Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Rokende vrouw houdt hand met sigaret uit open raam

Hoeveel volwassenen roken?

In 2020 rookte 20 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder, en 34 procent had ooit gerookt. Het aandeel rokers is gedaald, in 2015 was het nog 26 procent. Het aandeel ex-rokers daarentegen is toegenomen (31 procent in 2015). Steeds meer volwassenen hebben nooit gerookt: 46 procent in 2020, tegen 43 procent in 2015.

Hoeveel volwassenen roken of hebben gerookt?23%rookt35%rookt niet meer42%heeft nooit gerookt18%rookt32%rookt niet meer50%heeft nooit gerookt

Mannen zijn vaker rokers: in 2020 rookte 23 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen. Ruim een derde van de mannen en iets minder dan een derde van de vrouwen heeft vroeger gerookt, maar is inmiddels gestopt met roken. De helft van de vrouwen heeft nooit gerookt, bij mannen is dat 42 procent.

Minder rokers en meer ex-rokers met stijgende leeftijd

Een kwart van de 18- tot 30‑jarigen rookt weleens, terwijl van de 75‑plussers 6 procent rookt. Er zijn meer ex-rokers met het toenemen van de leeftijd: 12 procent onder 18- tot 30‑jarigen, en meer dan de helft van de 65‑plussers. Het aandeel mensen dat nooit gerookt heeft, neemt juist af met de leeftijd: van 63 procent onder 18- tot 30‑jarigen tot 31 procent van de 65- tot 75‑jarigen. Meer 75‑plussers (42 procent) dan 65- tot 75‑jarigen hebben nooit gerookt.

Rookgedrag volwassenen, 2020 (%)
Leeftijd Rokers Ex-rokers Nooit-rokers
18 tot 30 jaar 24,9 12,2 62,8
30 tot 40 jaar 25,6 24,2 50,3
40 tot 50 jaar 23,2 28,1 48,7
50 tot 55 jaar 21,6 34,1 44,3
55 tot 65 jaar 19,1 43,5 37,4
65 tot 75 jaar 14,9 54,4 30,8
75 jaar of ouder 5,6 52,8 41,6
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Roken hangt samen met onderwijsniveau

Onder mensen van 25 jaar of ouder met een wo-master/doctor-onderwijsniveau wordt het minst gerookt: 10 procent. Van deze groep geeft 60 procent aan nooit gerookt te hebben. Bij mensen met een ander onderwijsniveau zijn er meer rokers en ex-rokers en minder mensen die nooit gerookt hebben.

Rookgedrag naar opleidingsniveau, 2020 (%)
Onderwijsniveau Rokers Ex-rokers Nooit-rokers
Basisonderwijs 21,8 39,2 38,9
Vmbo, mbo-1, avo onderbouw 24,4 41,7 33,9
Havo, vwo, mbo 23,4 37,7 38,9
Hbo, wo bachelor 15,3 34,4 50,3
Wo master, doctor 10,3 29,9 59,8
Onbekend 20,3 30,3 49,4
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Minder meerokers

Als iemand zelf niet rookt, maar wel de tabaksrook van een ander inademt, noemen we dat meeroken.noot1 Het aandeel niet-rokers van 18 jaar of ouder dat aangaf nooit of bijna nooit mee te roken is toegenomen van 75 procent in 2019, naar 79 procent in 2020. Het aantal niet-rokers dat wel, maar niet elke dag, werd blootgesteld aan rook in de omgeving daalde van 20 procent in 2019 naar 16 procent in 2020.

De vragen

Noten

Meeroken (blootgesteld aan tabaksrook)

Meeroken, ook wel passief roken genoemd, is het blootgesteld worden aan tabaksrook uit de omgeving. Bij dit onderwerp gaat het om meeroken in een binnensituatie onder mensen die zelf niet roken. Aan deze mensen werd de vraag gesteld ‘Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?’ De antwoordopties hierbij waren: ‘1. Nooit of bijna nooit 2. Minder dan één keer per week 3. Minstens één keer per week, maar niet iedere dag 4. Elke dag, minder dan één uur per dag 5. Elke dag, één uur of meer per dag’. Op basis van deze vraag werd de volgende indeling gemaakt:

  • (Bijna) nooit

Percentage mensen dat nooit of bijna nooit antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.

  • Niet dagelijks

Percentage mensen dat Minder dan één keer per week of Minstens één keer per week maar niet iedere dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.

  • Dagelijks, minder dan een uur

Percentage mensen dat Elke dag, minder dan één uur per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.

  • Dagelijks, een uur of meer

Percentage mensen dat Elke dag, één uur of meer per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie