Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Kaasmarkt in Alkmaar

Hoeveel kaas produceren we?

In 2021 werd er in Nederland 946,8 miljoen kilogram kaas gemaakt van koemelk. Daarnaast importeerde Nederland 381,8 miljoen kilogram koeienkaas en ging er 942,8 miljoen kilogram naar het buitenland. Per inwoner eten Nederlanders gemiddeld 22,1 kilogram kaas gemaakt van koemelk. Nederland staat op de vierde plek van koeienkaas producerende landen in de EU, na Duitsland, Frankrijk en Italië.

386 mln kgconsumptieconsumption943 mln kgexportexports947 mln kgNederlandse productiedomestic production382 mln kgimportimportsHoeveel kaas produceren we?How much cheese do we produce?

In 2021 is er ongeveer 26 miljoen kilogram (2,7 procent) minder kaas geproduceerd dan in 2020. Nog nooit werd er in Nederland zoveel kaas geproduceerd als in 2020 toen er 972,7 miljoen kilogram kaas van koemelk werd gemaakt. In dat jaar werd meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken, en is ook een groter deel van de aangevoerde melk gebruikt voor de productie van kaas.noot1

Kaas gemaakt van koemelk (mln kg)
Jaar Niet-biologisch
2015 845
2016 888
2017 874
2018 880
2019 922
2020 971
2021* 944
Bron: CBS, Eurostat
* voorlopige cijfers

Bijna 60 procent van de melk gebruikt voor kaas

In 2020 ontvingen de Nederlandse zuivelfabrieken 14 miljard kilogram verse koemelk. Dat is 94 procent van de totale melkproductie van Nederlandse koeien. De overblijvende 6 procent is voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelproducten). Voor de productie van kaas werd dat jaar 8,3 miljard kilogram koemelk gebruikt. Dit is 59 procent van de totale aanvoer. Voor het maken van een kilogram kaas is ongeveer 8,5 kilogram koemelk nodig.

Ook geiten- en buffelkaas

In Nederland wordt naast kaas van koemelk ook kaas gemaakt van geitenmelk. In 2020 werd er 27 miljoen kilogram geitenkaas geproduceerd. In de Europese Unie produceren alleen Frankrijk en Spanje meer geitenkaas dan Nederland.

Ook van gemengde melk en buffelmelk wordt kaas gemaakt, in 2020 zo’n 2 miljoen kilogram. Voor het maken van geiten-, gemengde- en buffelkaas is 190 miljoen kilogram melk gebruikt. Per kilogram kaas is dit ongeveer 6,5 kilogram melk.

Gebruik melk door zuivelfabrieken (mld kg)
Jaar Voor kaasproductie Overige producten
2015 7,37 5,96
2016 7,57 6,75
2017 7,65 6,65
2018 7,70 6,18
2019 7,82 5,98
2020 8,27 5,72
Bron: CBS, Eurostat

22,1 kilogram kaas van koemelk per inwoner

In 2021 had Nederland 17,5 miljoen inwoners, dit betekent dat er per jaar, per persoon zo’n 54 kilogram fabriekskaas gemaakt wordt van koemelk. Daarnaast importeerde Nederland 381,8 miljoen kilogram koeienkaas, samen met de kaasproductie is dit 1 328,6 miljoen kilogram. Zoveel kaas wordt hier niet gegeten; het grootste deel hiervan (942,8 miljoen kilogram) gaat naar het buitenland. 385,7 miljoen kilogram bleef in Nederland. Omgerekend naar het aantal inwoners is dat 22,1 kg kaas van koemelk per inwoner.

De vragen

Noten

Melkveehouders in Nederland leveren circa 95 procent van de melk aan de zuivelfabrieken. De overblijvende 5 procent houden zij voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelproducten, zoals boerenkaas). De hoeveelheden kaas genoemd in dit artikel hebben alleen betrekking op de productie van fabriekskaas in zuivelfabrieken.

De cijfers uit 2021 betreffen voorlopige cijfers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.