Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Vrouw achter laptop. Ze heeft een probleem met haar bankrekening en heeft haar hand in haar haar.

Hoeveel slachtoffers maakt online criminaliteit?

In 2021 was 16,9 procent van de bevolking slachtoffer van online criminaliteit. Dat zijn er ongeveer evenveel als van traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal, geweld en vernieling.

Hoeveel slachtoffers maakt online criminaliteit?How many people fall victim to cybercrime? OverigOther cybercrime 0,6%Oplichting en fraudeSwindling and fraud9,7%Hacken6,9%HackingBedreiging en intimidatie2,3%Threats and harassment

Bijna 10 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder was in 2021 slachtoffer van online oplichting en fraude. In de meeste gevallen ging het om aankoopfraude, online gekochte producten of diensten zijn dan niet geleverd. Andere, minder voorkomende, delicten waren verkoopfraude (verkochte producten worden niet betaald), fraude in het betalingsverkeer, identiteitsfraude en phishing. Bij dit laatste gaat het om het ontvangen van een telefoontje, e-mailtje of app van een (mogelijke) oplichter. Van degenen dit soort berichten ontvingen is 0,8 procent (dat zijn ruim 100 duizend mensen) erin getrapt en heeft er geld mee verloren.

7 procent was in 2021 slachtoffer van hacken. Met online bedreiging en intimidatie kreeg 2 procent te maken. Het gaat dan om bedreiging, pesten, stalking en shamesexting.

Slachtoffers online criminaliteit, 2021 (%)
Soort Slachtoffers
Totaal 16,9
Oplichting en
fraude
9,7
Aankoopfraude 6,9
Verkoopfraude 1,4
Fraude
betalingsverkeer
1,3
Identiteitsfraude 0,8
Phishing 0,8
Hacken 6,9
Hacken account 5,7
Hacken apparaat 2,9
Bedreiging en
intimidatie
2,3
Bedreiging 0,9
Pesten 0,8
Stalken 0,8
Shamesexting 0,4
Overig 0,6

Van phishing het vaakst aangifte gedaan

Van alle slachtoffers van online criminaliteit heeft 47 procent ergens gemeld wat hen overkomen is, 19 procent heeft aangifte gedaan bij de politie. Fraude in het betalingsverkeer is door ruim drie kwart van de slachtoffers gemeld bij een bank, bij de politie, bij de Fraudehelpdesk of bij een andere instantie. Een kwart van de fraudeslachtoffers heeft aangifte gedaan bij de politie. Slachtoffers van phishing deden het vaakst aangifte (55 procent). Van hacken werd het minst vaak aangifte gedaan.

Bij online pesten, stalken en shamesexting kan het ook gaan om een melding bij familie, vrienden, op school of op werk. In het geval van online bedreiging is uitsluitend bekend of er melding is gedaan bij de politie.

Melding en aangifte online criminaliteit, 2021 (% slachtoffers)
Melding Aangifte
Online criminaliteit totaal 46,5 18,7
. .
Fraude betalingsverkeer 76,6 24,9
Phishing 70,8 55,1
Stalken 68,4 22,6
Pesten 66,4 14,0
Identiteitsfraude 56,4 32,1
Shamesexting 54,2 17,0
Verkoopfraude 46,6 24,8
Aankoopfraude 40,6 20,0
Hacken 37,6 11,5
Bedreiging 25,6 18,5
Overige online delicten 45,6 23,1

Ruim 1 op de 7 slachtoffers heeft psychische problemen

Van de slachtoffers van online criminaliteit heeft 15 procent emotionele of psychische problemen (gehad). Hoeveel impact de online criminaliteit heeft, hangt af van het soort delict of incident. Slachtoffers van online bedreiging en intimidatie ervaren vaker problemen dan slachtoffers van online oplichting en fraude, en van hacken. Zo heeft meer dan de helft van de slachtoffers van pesten emotionele of psychische problemen gehad, terwijl bij hacken of aankoopfraude rond 10 procent dit soort problemen rapporteerde.

Veiligheidsmonitor

De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor, een samenwerking tussen het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is een grootschalige bevolkingsenquête waarin sinds 2012 de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.