Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Basisschoolleerlingen doen mee aan de Warme Truiendag

Hoe duurzaam is ons gedrag?

Een meerderheid van de bevolking van Nederland is zich ervan bewust dat klimaatverandering een probleem is, en maakt zich zorgen over de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Dit bewustzijn vertaalt zich echter niet altijd in duurzaam handelen. Vrouwen gedragen zich in het dagelijks leven duurzamer dan mannen. Ze doen vaker een trui aan bij kou (73 procent, tegen 64 procent van de mannen), nemen minder vaak de auto bij korte afstanden (30 procent tegen 24 procent) en dragen vaker tweedehandskleding (16 procent tegen 9 procent).

Hoe duurzaam is ons gedrag?Trui of deken pakken,verwarming niet hogerEet geen vleesNooit auto bij minderdan 5 kmAltijd/vaak korter dan5 minuten douchenAltijd/vaak tweede-hands kleding64%73%3%6%24%30%51%50%9%16%

Het percentage vrouwen dat geen vlees eet is twee keer zo groot als het percentage mannen (6 tegen 3). Mannen en vrouwen verschillen daarentegen niet bij het nemen van korte douches, het licht uitdoen in kamers waar niemand is en het gebruik van de wasdroger. Ook het vlieggedrag verschilt niet naar sekse.

Voor het onderzoek Belevingen heeft het CBS in de periode van februari tot en met juni 2020 aan ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder gevraagd hoe ze denken over klimaatverandering en de energietransitie, en of ze hun gedrag aanpassen in een duurzame richting om het klimaat te sparen.

6 op de 10 zien de mens als belangrijkste oorzaak klimaatverandering

6 op de 10 volwassenen denken dat de klimaatverandering helemaal (12 procent) of vooral (48 procent) door de mens veroorzaakt wordt. Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat de mens en de natuur hier een even grote rol in hebben. Dat vooral de natuur de oorzaak is van klimaatverandering denkt 5 procent, 1 procent schrijft de klimaatverandering volledig toe aan de natuur.

Oorzaak van klimaatverandering, 2020
Oorzaak klimaatverandering Aandeel
Helemaal door de mens 11,9
Vooral door de mens 47,7
Evenveel mens als natuur 26,8
Vooral door de natuur 4,7
Helemaal door de natuur 1,0
Weet niet waar de oorzaak ligt 1,9
Geen antwoord 0,3
Gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet 5,7

Ruime meerderheid wil meer groene energie

Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland wil dat er minder aardolie en aardgas wordt gebruikt. Zo’n 1 op de 10 is van mening dat Nederland helemaal met deze fossiele brandstoffen moet stoppen. Een ruime meerderheid is voorstander van groene energie. Zo wil 83 procent dat er meer gebruik wordt gemaakt van zonne-energie en 73 procent is voorstander van meer windenergie. Ook het inzetten van waterkracht en aardwarmte zien veel inwoners van Nederland als duurzame alternatieven. Over het gebruik van kernenergie en biomassa zijn de meningen verdeeld.

Standpunt over gebruik energiebronnen, 2020 (% volwassen inwoners van Nederland)
Energiebron Meer Evenveel als nu Minder Helemaal niet Weet ik niet Ken de bron niet
Aardolie 1,3 15,7 48,4 13,1 18,3 3,2
Steenkolen 1,3 6,3 32,5 43,7 14,1 2,2
Aardgas 6,5 24,8 48,4 8,6 10,5 1,1
Windenergie 72,5 14,4 4,9 1,7 5,7 0,9
Zonne-energie 83,0 9,0 1,3 1,0 5,0 0,7
Aardwarmte 56,3 10,8 4,0 2,6 17,7 8,5
Waterkracht 67,9 10,5 1,4 1,3 14,6 4,3
Kernenergie 25,0 12,4 17,8 25,4 16,4 2,9
Biomassa 23,0 15,1 15,1 13,4 24,6 8,7

Meeste inwoners van Nederland voor windmolens, maar niet in achtertuin

Met 71 procent is een groot deel van de bevolking voor de bouw van nieuwe windmolens in Nederland. Over windmolens in de eigen woonomgeving zijn inwoners van Nederland echter minder enthousiast: 21 procent is voorstander, 31 procent tegenstander en 43 procent maakt een voorbehoud bij de locatie: de molens mogen niet te dicht bij de woning staan. De meesten zien dus liever geen windmolens vlak bij hun huis.

53 procent positief over de energietransitie

Ruim de helft van de bevolking vindt het (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame energiebronnen. Dat aardgas bijdraagt aan de CO2‑uitstoot (en daarmee aan de klimaatverandering) is hiervoor de meest genoemde reden. Een andere veelgenoemde reden is dat de winning van aardgas leidt tot aardbevingen en verzakkingen van de bodem, zoals in Groningen. Het feit dat aardgas op den duur opraakt wordt ook genoemd als reden waarom Nederland aardgasvrij zou moeten worden.

Houding ten aanzien van transitie van aardgas naar duurzame energie, 2020
Houding Aandeel
(Heel) positief 53,4
Niet positief, niet negatief 21,0
(Heel) negatief 19,0
Weet niet 5,1
Geen antwoord 1,4

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie