Foto omschrijving: Vrouwen maken speelgoedpopjes in Chinese fabriek.

Voorwoord

Ondernemers kunnen er om uiteenlopende redenen voor kiezen om internationaal actief te worden. Om te kunnen blijven groeien, kan Nederland als afzetmarkt te klein zijn. Ook kan een ondernemer zich minder afhankelijk van de binnenlandse markt maken als hij ook buitenlandse klanten gaat bedienen. Daarnaast kan het aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld te investeren in een productielocatie in het buitenland om zo kosten te besparen. Een uitgekiende internationale strategie kan tot groei leiden, hoewel de optimale exportstrategie van bedrijf tot bedrijf zal verschillen.

Een relatief onbekende exportstrategie is het bundelen van zelf-gefabriceerde producten met complementaire producten die de exporteur niet zelf heeft geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan een machinefabrikant die een eiersorteermachine naar Frankrijk exporteert en op verzoek van zijn klant ook reserveonderdelen meelevert. Dit fenomeen heet carry-along trade en is terug te zien bij ruim een derde van de industriële exporteurs in Nederland. Het betreft circa 20 procent van de totale export van de industrie. Het bundelen van de zelfgeproduceerde export met aanvullende producten kan zowel voor de fabrikant, de toeleverancier als de klant aantrekkelijk zijn. Voortbouwend op de wetenschappelijke literatuur heeft het CBS een methode ontwikkeld waarmee – zonder extra uitvraag bij bedrijven – deze exportstroom zichtbaar is gemaakt.

Het aantal handelsrelaties dat een bedrijf heeft, kan ook onderdeel uitmaken van een exportstrategie. Uit onderzoek naar handel binnen de Europese Unie blijkt dat een aanzienlijk deel van de exporteurs niet alleen naar één land exporteert, maar dat ook naar slechts één handelsrelatie in dat land doet. Zowel goederen- als dienstenexporteurs die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, blijken het vaakst afhankelijk van één handelsrelatie te zijn.

Exportstrategieën staan centraal in deze editie van de Internationaliseringsmonitor. Bezoek ook het dossier Globalisering op www.cbs.nl/globalisering voor meer informatie en kerncijfers. Tevens vindt u hier eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor.

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, september 2018

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Anne-Peter Alberda

Marcel van den Berg

Ahmed Boutorat

Dennis Cremers

Marjolijn Jaarsma

Martin Luppes

Roger Voncken

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Pascal Ramaekers

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Sjoertje Vos

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Anne Blaak

Annelies Boerdam

Loe Franssen

Michel van Kooten

Irene van Kuik

Alex Lammertsma

Bart Loog

Tom Notten

Gabriëlle Salazar-de Vet

Carla Sebo-Ros

Sidney Vergouw