Editie 2020

Foto omschrijving: Luchtfoto van Sloehaven in Vlissingen met op voorgrond overslag vol auto’s die wachten op vervoer.

Hoe komt het CBS aan de cijfers?

In 1996 werd in de CBS-wet vastgelegd dat het CBS de administratieve lasten (veroorzaakt door enquêtes) zo laag mogelijk moet houden en voor statistische doeleinden overheidsregistraties mag inzetten. Waar mogelijk is het CBS dan ook overgestapt van steekproefsgewijze enquêtering van mensen en bedrijven naar het verzamelen van data uit administratieve bronnen van andere overheidsinstellingen.

Welke data hebben we nodig?Welke data hebben we in huis?Welke data missen we?Uit welke bronnen kunnen we putten?Voorbereiden enquêtering2. De voorbereiding Binnenhalen benodigde bronnen(registraties, big data eneventueel enquêtes)3. Data verzamelen Technische controlesPseudonimiseren respons4. Anoniem Europese verplichtingen enaanvullende statistiekbehoeftenvan beleid,praktijk en wetenschap.1. De vraag ••••••••••Hoe komt het CBS aan de cijfers?
StatLineCorrigeren foutenOntbrekende data berekenenData steekproeven ophogennaar het gevraagde populatie-niveau5. Analyse en bewerking Controle voorkomen onthullingindividuele gegevensPublicatiecellen samenvoegen of onderdrukken mbv door het CBS ontwikkelde software6. Statistische beveiliging Verschillende kanalen (onderandere StatLine, website, social media)Verschillende vormen (onder andere animatie, persconferentie, artikel, filmpje of rapport)7. Publiceren

Naast deze registraties van de overheid gebruikt het CBS ook steeds vaker registraties van bedrijven. Zo worden kassascangegevens van supermarkten gebruikt voor het berekenen van prijsontwikkelingen en informatie van energiebedrijven voor het energieverbruik van huishoudens en bedrijven.

Het combineren van verschillende registraties biedt nieuwe mogelijkheden. Bovendien zijn nieuwe databronnen essentieel om de kwaliteit van de statistieken te waarborgen. De laatste jaren komen er steeds meer nieuwe databronnen (zoals big data) en deze worden in toenemende mate ook op andere wijzen verzameld. Door op innovatieve en betrouwbare wijze al deze databronnen te combineren, groeien de mogelijkheden om nieuwe, zeer actuele, maatschappijgerichte en meer gedetailleerde statistieken te maken. Met een scherp oog voor privacy en betrouwbaarheid.

Het statistisch proces in stappen

  1. De vraag. Dat kan een vraag zijn die voortkomt uit een wettelijke nationale of Europese verplichting of een vraag vanuit bijvoorbeeld een ministerie.
  2. De voorbereiding. De stappen die daarin te onderscheiden zijn, zijn om eerst te bepalen welke data nodig zijn en welke data al in huis zijn, zoals gegevens uit de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie WOZ en het Handelsregister. Daarna wordt gekeken welke data aanvullend nodig zijn en uit welke bronnen deze kunnen komen. Denk daarbij aan registraties, enquêtes en big data. Als bestaande bronnen niet toereikend zijn, wordt een eventuele aanvullende enquêtering voorbereid. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar steekproefontwerp en -trekking.
  3. Data verzamelen. De benodigde bronnen worden binnengehaald en er worden technische controles gedaan. Als dat nodig is, wordt er geënquêteerd, de respons op de enquête verzameld en ingevoerd.
  4. Anoniem. Data uit registers en enquêtes worden zo snel mogelijk na ontvangst anoniem gemaakt door direct identificerende kenmerken te verwijderen.
  5. Analyse en bewerking. Tijdens het analyseren en bewerken van de data signaleert het CBS evidente fouten en corrigeert deze. Daarnaast wordt data die ontbreekt, met behulp van diverse methoden, ingeschat op basis van informatie die wel bekend is. Dit wordt toegevoegd aan de bestaande bronnen. Als er, in het geval van een enquête, een steekproef is getrokken, wordt de data opgehoogd naar het populatieniveau dat gevraagd wordt.
  6. Statistische beveiliging. In deze stap wordt er een nauwgezette controle gedaan op de mogelijkheid van onthulling van individuele gegevens in publicatiecellen. Uit de data mogen geen gegevens van individuele bedrijven en/of mensen kunnen worden afgeleid. Als dit risico er wel is, dan worden publicatiecellen automatisch samengevoegd (aggregeren) of de waarde uit de cel verwijderd. Het CBS zal nooit statistische informatie over individuele mensen en/of bedrijven publiceren of verstrekken aan derden.
  7. Publiceren. In deze belangrijke stap wordt betrouwbare en samenhangende statistische informatie verspreid naar een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurt via media en rechtstreeks, via verschillende eigen kanalen van het CBS (onder andere StatLine, website en social media). Het CBS gebruikt hierbij verschillende publicatievormen (onder andere animatie, persconferentie, artikel, filmpje of rapport).

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers