Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Een vrouw gaat met een volle boodschappentas door de voordeur van haar flat.

Waar geven we ons geld aan uit?

In 2020 gaf een gemiddeld huishouden ruim 35 duizend euro uit. Een derde gaat op aan huisvesting, water en energie. Aan eten, drinken en genotmiddelen zoals alcohol en tabak wordt bijna een vijfde uitgegeven. Buitenhuis werd een kwart gespendeerd aan vervoer, recreatie en horeca.

Waar geven we ons geld aan uit?What do we spend money on?Huisvesting, water en energieHousing, water and energy€ 11 821Vervoer, recreatie en horecaTransport, recreation, bars and restaurants, hotels etc.€ 8 646Voedings- en genotmiddelenFood, drinks and tobacco€ 5 627Kleding, schoenen, woninginrichtingen huishoudelijke apparaten€ 3 680OverigeOther expenditure€ 5 666

Om de vijf jaar brengt het CBS via het budgetonderzoeknoot1 de bestedingen van huishoudens in kaart. Door verschuivingen in bestedingen tijdens de coronacrisis veranderde het gemiddelde bestedingspatroon van huishoudens in 2020. Huishoudens hadden door diverse coronamaatregelen minder mogelijkheden om hun geld uit te geven aan sommige goederen en diensten. In vergelijking met 2015 werd in 2020 een kleiner deel besteed aan kleding, vervoer, recreatie, cultuur en horeca. Aan huisvesting, stoffering en voeding werd juist een groter deel van het inkomen besteed.

Bestedingspatroon huishoudens (% van totale bestedingen)
Soort besteding 2020* 2015
Huisvesting, water en energie 33,2 31,5
Voeding 12,6 11
Vervoer 11,2 12,9
Recreatie en cultuur 8,5 9,6
Stoffering en apparaten. 6,5 5,4
Restaurants en hotels 4,7 5,9
Kleding en schoenen 3,9 4,7
Communicatie 3,5 3,4
Alcoholhoudende dranken en tabak 3,4 3,0
Overig 12,5 12,6
*voorlopige cijfers

Alleenwonende meer kwijt aan huisvesting

Het bestedingspatroon is niet in elk huishouden hetzelfde en verschilt per samenstelling van het huishouden. Mensen die alleen wonen geven een groter deel van hun geld uit aan huisvesting, water en energie dan mensen die samenwonen. Paren besteden relatief meer aan recreatie en horeca. Ook tussen alleenwonenden zijn er verschillen in het bestedingspatroon. Zo besteedt een alleenwonende man gemiddeld een kleiner deel aan kleren, maar een groter deel aan alcohol en tabak dan een alleenwonende vrouw.

Bestedingspatroon huishoudens, naar samenstelling huishouden, 2020* (% van totale bestedingen)
Samenstelling huishouden Huisvesting, water en energie Voedings- en genotmiddelen Vervoer, recreatie en horeca Kleding, schoenen, woninginrichting en huishoudelijke apparaten Overige
Particuliere huishoudens 33,2 16 24,4 10,4 16
Alleenwonende man 39,8 17,1 22,1 7,7 13,5
Alleenwonende vrouw 42,3 15,3 17,4 9,5 15,4
Eenoudergezin 33,7 15,9 22,3 11,2 17,1
Paar, met kinderen 27,3 15,9 27,6 11,9 17,1
Paar, zonder kinderen 33,3 15,6 25,4 10,1 15,5
*voorlopige cijfers

Bij hoger inkomen kleiner deel naar huisvesting

Het bestedingspatroon wordt ook beïnvloed door de hoogte van het huishoudinkomen. Naarmate het inkomen van een huishouden hoger is, gaat een kleiner deel van het budget naar huisvesting, water en energie. Dat geldt ook, maar in mindere mate, voor de uitgaven aan eten en drinken en genotmiddelen. Het aandeel van uitgaven aan vervoer, recreatie, horeca, kleding en woninginrichting wordt daarentegen groter als het inkomen stijgt.

Bestedingspatroon huishoudens, naar inkomensgroepen, 2020* (% van totale bestedingen)
Inkomensgroep Huisvesting, water en energie Voedings- en genotmiddelen Vervoer, recreatie en horeca Kleding, schoenen, woninginrichting en huishoudelijke apparaten Overige
1e 10%-groep(laag inkomen) 40,9 19,2 15,9 7,5 16,6
2e 10%-groep 43,1 18,8 15,5 7,9 14,5
3e 10%-groep 40,6 18 17,5 8,5 15,4
4e 10%-groep 38,6 15,6 20,6 9,3 15,8
5e 10%-groep 37,1 16,1 22,6 8,6 15,6
6e 10%-groep 35,3 16,2 23 9,4 16,1
7e 10%-groep 32,5 15,9 24,6 10,5 16,5
8e 10%-groep 30,1 15,2 26,6 11,6 16,4
9e 10%-groep 28,2 15,2 28,7 11,8 16,2
10e 10%-groep(hoog inkomen) 25,6 14,1 31,2 13 16,1
*voorlopige cijfers

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.