Foto omschrijving: Op dit moment krijgen 646 klanten noodhulp via de voedselbank Den Bosch. Deze voedselbank is onderdeel van Voedselbanken Nederland en bij het realiseren van haar doelstellingen volledig afhankelijk van giften en donaties. Met medewerking en financiele ondersteuning van particulieren, stichtingen, verenigingen en het bedrijfsleven verstrekt de voedselbank een voedselpakket aan gezinnen die door omstandigheden niet in voldoende mate kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Armoede

In 2017 liepen circa 113 miljoen inwoners van de Europese Unie risico op armoede en sociale uitsluiting, ruim een vijfde van de bevolking. In Nederland is dat bijna 17 procent, onder het Europese gemiddelde. Ook is de inkomensongelijkheid in Nederland relatief laag en vanaf het begin van deze eeuw vrijwel onveranderd.

meetlat-14-armoede BG RO GR L T I T L V ES HR HU C Y EE PO IE EU UK L U BE PL M T DE A T SE DK FR SL NL SK FI CZ 22,4% 17,0% R i s ic o o p ar m oe d e o f s oc i a l e u i ts l u i t i n g , 2017

Personen in een huishouden met een inkomen onder de Europese armoedegrens – een inkomen lager dan 60 procent van het doorsnee (gestandaardiseerd) besteedbaar huishoudensinkomen van de bevolking – lopen een armoederisico. Het aandeel personen met een armoederisico varieert in 2017 van 9,1 procent in Tsjechië tot 23,4 procent in Roemenië. Nederland kent met 13,2 procent risico-armen het op vier na laagste percentage in de Europese Unie, ruim onder het Europese gemiddelde van 16,9 procent risico-armen. De armoedegrens wordt per land vastgesteld en hangt af van het welvaartsniveau.

Van sociale uitsluiting is sprake als de leden van het huishouden die kunnen werken niet of alleen in beperkte mate betaald werk verrichten, of als er ernstige financiële beperkingen zijn. Volgens deze criteria heeft in Nederland bijna 1 op de 6 personen een risico op armoede of sociale uitsluiting. In Roemenië en Bulgarije geldt dat voor bijna 40 procent van de bevolking.

14.1Risico op armoede of sociale uitsluiting (% bevolking), 2017

Risico op armoede of sociale uitsluiting Ernstige financiële beperkingen In huishouden met lage werkintensiteit
Tsjechië 12,2 3,7 5,5
Finland 15,7 2,1 10,7
Slowakije 16,3 7,0 5,4
Nederland 17,0 2,6 9,5
Slovenië 17,1 4,6 6,2
Frankrijk 17,1 4,1 8,1
Denemarken 17,2 3,1 10,0
Zweden 17,7 1,1 8,8
Oostenrijk 18,1 3,7 8,3
Duitsland 19,0 3,4 8,7
Malta 19,2 3,3 6,7
Polen 19,5 5,9 5,7
België 20,3 5,1 13,5
Luxemburg 21,5 1,2 6,9
Verenigd Koninkrijk 22,0 4,1 10,1
EU 22,4 6,6 9,5
Ierland 22,7 5,2 16,2
Portugal 23,3 6,9 8,0
Estland 23,4 4,1 5,8
Cyprus 25,2 11,5 9,4
Hongarije 25,6 14,5 6,6
Kroatië 26,4 10,3 12,2
Spanje 26,6 5,1 12,8
Letland 28,2 11,3 7,8
Italië 28,9 10,1 11,8
Litouwen 29,6 12,4 9,7
Griekenland 34,8 21,1 15,6
Roemenië 35,7 19,7 6,9
Bulgarije 38,9 30,0 11,1

Inkomensongelijkheid verschilt sterk

In landen met naar verhouding weinig inkomens onder de armoedegrens zijn in beginsel ook de inkomensverschillen tussen personen beperkt. Nederland hoort met Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Finland en België tot de meest egalitaire landen. Deze landen scoren het best op twee maten van ongelijkheid: de Ginicoëfficiënt en de zogeheten ratio 80/20. De Ginicoëfficiënt loopt van 0 tot 1. Bij een Ginicoëfficiënt van 0 heeft iedere persoon hetzelfde inkomen, een Ginicoëfficiënt van 1 staat voor maximale ongelijkheid: één persoon beschikt over alle inkomen, de anderen hebben niets. De ratio 80/20 geeft de verhouding van de inkomens van de 20 procent hoogste inkomens en de 20 procent laagste inkomens.

De Scandinavische landen behoren volgens beide maten tot de meest egalitaire EU-landen. Vooral in lidstaten in het oosten en het zuiden van Europa zijn de inkomensverschillen naar verhouding groot. In Bulgarije is de inkomensongelijkheid het grootst met een Ginicoëfficiënt van 0,40 en een ratio 80/20 van 8,2. Dit laatste betekent dat de 20 procent hoogste inkomens over ruim 8 keer zo veel inkomen beschikken als de 20 procent laagste inkomens.

4 EU-landen hebben een lager aandeel mensen met armoederisico dan Nederland
23% van de Roemenen heeft risico op armoede

Bronnen

Eurostat – Armoederisico

Eurostat – Risico op armoede of sociale uitsluiting

Eurostat – Ernstige financiele beperkingen

Eurostat – Lage werkintensiteit

Eurostat – 80/20 ratio

Eurostat – Gini coëfficient

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.