Editie 2020

Foto omschrijving: Jongen loopt met protestbord waarop geschreven staat: Kwaad om het klimaat

Waar maken we ons zorgen over?

In een enquête heeft het CBS volwassenen in 2018 gevraagd naar hun mening over vijf maatschappelijke kwesties in Nederland: criminaliteit, bevolkingsdichtheid, de multiculturele samenleving, de mentaliteit van de bevolking en milieuvervuiling. Vinden ze dit geen probleem, een (klein) probleem of een groot probleem? In de infographic is het percentage mannen en vrouwen te zien dat een maatschappelijke kwestie een groot of heel groot probleem vindt.

Waar maken we ons zorgen over?CriminaliteitMulticulturele samenlevingMentaliteitMilieuvervuilingBevolkingsdichtheid47%49%22%18%27%29%42%49%25%25%

Bijna de helft vindt criminaliteit groot probleem

Criminaliteit (48 procent) en milieuvervuiling (45 procent) worden het vaakst gezien als een (heel) groot probleemnoot1. Daarnaast zegt 28 procent dat de mentaliteit van de bevolking een (heel) groot probleem is, 25 procent vindt dat van de bevolkingsdichtheid en 20 procent van de multiculturele samenleving. Aan de andere kant vindt 32 procent de multiculturele samenleving juist géén probleem, terwijl 4 procent dit vindt van criminaliteit.

Vooral ouderen en laagopgeleiden zeggen vaker dat ze een kwestie een groot probleem vinden. Uitzondering hierop is milieuvervuiling: hoogopgeleiden vinden dit vaker een groot probleem dan laagopgeleiden.

Mening over maatschappelijke kwesties, 2018 (% personen van 18 jaar of ouder)
Groot of heel groot probleem Probleem of klein probleem Geen probleem Weet niet
Criminaliteit 48,4 44,3 3,6 3,7
Milieuvervuiling 45,3 45 5,5 4,2
Mentaliteit bevolking 28,3 56,5 10,2 5
Bevolkingsdichtheid 24,7 49,1 21,1 5
Multiculturele samenleving 19,7 44,4 32,1 3,8

Meer vrouwen dan mannen vinden milieuvervuiling groot probleem

Milieuvervuiling wordt door meer vrouwen (49 procent) dan mannen (42 procent) als een (heel) groot probleem gezien. De multiculturele samenleving zien mannen (22 procent) juist wat vaker dan vrouwen (18 procent) als problematisch. Bij de andere onderzochte kwesties verschillen mannen en vrouwen niet van mening.

Vindt maatschappelijke kwestie groot probleem, 2018 (% personen van 18 jaar of ouder)
Maatschappelijk probleem Mannen Vrouwen
Criminaliteit 47 49
Milieuvervuiling 42 49
Mentaliteit van de bevolking 27 29,1
Bevolkingsdichtheid 25 24
Multiculturele samenleving 21 18

De vragen

Noten

Maatschappelijke kwesties

Respondenten zijn gevraagd naar hun mening over de volgende maatschappelijke kwesties in Nederland: criminaliteit, de bevolkingsdichtheid, de multiculturele samenleving, de mentaliteit van de bevolking en milieuvervuiling. Mensen konden aangeven of ze deze kwesties als een probleem ervaren met de antwoordcategorieën: 1) geen probleem, 2) een klein probleem, 3) geen klein, maar ook geen groot probleem, 4) een groot probleem, 5) een heel groot probleem en 6) weet ik niet.

Respondenten die een vraag niet hebben beantwoord, zijn buiten beschouwing gelaten. Het ging bij de verschillende vragen om 3 tot 4 procent van de respondenten. Voor de beschrijving van de resultaten zijn de categorieën ingedikt tot geen probleem (score 1), een (klein) probleem (score 2 t/m 3), een (heel) groot probleem (score 4 t/m 5) en de groep die zegt het niet te weten.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers