Foto omschrijving: Eindhoven 2010, banenmarkt in het Mercado.

Werkloosheid

De hoogste werkloosheid in de Europese Unie tijdens de economische crisis werd gemeten in 2013. Voor de EU-28 kwam het werkloosheidscijfer uit op bijna 11 procent, met uitschieters naar meer dan 25 procent voor Spanje en Griekenland. In Nederland, waar de piek in 2014 lag, was de werkloosheid relatief laag. Ook in 2017, toen in vrijwel alle landen het werkloosheidscijfer was gedaald, behoorde Nederland tot de landen met de laagste werkloosheid. In welke landen is de werkloosheid tussen 2013 en 2017 gedaald, in welke landen is die blijvend hoog?

Meetlat-4-werkloosheid GR ES I T C Y HR FR P T L V FI SK EU L T BE SE IE SI BG EE DK L U A T RO PL NL UK HU M T DE CZ 7,6% 4,9% W e r k l oo s h e i d , 2017

In Nederland was 4,9 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in 2017 werkloos, aanzienlijk minder dan het EU-gemiddelde van 7,6 procent. Het percentage werklozen loopt sterk uiteen voor de 28 landen van de Europese Unie. In Griekenland en Spanje was de werkloosheid veruit het hoogst. In Tsjechië was de werkloosheid met 2,9 procent het laagst.

In de meeste EU-landen piekte de werkloosheid in 2013, en daalde vervolgens ieder jaar. In de EU-28 liep de werkloosheid terug van 10,9 procent (2013) tot 7,6 procent in 2017. Spanje kende de grootste daling in werkloosheid, maar behoort desondanks nog tot de landen met het hoogste werkloosheidspercentage binnen de Europese Unie. De werkloosheid daalde naar verhouding het sterkst in Hongarije, Tsjechië, Polen en Bulgarije. In deze landen is de werkloosheid meer dan gehalveerd tussen 2013 en 2017.

In Nederland ging de werkloosheid van 7,3 procent in 2013, na een stijging in 2014, naar 4,9 procent. In vergelijking met de ons omringende landen blijft de werkloosheid in Nederland achter bij Duitsland (3,8 procent) en het Verenigd Koninkrijk (4,4 procent). In België, Frankrijk en de Scandinavische landen was de werkloosheid hoger dan in Nederland.

Nederland heeft lage jeugdwerkloosheid

Als het gaat om jeugdwerkloosheid staat Nederland bij de drie laagste percentages. Voor de EU-28 was in 2017 de gemiddelde jeugdwerkloosheid 16,8 procent. In Nederland was dit 8,9 procent. Wel is het zo dat in Nederland een relatief groot deel van de werkloze jongeren onderwijs volgt. De jeugdwerkloosheid is het hoogst in Griekenland, waar 43,6 procent van de 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos was, gevolgd door Spanje en Italië. In Duitsland en Tsjechië was de jeugdwerkloosheid het laagst, met respectievelijk 6,8 en 7,9 procent.

44% jeugdwerkloosheid in Griekenland in 2017
9% in Nederland

Bron

Eurostat – Werkloosheid

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.