Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Bouwvakker brengt isolatiemateriaal aan onder een dak van een nieuwbouwhuis

Hoeveel bedrijven telt Nederland?

In totaal zijn er in Nederland 2,0 miljoen bedrijven, in het derde kwartaal van 2021. De grootste aantallen bedrijven zijn actief in de specialistische zakelijke dienstverlening (387 duizend), handel (264 duizend) en bouw (215 duizend).

Hoeveel bedrijven telt Nederland?5 49576 99512 97073 840905451402 0754301 905Verhuur en handel van onroerend goed1 77530 300Verhuur en overige zakelijke diensten8 43089 345Onderwijs2 785109 435Delfstoffen-winningLandbouw, bosbouw en visserijIndustrieEnergie-voorzieningWater-bedrijven en afvalbeheerFinanciële dienstverlening2 680103 575Specialistische zakelijke diensten13 855386 640
Bedrijven met 5 of meer werkzame personenTotaal bedrijvenBouwnijverheidHandelHorecaInformatie en communicatieOpenbaar bestuur en overheids-dienstenGezondheids- en welzijnszorgCultuur, sport en recreatieOverige dienstverlening30 430264 2605 98553 5556 600104 85510 77565 96510 535214 535LegendaVervoer en opslag12 395186 9052 780119 5355908253 700115 880

Het overgrote deel van de bedrijven heeft minder dan vijf werkzame personen (93 procent). In de specialistische zakelijke dienstverlening en bouw is dit percentage kleine bedrijven nog iets hoger. Het aandeel bedrijven met vijf of meer werkzame personen is groter in de industrie (18 procent) en horeca (16 procent). Er zijn in Nederland bijna 8 duizend bedrijven met honderd of meer werkzame personen. Die bedrijven zijn het vaakst te vinden in de industrie (1,3 duizend) en handel (1,2 duizend).

Aantal bedrijven, 3e kwartaal 2021 (x 1 000)
Bedrijfstak Aantal bedrijven
Specialistische zakelijke diensten 386,6
Handel 264,3
Bouwnijverheid 214,5
Gezondheids- en welzijnszorg 186,9
Cultuur, sport en recreatie 119,5
Overige dienstverlening 115,9
Onderwijs 109,4
Informatie en communicatie 104,9
Financiële dienstverlening 103,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 89,3
Landbouw, bosbouw en visserij 77,0
Industrie 73,8
Horeca 66,0
Vervoer en opslag 53,6
Verhuur en handel van onroerend goed 30,3
Overig 5,4

Jaarlijkse toename aantal bedrijven

Het aantal bedrijven is jaarlijks toegenomen. In het derde kwartaal van 2007 waren er in Nederland nog 1,0 miljoen bedrijven. Het grootste deel van de bedrijven valt onder de rechtsvorm natuurlijke personen.noot1 In deze vorm zijn een of meerdere mensen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen en lasten van het bedrijf. Een bedrijf kan ook worden opgericht als rechtspersoonnoot2, waarbij het bedrijf zelf een ‘persoon’ is in juridische zin.

De toename van het aantal bedrijven was het grootst bij de eenmanszaken. In het derde kwartaal van 2021 was twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak; in hetzelfde kwartaal van 2007 was dat iets meer dan de helft. Het aantal eenmanszaken is in deze periode meer dan verdubbeld, van 569 duizend naar ruim 1,3 miljoen. Het aantal besloten vennootschappen (BV’s), de meest voorkomende vorm onder rechtspersonen, nam in die periode toe met 151 duizend bedrijven tot bijna 405 duizend.

Aantal bedrijven, 3e kwartalen (x 1 000)
Jaar Eenmanszaken Overige natuurlijke personen BV's Overige rechtspersonen
2007 569,2 176,5 253,2 41,5
2008 624,2 174,6 274,5 39,7
2009 683,2 176,4 289,6 40,4
2010 725,0 189,4 293,9 42,2
2011 779,4 187,4 298,0 42,3
2012 813,9 192,3 308,6 43,9
2013 842,3 193,8 312,7 43,7
2014 883,3 192,1 318,4 43,5
2015 936,7 196,6 329,0 44,1
2016 993,4 199,6 338,3 44,3
2017 1035,9 200,7 347,9 45,5
2018 1097,1 203,0 357,9 45,4
2019 1170,3 205,0 365,3 51,6
2020 1257,3 208,9 379,5 50,7
2021 1329,0 214,3 404,5 53,4

De vragen

Noten

Natuurlijke personen

Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:

 • Eenmanszaken
 • Maatschappen
 • Vennootschappen onder firma
 • Commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Samenwerkingsovereenkomst

Rechtspersonen

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.

Deze rechtsvorm omvat:

 • Besloten vennootschappen
 • Naamloze vennootschappen
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Coöperatieve verenigingen
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
 • Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
 • Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
 • Doelvermogen
 • Fondsen voor gemene rekening
 • Kerkgenootschappen
 • Buitenlandse rechtsvormen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie