Foto omschrijving: Rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht is met vijftig hectare en 43 verdeelsporen met railremmen het grootste (en inmiddels bijna enige rangeerterrein van Nederland. Het rangeerterrein vehoort tot de gemeente Zwijndrecht. Kijfhoek is een belangrijke schakel in het doorsluizen van goederen uit de Rotterdamse haven naar het Europese achterland. De Havenspoorlijn verbindt de Maasvlakte met Kijfhoek en vanaf Kijfhoek kunnen goederenwagons verder naar Rotterdam of Dordrecht vanaf waar heel Nederland en België kan worden bereikt.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

‘De exporteur’ als zodanig bestaat niet. De groep bedrijven die goederen of diensten naar het buitenland exporteert, is bijzonder divers en aan flinke dynamiek onderhevig. Er is jaarlijks nieuwe aanwas en zijn er bedrijven die al dan niet noodgedwongen hun (internationale) deuren sluiten. Een betrekkelijk klein deel is structureel actief als goederenexporteur, maar deze kleine groep is wel verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de exportwaarde. Structureel actieve exporteurs zijn zelfs goed voor 90 procent van de dienstenexport. Daarnaast zijn er bedrijven die eenmalig of kortstondig exporteren, bijvoorbeeld als er een eenmalige order uit het buitenland komt of wanneer exporteren minder succesvol verloopt dan verwacht. Van de groep bedrijven die in 2016 begon met exporteren, deed minder dan de helft dat in 2017 nog steeds. Minder bekend en ook vanuit de economische theorie lastiger te verklaren, is de groep van bedrijven die bij herhaling, maar steeds slechts kort actief zijn op de buitenlandse markt. Zulke incidentele exporteurs blijken verrassend vaak voor te komen. Deze tot nu toe wat onderbelichte groep kon in kaart worden gebracht dankzij de betere databronnen en analysetechnieken die in het CBS Kenniscentrum Globalisering zijn ontwikkeld.

Voor beleidsmakers die internationaal ondernemen willen stimuleren, is het in beeld brengen van de verschillende typen handelaren, hun kenmerken en groeipad relevant. Het biedt inzicht in de manier waarop bedrijven buitenlandse markten benaderen en biedt daarmee aanknopingspunten voor de beleidsinzet bij ondersteuning van deze bedrijven bij het zetten van (de eerste) stappen over de grens. Zo beginnen startende exporteurs vaak dicht bij huis; vier op de vijf beginnen in de EU, met België en Duitsland als belangrijkste afzetmarkten. Het gebruik van een naburig land als stepping stone voor verder weg gelegen bestemmingen blijkt een succesvolle strategie voor startende goederenexporteurs. Internationaal ondernemen verhoogt ook de kans dat een bedrijf blijft voortbestaan. Deze editie van de Internationaliseringsmonitor biedt ondersteuning aan het beleid door de verscheidenheid van al deze unieke bedrijven en de patronen in hun handelsgedrag in beeld te brengen. Daarmee wordt aangesloten op internationaal wetenschappelijk onderzoek over heterogeniteit van bedrijven en internationale handel.

Voor het laatste nieuws en rapporten op het gebied van globalisering, en voor eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor, bezoek het dossier Globalisering op www.cbs.nl/globalisering.

De Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, juni 2019

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Marcel van den Berg

Ahmed Boutorat

Dennis Cremers

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Angie Mounir

Michael Polder

Rik van Roekel

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Roger Voncken

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Elijah Cats

Irene van Kuik

Ronald Kuijpers

Richard Jollie

Willem de Jong

Jasper Roos

Gabriëlle Salazar-de Vet

Carla Sebo

Roos Smit

Hans Westerbeek

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek