Foto omschrijving: Minister Wopke Hoekstra van Financien presenteert in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota.

Overheidsfinanciën

De landen van de Europese Unie hebben samen een overheidsschuld van bijna 13 biljoen euro. Dit komt overeen met 80,0 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Nederland zit met een schuld van 52,4 procent van het bbp ruim onder het EU-gemiddelde én onder de zogeheten EMU-norm van een maximale overheidsschuld van 60 procent van het bbp. Welke EU-landen hebben een overschot en welke een tekort? En in welk land is de belasting- en premiedruk het hoogst?

Meetlat-11-overheidsschuld GR I T P T C Y BE FR ES UK EU HR A T HU SI IE DE FI NL SK PL M T SE L V RO L T DK CZ BG L U EE 80,0% bbp 52,4% bbp O v e r h e i d s s c h u l d , 2018

De omvang van de overheidsschuld loopt in de lidstaten erg uiteen. In veertien landen is de schuld in 2018 meer dan 60 procent van het bbp, in veertien landen minder. Voormalige Oostbloklanden hebben doorgaans een lage schuld omdat ze na de afsplitsing van de Sovjet-Unie met een schone lei zijn begonnen. Andere landen hebben juist een relatief hoge schuld. De hoogste schuld heeft Griekenland, 181,1 procent van het bbp.

Europese Unie nog altijd begrotingstekort

In 2018 hadden de 28 landen van de Europese Unie samen een tekort op de begroting, het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid, van 0,6 procent van het bbp. De overheidssaldi van de diverse Europese landen verschillen echter enorm. Van de lidstaten hadden veertien landen een tekort en veertien landen een overschot. Luxemburg had het grootste overschot (2,4 procent van het bbp), Cyprus het grootste tekort (4,8 procent).

Nederland behaalde in 2018 een overschot ter grootte van 1,5 procent van het bbp. Een jaar eerder was het overschot 1,2 procent. Het overschot nam de afgelopen twee jaar vooral toe doordat de overheid meer inkomsten kreeg uit belastingen en premies.

48,4% van bbp belasting- en premiedruk in Frankrijk in 2017
23,5% in Ierland

Belasting- en premiedruk neemt toe

De belasting- en premiedruk in ons land is in 2017 opgelopen tot 39,2 procent van het bbp. In 2009 was dit nog 35,4 procent. In Europees perspectief zit Nederland nog wel onder het EU-gemiddelde van 40,2 procent van het bbp. De belasting- en premiedruk in de Europese Unie is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In Frankrijk is de premie- en belastingdruk het hoogst (48,4 procent), in Ierland het laagst (23,5 procent). Verder is de belasting- en premiedruk in voormalige Oostbloklanden doorgaans laag in verhouding tot de rest van Europa.

Bron

Eurostat – Overheidsfinanciën

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.