Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Verkoopmedewerker banketbakkerij aan het werk in de winkel.

Waar werken de meeste mensen?

In 2021 telde Nederland 9,8 miljoen werkzame personen. Meer dan de helft van hen werkte in de commerciële dienstverlening met bedrijfstakken zoals handel, vervoer, zakelijke dienstverlening, recreatie en cultuur. In de publieke dienstverlening werkte ruim een kwart van alle werkenden, in de goederenproductie ongeveer een zesde.

Waar werken de meeste mensen?Where do most people work?Commerciële dienstverlening o.a. handel, horeca, transport, zakelijke diensten, bankenCommercial services: incl. trade,accommodation and food services,transportation, business services, banksGoods producers: incl. manufacturing, agriculture, construction16%Publieke dienstverlening o.a. politie, zorg, onderwijs, overheidPublic service: incl. police, care, education, governmentGoederenproducenteno.a. industrie, landbouw, bouw28%56%

De meeste mensen werkten in de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening, de handel (waaronder groothandel en detailhandel) en de zorg. Dat zijn ook bedrijfstakken waar relatief veel vrouwen werken. De landbouw, industrie en bouwnijverheid telden daarentegen veel meer mannen dan vrouwen.

Werkzame personen naar bedrijfstak, 2021 (x 1 000)
Bedrijfstak Mannen Vrouwen
Goederenproducenten . .
Industrie 616 184
Bouwnijverheid 484 57
Landbouw, bosbouw 137 68
Waterbedrijven en afvalbeheer 30 7
Energievoorziening 22 8
Delfstoffenwinning 6 1
Commerciële dienstverlening . .
Zakelijke dienstverlening 1066 975
Handel 845 693
Horeca 215 202
Cultuur, sport en recreatie 155 259
Vervoer en opslag 317 97
Informatie en communicatie 253 91
Financiële dienstverlening 120 91
Verhuur en handel van onroerend goed 41 36
Publieke dienstverlening . .
Gezondheids- en welzijnszorg 284 1289
Onderwijs 207 379
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 289 236

Verdienstelijking van de economie

De afgelopen decennia is de werkgelegenheid in de sector goederenproductie afgenomen ten faveure van die in de dienstensector. Vooral in de zakelijke dienstverlening en de zorg groeide de werkgelegenheid fors. In sectoren als de landbouw en de industrie daalde het aantal werkzame personen.

Was in 1969 het aandeel van de goederenproductie in de totale werkgelegenheid nog bijna 40 procent, ruim een halve eeuw later is dat meer dan gehalveerd tot 16 procent. Het aandeel van de commerciële dienstverlening nam in die periode toe van 41 procent naar 56 procent. Verder steeg het aandeel in de werkgelegenheid van de publieke dienstverlening van 20 procent in 1969 naar ongeveer 28 procent in 2021.

De verdienstelijking van de Nederlandse economie is een proces dat geleidelijk gedurende de afgelopen decennia plaatsvond. Het aandeel van de goederenproducerende bedrijfstakken daalde doordat er productie verschoof naar lagelonenlanden en doordat veel activiteiten werden uitbesteed aan de dienstensector. Door de hoge arbeidsproductiviteitsgroei van vooral de landbouw en de industrie waren er bovendien steeds minder mensen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. De verdienstelijking heeft daarnaast te maken met de toenemende welvaart. Hierdoor blijft er meer inkomen over voor secundaire levensbehoeften, waaronder de meeste diensten.

Verdeling werkzame personen naar sector, Nederland (%)
Commerciële diensten Publieke diensten Goederenproducenten
1969 41 20 39
1970 41 20 39
1971 42 21 38
1972 42 22 37
1973 42 22 36
1974 42 23 35
1975 42 23 34
1976 43 24 33
1977 42 25 33
1978 43 25 32
1979 43 25 32
1980 44 25 31
1981 44 26 30
1982 44 27 29
1983 45 27 28
1984 45 27 28
1985 46 27 27
1986 46 27 27
1987 47 27 27
1988 47 26 26
1989 48 26 26
1990 49 26 26
1991 49 25 26
1992 50 25 25
1993 50 25 25
1994 51 25 24
1995 52 24 24
1996 53 24 23
1997 54 23 23
1998 54 23 22
1999 55 23 22
2000 55 23 22
2001 55 24 21
2002 55 24 21
2003 54 25 20
2004 54 26 20
2005 54 26 20
2006 55 26 19
2007 56 26 19
2008 56 26 19
2009 55 27 18
2010 54 28 18
2011 55 27 18
2012 55 28 17
2013 55 28 17
2014 56 27 17
2015 56 27 17
2016 57 26 17
2017 57 26 16
2018 57 26 16
2019 57 26 16
2020 56 27 17
2021 56 28 16

Dienstensector Nederland relatief groot

Ook in andere landen is verdienstelijking van de economie opgetreden. In vergelijking met onze buren en enkele andere Europese landen is in Nederland het aandeel van de dienstensector in de totale werkgelegenheid relatief hoog. Het aandeel van de goederenproducenten in de werkgelegenheid is vooral in Duitsland en Italië substantiëler. Dat geldt ook voor de EU gemiddeld. Zweden heeft een relatief grote sector publieke dienstverlening.

Verdeling werkzame personen naar sector voor enkele Europese landen, 2021 (%)
Goederenproducenten Commerciële dienstverlening Publieke dienstverlening
Nederland 16 56 28
België 18 51 31
Frankrijk 19 51 29
Spanje 21 55 24
Zweden 22 44 34
Duitsland 25 49 26
EU 27 27 49 24
Italië 27 54 19
Bron: CBS, Eurostat

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.