Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Senioren op de elektriche fiets, e-bike op een groene dijk met een blauwe lucht en veel witte wolken.

Hoeveel fietsen we gemiddeld per week?

In 2020 zaten 12- tot 18‑jarigen het vaakst op de fiets of e-bike. Zij legden ook de meeste kilometers af: gemiddeld 33 kilometer per persoon per week. 75‑plussers stapten het minst vaak op de fiets. Zij fietsten in een gemiddelde week 14 kilometer, evenveel als 25- tot 35‑jarigen.

Hoeveel fietsen we gemiddeld per week?How much do we cycle per week on average? 6 tot 12 jaar6 to 11 yrs15,2 km12 tot 18 jaar12 to 17 yrs32,9 km18 tot 25 jaar18 to 24 yrs16,8 km25 tot 35 jaar25 to 34 yrs14,0 km35 tot 50 jaar35 to 49 yrs15,5 km50 tot 65 jaar50 to 64 yrs19,1 km65 tot 75 jaar65 to 74 yrs23,4 km75 yrs and over13,7 km

In 2020, een jaar waarin overheidsmaatregelen golden in verband met de coronapandemie, fietsten mensen minder vaak en legden zij gemiddeld per week ook minder kilometers af dan in 2019. De uitzondering hierop waren 75‑plussers, zij fietsten beide jaren even vaak en legden dezelfde afstand af.

Gemiddeld 4,2 keer per week op de fiets

In een gemiddelde week in 2020 maakten inwoners van Nederland van zes jaar of ouder 4,4 fietsverplaatsingen, bijna 1 minder dan in 2019. Ook 12- tot 18‑jarigen fietsten in 2020 minder vaak, maar met 8,4 keer nog altijd bijna twee maal zo vaak als de gemiddelde Nederlander. Ze legden met 33 kilometer per persoon per week ook de meeste kilometers af. Ook 6- tot 12‑jarigen zaten, ondanks dat ze minder vaak en minder ver fietsten dan in 2019, bijna 7 keer per week op de fiets en reden ruim 15 kilometer per week.

65- tot 75‑jarigen fietsten minder vaak dan jeugdigen, maar als zij op pad gingen legden ze relatief veel kilometers af, rond 24 kilometer per week in 2020. Dat is evenveel als in 2019. Mensen van 75 jaar of ouder fietsten met 14 kilometer per week de minste kilometers. In 2020 fietsten ook 25- tot 35‑jarigen 14 kilometer per week. In 2019 was dat nog bijna 18 kilometer per week.

Studenten en scholieren fietsen het meest

Studenten en scholieren zaten het vaakst op de fiets en trapten ook de meeste kilometers. In 2020 zaten ze per week bijna 7 keer op de fiets en fietsten in een week ruim 22 kilometer per persoon. In 2019 was dat 9 keer en 29 kilometer. Gepensioneerden zaten minder vaak op de fiets, maar als zij wel fietsten legden ze een grotere afstand af. In totaal fietsten gepensioneerden gemiddeld 21 kilometer per persoon per week, zowel in 2020 als het jaar ervoor.

Gemiddelde fietsafstand per persoon per week, 2020 (kilometer)
Persoonskenmerken Fietskilometers
Student of scholier 22,45
Gepensioneerd of VUT 20,69
Werkzaam, 12 tot 30 uur per week 18,79
Werkzaam, 30 uur per week of meer 16,69
Werkloos 14,64
Arbeidsongeschikt 11,77
Anders 13,14

Vooral recreatieve fietskilometers

In 2020 werden de meeste fietsverplaatsingen gemaakt om boodschappen te doen of te winkelen. De meeste fietskilometers werden echter voor recreatieve doeleinden afgelegd, zoals voor toertochten, wandelen en voor uitgaan, sport en hobby. Het gemiddelde van 4,7 kilometer per persoon per week voor het motief toeren en wandelen was bijna een derde hoger dan in 2019. Voor uitgaan, sport en hobby werden in 2020 bijna een vijfde minder kilometers gefietst dan in 2019 en om van en naar het werk te gaan een derde minder.

Gemiddelde fietsafstand per week naar reismotief, 2020 (kilometer)
Reismotief Afstand
Toeren, wandelen 4,67
Uitgaan, sport, hobby 3,60
Van en naar het werk 3,07
Winkelen,
boodschappen doen
2,18
Onderwijs,
cursus,
kinderopvang
1,85
Visite, logeren 1,33
Overige reismotieven 0,99
Diensten,
persoonlijke
verzorging
0,33
Zakelijk, beroepsmatig 0,23

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.