Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Gezette mensen genieten van het fraaie zomerse weer.

Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?

In 2021 had de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder overgewicht: 36 procent had matig overgewicht en 14 procent had ernstig overgewicht (obesitas). 48 procent van de volwassenen had een normaal gewicht en 1 procent had ondergewicht. Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht is niet veranderd sinds 2014.

Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?How many adults are overweight?ErnstigovergewichtMannenMenVrouwenWomenSeverely overweight12%17%47%53%MatigovergewichtModerately overweightGeenovergewichtNot overweight41%31%

Overgewichtnoot1 komt meer voor onder mannen dan onder vrouwen: 53 procent van de mannen en 47 procent van de vrouwen heeft overgewicht. Bij mannen is het met 41 procent vaker matig overgewicht dan bij vrouwen (31 procent). Ernstig overgewicht daarentegen komt meer voor bij vrouwen. Bijna 17 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen heeft hiermee te maken.

Minste overgewicht onder de 30 jaar

Overgewicht komt het minst voor bij jongvolwassenen tot 30 jaar. Van hen heeft 30 procent overgewicht. Onder 55- tot 65‑jarigen en 65- tot 75‑jarigen is dat percentage twee keer zo hoog. Ook matig overgewicht komt met 22 procent minder voor in de jongste leeftijdsgroep dan in andere leeftijdsgroepen. Van de 18- tot 30‑jarigen heeft 9 procent ernstig overgewicht. Dat is lager dan bij 40- tot 75‑jarigen. Van de 55- tot 65‑jarigen heeft 19 procent ernstig overgewicht.

Overgewicht, 2021 (% personen van 18 jaar of ouder)
Leeftijd Matig overgewicht Ernstig overgewicht
18 tot 30 jaar 21,7 8,6
30 tot 40 jaar 34,5 11,4
40 tot 50 jaar 34,9 16,7
50 tot 55 jaar 41,1 15,6
55 tot 65 jaar 41,4 18,5
65 tot 75 jaar 42,7 17,5
75 jaar of ouder 39,9 13,1
Bron: CBS, RIVM

Minder overgewicht onder hoogopgeleiden

Onder hoogopgeleidennoot2 heeft 41 procent overgewicht, van de mensen met een lage opleiding is 60 procent te zwaar. Hoogopgeleiden hebben ook minder vaak matig of ernstig overgewicht. Het percentage mensen met ernstig overgewicht was met 18 procent bijna twee keer zo hoog onder laagopgeleiden als onder hoogopgeleiden (bijna 10 procent).

Overgewicht naar onderwijsniveau, 2021 (% personen van 18 jaar of ouder)
Onderwijsniveau Matig overgewicht Ernstig overgewicht
Laag 41,6 18,4
Midden 37,4 16,5
Hoog 30,9 9,7
Bron: CBS, RIVM

De vragen

Noten

Overgewicht

In de gezondheidsenquête worden aan alle respondenten vragen over lengte en lichaamsgewicht gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.

De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:

 1. Ondergewicht: BMI < 18,5
 2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
 3. Overgewicht: BMI >= 25,0
  1. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
  2. Ernstig overgewicht of obesitas: BMI >= 30,0

Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.

Onderwijsniveau

In de gezondheidsenquête worden ook vragen over onderwijs gesteld. Voor 18 tot 25 jaar is gekeken naar het hoogst gevolgde onderwijsniveau. Voor mensen van 25 jaar of ouder is gekeken naar het hoogstbehaalde onderwijsniveau.

 • Laag onderwijsniveau: Het hoogst gevolgde of behaalde onderwijsniveau is laag onderwijs.
  Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).
 • Middelbaar onderwijsniveau: Het hoogst gevolgde of behaalde onderwijsniveau is middelbaar onderwijs.
  Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
 • Hoog onderwijsniveau: Het hoogst gevolgede of behaalde onderwijsniveau is hoog onderwijs.
  Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.