Editie 2020

Foto omschrijving: Wandelaars met hun hondjes lopen langs een muur van opgestapeld hout

Hoeveel energie halen we uit biomassa?

In 2019 verbruikte Nederland 106 petajoule (PJ) afkomstig uit biomassa. Biomassa is met 60 procent de grootste bron van hernieuwbare energie.

Biomassa huishoudens16 PJVloeibarebiotransportbrandstoffen28 PetajouleBiomassaketels bedrijven, elektriciteit13 PJAfvalverbrandingsinstallaties16 PJBiomassaketels bedrijven, alleen warmte12 PJBij- en meestoken biomassain centrales8 PJBiogas12 PJ
Hoeveel energie haalt Nederland uit biomassa? werd er totaal aan biomassa verbrand

Het energieverbruik uit biomassa nam in 2019 met 15 procent toe naar 106 petajoule. Net als in 2018 zijn kolencentrales meer biomassa gaan meestoken. Het gaat om een verdrievoudiging, onder andere omdat ook de nieuwe kolencentrale bij Eemshaven biomassa is gaan meestoken. Het totale verbruik van hernieuwbare energienoot1 groeide in 2019 met 16 procent naar 182 petajoule vergeleken met een jaar eerder. Deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een groter verbruik van biomassa.

Het verbruik van vloeibare biotransportbrandstoffen (biodiesel en -benzine) steeg van 23 naar 28 petajoule, een toename van 24 procent. De energieproductie uit het bij- en meestoken in kolencentrales steeg van 3 naar 8 petajoule.

In 2019 maakte hernieuwbare energie 8,7 procent uit van het finale energieverbruiknoot2 van Nederland (ongeveer 2 100 PJ). In EU-verband is afgesproken dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 14 procent moet zijn. Dit kan bereikt worden door verbruik van hernieuwbare energie uit eigen land, maar ook door dit te kopen van landen met meer hernieuwbare energie dan het afgesproken EU-doel. Inmiddels heeft Nederland een afspraak met Denemarken om voor 2020 een nog nader te bepalen hoeveelheid hernieuwbare energie te kopen.

In 2018 was Nederland binnen de EU hekkensluiter wat betreft het aandeel hernieuwbare energie (met 7,4 procent). Zweden is koploper en wekt meer dan de helft (54,6 procent) van de energie op uit duurzame bronnen. Finland en Letland zitten boven 40 procent opgewekte duurzame energie.

Gebruik hernieuwbare energie, 2018 (%)
Land Aandeel hernieuwbare energie
Zweden 54,6
Finland 41,2
Letland 40,3
Denemarken 35,7
Oostenrijk 33,4
Portugal 30,3
Estland 30,0
Kroatië 28,0
Litouwen 24,4
Roemenië 23,9
Slovenië 21,1
Bulgarije 20,5
EU-27 18,9
Griekenland 18,0
Italië 17,8
Spanje 17,5
Frankrijk 16,6
Duitsland 16,5
Tsjechië 15,2
Cyprus 13,9
Hongarije 12,5
Slowakije 11,9
Polen 11,3
Ierland 11,1
België 9,4
Luxemburg 9,1
Malta 8,0
Nederland 7,4
Bron: CBS, Eurostat

Recordgroei capaciteit zonnestroom

Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) in Nederland groeide in 2019 met 37 procent naar 20 petajoule. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroomnoot3 steeg opnieuw met een recordhoeveelheid van 2 300 megawatt naar 6 900 megawatt, een toename van ongeveer 50 procent.

Het verbruik van energie uit wind nam met 7 procent toe tot 39 petajoule. De opgestelde capaciteit van windmolens steeg van 4 400 megawatt eind 2018 naar 4 500 megawatt eind 2019. Op zee veranderde de capaciteit van het windmolenpark niet en bleef ongeveer 1 duizend megawatt.

Energieverbruik uit wind en zon (petajoule)
Jaartal Windenergie op land Zonne-energie Windenergie op zee
2011 14,34 1,42 2,67
2012 14,96 1,76 2,82
2013 16,68 2,58 2,65
2014 18,22 3,74 2,70
2015 21,17 5,13 3,73
2016 21,75 6,91 8,36
2017 22,56 9,08 12,15
2018 23,68 14,45 12,43
2019** 26,74 19,79 12,04
** Nader voorlopige cijfers

De vragen

Noten

Hernieuwbare energie

Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, warmte uit de aarde en bodem, de buitenlucht en oppervlaktewater, waterkracht en energie uit de oceanen, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogassen.

Finaal energieverbruik

Voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie wordt, in overeenstemming met Europese afspraken, uitgegaan van het bruto energetisch eindverbruik van energie. Dit is verbruik van energie door eindverbruikssectoren (industrie, huishoudens, diensten, landbouw en vervoer) voor energetische toepassingen. Dit is dus exclusief het gebruik voor niet-energetische toepassingen zoals aardolie als grondstof voor plastic en de verliezen bij energie-omzetting. Bij de berekening worden de rekenregels gevolgd uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Deze wijken wat af van de regels voor de nationale energiebalans en daardoor is het eindverbruik van energie in de statistiek hernieuwbare energie niet precies gelijk aan het energetisch eindverbruik uit de nationale energiebalans.

Zonnepanelen voor zonnestroom

Het opgesteld vermogen aan zonnestroominstallaties in Nederland wordt berekend op basis van het combineren van data uit een aantal registraties (PIR, Certiq, BTW, RVO en EIA). Installaties worden vervolgens ingedeeld naar woningen en bedrijven en bedrijfstype op basis van koppeling met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, Klantenbestanden woningen en bedrijven en het Aansluitingenregister Elektriciteit. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de toepassing van diverse correctie- en controlemethoden, onder andere op dubbeltellingen tussen registraties en verschillende jaren, vermogens en jaar van in gebruikname. De verwachting is dat op basis van de gebruikte registraties minimaal 95 procent van het totaal opgestelde vermogen in Nederland bekend is. Wel is bekend dat registraties na-ijlen, waardoor voorlopige cijfers het opgesteld vermogen in dat jaar kunnen onderschatten.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers