Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Twee kleine meisjes onder de douche

Hoeveel water gebruiken we?

In 2019 gebruikten huishoudens 130 liter drinkwater per persoon per dag, in totaal 818 miljard liter (=818 miljoen m3). Bedrijven gebruikten dat jaar 386 miljard liter leidingwater (=386 miljoen m3).

13 509 mln m3Energievoorziening9 374 mln m3Overig (economie)3 989 mln m3Huishoudens818 mln m3Landbouw297 mln m3Waterleidingbedrijven1 302 mln m3Grondwater1 144 mln m3ZoetFresh surface waterDrinkwaterVerliezen,niet gefactureerden industriewaterOppervlaktewaterZoutSaline surface waterHoeveel water gebruiken we?

Van 2003 tot en met 2014 daalde het huishoudelijk drinkwatergebruik per inwoner, met bijna 8 procent van 138 tot 127,5 liter per persoon per dag. Deze daling van het watergebruik kwam deels door het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten. Daarna nam het gebruik weer wat toe. In 2018 en 2019 werd meer water gebruikt dan de jaren ervoor omdat het relatief droog was.

De laatste jaren is het waterverbruik grillig door wisselende weersomstandigheden. In relatief droge zomers gebruikten huishoudens meer drinkwater voor het sproeien van de tuin of het vullen van zwembadjes.

Drinkwatergebruik, gemiddelde per dag (liter per persoon)
Jaar Drinkwatergebruik
2003 138,0
2004 133,8
2005 132,8
2006 134,3
2007 132,2
2008 131,3
2009 131,0
2010 130,0
2011 128,6
2012 127,9
2013 128,2
2014 127,5
2015 128,7
2016 129,6
2017 129,6
2018 133,5
2019 129,7
Bron: CBS, VEWIN

Bedrijven gebruikten 386 miljoen kubieke meter leidingwater in 2019, bijna 3 miljoen meer dan in 2018. Leidingwater bestaat uit drinkwaternoot1 en industriewater.noot2 Een vijfde deel van het totale leidingwatergebruik door bedrijven in 2019 was industriewater.

Leidingwatergebruik1 (mln m3)
Jaar Huishoudens (drinkwater) Bedrijven (drinkwater) Bedrijven (industriewater)
2003 815,4 316,8 69,8
2004 796,2 302,8 69,6
2005 790,5 295,5 70,8
2006 800,7 297,3 70,7
2007 789,4 298,8 71,0
2008 788,4 304,8 69,5
2009 788,1 304,6 74,2
2010 786,2 303,4 80,4
2011 781,8 298,6 81,3
2012 783,0 287,4 78,0
2013 785,3 290,7 84,2
2014 783,3 284,6 83,5
2015 793,7 287,0 79,2
2016 805,3 290,0 83,9
2017 808,3 293,1 79,7
2018 837,2 302,8 80,6
2019 818,4 309,2 76,5
1)Leidingwater bestaat uit drinkwater en industriewater

Minder oppervlaktewater gebruikt, maar toename in 2019

Leidingwater wordt door waterleidingbedrijven geproduceerd uit oppervlakte- en grondwater en vormde met 1,3 miljard kubieke meter een relatief klein deel van het totale watergebruik. In totaal werd 14,7 miljard kubieke meter onttrokken aan zoet of zout oppervlaktewater en grondwater.

De onttrekking van oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening, landbouw, energievoorziening en industrie, is sinds 2003 met 4 procent afgenomen tot 13,5 miljard in 2019. De daling komt volledig door zoet oppervlaktewater, waarvan het gebruik met 29 procent is afgenomen. In 2019 is de zoetwateronttrekking echter met 5 procent gestegen ten opzichte van 2018.

Er wordt steeds meer zout water onttrokken voor koelwater. Sinds 2003 is het gebruik hiervan met 62 procent toegenomen (met name voor de energievoorziening). Koelwater wordt na gebruik geloosd op het oppervlaktewater en is opnieuw beschikbaar voor gebruik, in tegenstelling tot irrigatiewater dat verdampt of in de bodem trekt. In 2019 was het watergebruik in de landbouw 77 procent hoger dan in 2017, maar 15 procent lager dan in 2018. In 2018 en 2019 werd meer grondwater en oppervlaktewater gebruikt voor irrigatie dan in eerdere jaren.

De vragen

Noten

Drinkwater

Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers (definitie uit Drinkwaterwet). Dit water voldoet aan de eisen van drinkwaterkwaliteit en wordt geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater door water(leiding)bedrijven.

Industriewater

Water met een andere kwaliteit dan drinkwater dat bijvoorbeeld wordt ingezet in raffinaderijen, chemie en de metaalindustrie. Industriewater wordt in veel gevallen geproduceerd en geleverd door speciale industriewaterbedrijven maar ook door industriële bedrijven zelf. De gegevens over industriewater zijn niet volledig: het CBS heeft met name de leveringen tussen industriële bedrijven niet volledig in beeld.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie