Foto omschrijving: Twee paspoorten liggen in een laatje en mogen niet vergeten worden om mee te nemen bij vertrek naar het buitenland.

Migratie

Veel Europeanen vinden migratie een belangrijk thema. In welke EU-landen kwamen meer immigranten dan er emigranten vertrokken en was het migratiesaldo dus positief? Hoe was dat in Nederland? Hoeveel immigranten komen van buiten de Europese Unie naar de Europese Unie, en welk deel verhuist tussen EU-landen?

meetlat-2-migratie L T HR L V RO BG PL P T SI GR SK FR I T HU FI CZ EU ES EE DK UK BE IE NL A T DE C Y SE L U M T 2,7 4,7 M i g r a t i e s a ld o per 1 000 i n w o n e r s , 2017

In 23 EU-landen, waaronder Nederland, was het migratiesaldo in 2017 positief. Dat betekent dat meer migranten naar ons land kwamen dan er vertrokken. Nederland ontving netto 81 duizend immigranten, bijna 5 migranten op elke duizend inwoners. In zes landen was het relatieve migratiesaldo hoger, met Malta aan kop. Uit vijf Oost-Europese landen vertrokken meer mensen dan ernaartoe kwamen. Velen zochten elders in de Europese Unie werk.

6 op 10 emigranten blijven in EU

Veel immi- en emigranten verhuizen van het ene naar het andere EU-land. Iets meer dan 40 procent van de ruim 4 miljoen immigranten die naar een EU-land gingen kwam uit een ander EU-land. Van de 3 miljoen personen die uit een land van de Europese Unie emigreerden bleef 60 procent in de Europese Unie wonen. Onder deze laatsten zijn veel Oost-Europese emigranten.

In Nederland zijn deze percentages vergelijkbaar met de EU-gemiddelden: 44 procent van de immigranten kwam uit een EU-land, 56 procent van de emigranten vertrok naar een EU-land.

43% van de immigranten naar de EU in 2016 kwam uit een ander EU-land
1,2 asielzoekers per duizend inwoners naar Nederland in 2018

Asielzoekers

Een deel van de immigranten komt naar de Europese Unie als asielzoeker. In 2018 kwamen 581 duizend asielzoekers van buiten de EU-28 naar een van de landen van de Europese Unie. Duitsland ontving verreweg de meeste eerste asielverzoeken, 162 duizend. Daarna volgden Frankrijk (111 duizend), Griekenland (65 duizend), Spanje (53 duizend) en Italië (49 duizend). De top tien van opvang­landen wordt aangevuld met het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Zweden en Oostenrijk. Afgezet tegen de omvang van de bevolking had Cyprus in 2018 de hoogste instroom met 8,8 asielzoekers per duizend inwoners, gevolgd door Griekenland met 6,1 per duizend. Ook Malta en Luxemburg ontvingen naar verhouding veel asielzoekers. In Nederland lag het aantal eerste-asielaanvragen met 1,2 per duizend inwoners wat boven het Europese gemiddelde van 1,1 per duizend inwoners. De meeste asielzoekers in 2018 in Nederland kwamen uit Syrië, Iran en Eritrea.

Bronnen

Eurostat – Migratie

Eurostat – Asielzoekers

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.