Foto omschrijving: De koeien weer naar buiten en de biologische boer is er maar wat blij mee. De kleigrond was lange tijd te drassig maar nu gelukkig droog genoeg.

Biologische landbouw

In Nederland werd in 2017 op 3,1 procent van de landbouwgrond aan biologische landbouw gedaan. Koplopers in de biologische landbouw in Europa zijn Oostenrijk en Estland die respectievelijk 23,4 procent en 19,6 procent van het areaal bestemd hebben voor biologische landbouw. In Nederland zijn de meest geteelde biologische gewassen groenten en granen. Van alle Nederlandse melkkoeien wordt 1,9 procent biologisch gehouden.

Meetlat-10-Biologische landbouw M T P T IE PL C Y ES RO BG L U HU CZ HR NL EE I T FI SK FR EU BE UK DE L T DK GR L V SE A T 1,9% 3,8% B iol og i s c h e m e lk k o e i e n , 2017

In 2017 beslaat de biologische teelt van gewassen 7,0 procent van de beschikbare landbouwgrond in de Europese Unie. In Nederland is dat 3,1 procent. Granen worden het meest biologisch geteeld met 13 procent van het biologische areaal. Duitsland en Frankrijk hebben met 14,5 procent en 14,2 procent het grootste aandeel in het totale areaal biologische granen.

Nederlandse teelt biologische groenten boven EU-gemiddelde

In Nederland liggen de aandelen groenten (13,0 procent) en aardappelen (2,9 procent) aanzienlijk boven het EU-gemiddelde van respectievelijk 1,1 procent en 0,2 procent. De aandelen granen (6,1 procent) en blijvende teelt (1,1 procent) liggen onder het EU-gemiddelde.

7% van Europese landbouwgrond gebruikt voor biologische teelt in 2017
3% is dat in Nederland

Beperkte rol biologische veehouderij

De laatste jaren neemt de biologische veeteelt in Nederland toe. Het aantal biologisch gehouden melkkoeien is in tien jaar met 82,5 procent gestegen. Toch speelt de biologische veehouderij in Nederland nog maar een geringe rol. Van alle melkkoeien in de EU-28 wordt gemiddeld 3,8 procent biologisch gehouden, in Nederland is dat 1,9 procent. In Europa gaat Oostenrijk aan kop in de biologische melkveehouderij. Meer dan een op de vijf Oostenrijkse melkkoeien wordt biologisch gehouden.

Nog geen één procent van de Nederlandse varkens wordt biologisch gehouden. Het land met de meeste biologische varkens is Denemarken. Daar is bijna 3 procent van alle varkens biologisch. Gemiddeld wordt 0,8 procent van de varkens in de EU-28 biologisch gehouden.

Bronnen

Eurostat – Biologische gewassen

Eurostat – Biologische landbouwdieren

Eurostat – Biologische landbouwgrond

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.