenbanen is gedaald van 21 procent naar 20 procent.

Het openbaar bestuur, het onderwijs en de zorg zijn goed voor ruim een kwart van het totaal aantal banen. In de zakelijke dienstverlening kwamen in 2018 de meeste banen erbij. De helft daarvan komt op het conto van uitzendkrachten. De meeste zelfstandigen werken in de zakelijke dienstverlening. Het percentage zelfstandigenbanen is het hoogst in de landbouw en visserij. In deze bedrijfstak wordt de helft van het aantal banen bezet door zelfstandigen.

In 2018 werd bijna de helft van alle werknemersbanen vervuld door vrouwen. In 1995 lag dat aandeel op 42 procent. Sindsdien is het aantal werknemersbanen voor vrouwen met 51 procent toegenomen, terwijl het aantal banen voor mannen met 19 procent toenam. Het aandeel vrouwen is het grootst in de zorg met 84 procent en het laagst in de bouwnijverheid met 12 procent. Van de werknemersbanen die door vrouwen worden vervuld, is bijna 80 procent een deeltijdbaan.

Het percentage mensen dat actief is op de arbeidsmarkt nam in 2018 verder toe. Zowel bij laagopgeleiden als hoogopgeleiden is in 2018 het aantal werkenden plus werklozen als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar hoger dan in 2017. Onder middelbaar opgeleiden bleef de bruto arbeidsparticipatie gelijk. De bruto arbeidsparticipatie was onder zowel laagopgeleiden als middelbaar opgeleiden in 2018 nog wel lager dan in 2008. Onder hoogopgeleiden is de deelname op de arbeidsmarkt wel weer hoger dan voor het begin van de crisis.

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd (35 uur of meer) en de andere deeltijd werkt, zijn het meest voorkomende verdienerstype. Steeds vaker gaat het om ‘grote’ anderhalfverdieners, met een partner die 20 tot 35 uur per week werkt. Hun aandeel nam sinds 2003 toe van 27 procent naar 36 procent. Tegelijkertijd daalde het aandeel ‘kleine’ anderhalfverdieners, met een partner in een deeltijdbaan van minder dan 20 uur per week. Ook het percentage eenverdieners was in 2018 aanzienlijk lager dan vijftien jaar eerder.

In 2018 stegen de cao-lonen met 2 procent. De consumentenprijzen namen dat jaar met 1,7 procent toe. Het jaar hiervoor ging de ontwikkeling nog gelijk op, terwijl de stijging van de consumentenprijzen in 2016 nog ver achter lag bij die van de cao-lonen. De laatste vier jaren was de cao-loonstijging gelijk of boven die van de consumentenprijzen. Omgekeerd was dit in de jaren 2011–2014: de loonstijging bleef tijdens de economische crisis achter bij de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Foto’s

Openingspagina en header: © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman

Maatschappij - Trends: © Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Economie - Trends: © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Arbeid en inkomen - Trends: © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Scroll terug naar de bovenkant van de pagina