Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: De mega windmolens worden zowel op land als in het IJsselmeer gebouwd, in het water de fundamenten.

Hoeveel windmolens staan er in Nederland?

Eind 2020 telde Nederland 2 606 windmolens die gebruikt werden voor de productie van elektriciteit. Hiervan stonden er 2 144 op het land (inclusief binnenwateren) en 462 op zee. In dat jaar werd door deze windmolens voldoende elektriciteit geleverd om 5,6 miljoen huishoudens te kunnen voorzien (15,3 miljard kWh). Hiervan is 36 procent geproduceerd door windmolens op zee en 64 procent door windmolens die op het land staan. In 2021 was de productie opgelopen naar 17,9 miljard kWh.

How many wind turbines in the Netherlands?Hoeveel windmolens staan er in Nederland?462 op zeeoffshore2 144op landonshore9,9 mld kWh elektriciteit uitwindmolensop land9.9 bn kWh onshore wind capacity5,5 mld kWhelektriciteit uitwindmolensop zee5.5 bn kWh offshore wind capacity

Door de gemiddeld grotere ashoogte is de capaciteit van windmolens op zee met een gemiddeld vermogen van 5 megawatt (MW) groter dan van die op land (2 MW). Daarnaast profiteren windmolens op zee van een hoger windaanbod, waardoor ze meer elektriciteit kunnen produceren. De zogenaamde productiefactor (daadwerkelijke elektriciteitsproductie gedeeld door de maximaal mogelijke productie) voor een windmolen op zee is 41 procent, terwijl dit voor een windmolen op land 29 procent is.

Elektriciteitsproductie en opgesteld vermogen van windmolens
Elektriciteitsproductie op land Elektriciteitsproductie op zee Opgesteld vermogen op land Opgesteld vermogen op zee
2000 0,8 . 447 .
2001 0,8 . 485 .
2002 0,9 . 672 .
2003 1,3 . 905 .
2004 1,9 . 1075 .
2005 2,1 . 1224 .
2006 2,7 0,1 1453 108
2007 3,1 0,3 1641 108
2008 3,7 0,6 1921 228
2009 3,8 0,7 1994 228
2010 3,3 0,7 2009 228
2011 4,3 0,8 2088 228
2012 4,2 0,8 2205 228
2013 4,9 0,8 2485 228
2014 5 0,7 2637 228
2015 6,4 1,1 3034 357
2016 5,9 2,3 3300 957
2017 6,9 3,7 3245 957
2018 6,9 3,6 3436 957
2019 7,9 3,6 3527 957
2020** 9,9 5,5 4159 2460
2021 * 9,9 8 5341 2460
*voorlopige cijfers, **nader voorlopige cijfers

Wind grootste bron hernieuwbare elektriciteit

Van het totale binnenlandse elektriciteitsverbruiknoot1 werd 14,7 procent opgewekt met windenergie in 2021. Windenergie is sinds 2014 de grootste bron van hernieuwbare elektriciteitnoot2: in 2021 goed voor 45 procent van de hernieuwbare elektriciteitsproductie. De groei van windmolens op land neemt jaarlijks gestaag toe, op zee gebeurt het met sprongen. Dit komt omdat het opstellen van windmolens op zee duurder is en de projecten vele grote windmolens in één keer opleveren.

Meeste windenergie op land opgewekt langs de kust

Drie kwart van het opgestelde vermogen aan windenergie op land is te vinden langs de kust, in de Regionale Energiestrategie-regio’s (RES-regio’s) Flevoland, Groningen, Noord-Holland Noord, Zeeland en Rotterdam/Den Haag. In 2020 produceerden de windmolens in deze regio’s 74 procent (7,3 miljard kWh) van de elektriciteitsproductie afkomstig van wind op land.

Opgesteld vermogen windenergie op land naar RES-regio1), 2020*
RES regio Opgesteld vermogen
Groningen 618
Friesland 198
Drenthe 43
Twente
West-Overijssel 66
Flevoland 1169
Achterhoek 30
Arnhem/Nijmegen 18
Foodvalley 6
Noord-Veluwe
Rivierenland (Fruitdelta) 79
Stedendriehoek/Cleantech 6
Amersfoort
U10/U16 34
Noord-Holland Noord 536
Noord-Holland Zuid 106
Alblasserwaard 9
Drechtsteden 9
Goeree-Overflakkee 77
Hoeksewaard 56
Holland Rijnland 24
Midden-Holland 12
Rotterdam/Den Haag 258
Zeeland 525
Hart van Brabant 37
Metropoolregio Eindhoven 21
Noordoost-Brabant 2
West-Brabant 199
Noord- en Midden-Limburg 21
Zuid-Limburg

De vragen

Noten

Bruto eindverbruik van elektriciteit

Bruto elektriciteitsproductie is de productie inclusief het eigen verbruik. Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.

Hernieuwbare elektriciteit

Energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.