Foto omschrijving: Op de voorgrond staat een krat met jonge plantjes. Op de achtergrond is een medewerker bezig met het planten van Amsoi.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Nederland is als handelsland sterk verweven met het buitenland. Met een exportwaarde van 516 miljard euro is in 2019 opnieuw een exportrecord gerealiseerd. In 2018 hing 34 procent van ons bbp en ongeveer 2,4 miljoen voltijdbanen in Nederland, circa een derde deel van de totale werkgelegenheid, samen met de export van goederen en diensten. In tijden van groeiende wereldhandel vaart ons land wel bij deze openheid van onze economie. De andere kant van deze medaille bleek in de afgelopen maanden, toen buitenlandse leveranciers en afnemers sterk afschaalden of zelfs in lockdown gingen en toeristen massaal thuis (moesten) blijven.

Veel cijfers in deze publicatie hebben betrekking op de jaren tot en met 2019. Om recht te doen aan het feit dat 2020 een atypisch jaar is, staat aan het begin van deze publicatie een corona-box. Hierin zijn enkele economische indicatoren opgenomen, waardoor er in één oogopslag is te zien hoe het sentiment onder Nederlandse ondernemers en consumenten was in de eerste helft van 2020, alsook de staat van de luchtvaart en de internationale handel. Op de CBS-website en www.cbs.nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis worden dagelijks de laatste cijfers over de stand van de economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkelingen getoond.

Bij Nederland handelsland wordt vaak gedacht aan grote bedrijven en multinationals. Niet onterecht, want deze bedrijven nemen een groot deel van de goederen- en dienstenhandel voor hun rekening en zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de exportgroei. Toch is ook een derde van de 1,2 miljoen zelfstandig mkb-bedrijven in Nederland zelf actief in de internationale handel. De groep bedrijven die goederen of diensten verhandelt is dus verre van een uniforme groep. Nederland handelsland betekent ook Nederland distributieland. Via Nederland komen er veel goederen de Europese Unie binnen, en dat komt ook in 2019 tot uiting in een iets sterkere groei van de wederuitvoer dan van de uitvoer van Nederlandse makelij. De uitvoer gaat tegenwoordig iets vaker naar verre landen, zoals China en de VS, terwijl de wederuitvoer vooral bestemd is voor onze buurlanden. Naast handelsland en distributieland is Nederland ook een investeringsland. Nederland staat hoog op de ranglijst van de top-tien investeringslanden, zelfs wanneer investeringen van/via bijzondere financiële instellingen buiten beschouwing worden gelaten.

Meer nieuws en rapporten op het gebied van globalisering alsook de Internationaliseringmonitor zijn te vinden in ons dossier.

Directeur-Generaal

Drs. A. Berg

Den Haag, Heerlen, Bonaire, september 2020

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Nieke Aerts

Marcel van den Berg

Sarah Creemers

Hans Draper

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Tom Notten

Tim Peeters

Leen Prenen

Janneke Rooyakkers

Khee Fung Wong

Redactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van Nederland Handelsland:

Deirdre Bosch

Linda Bruls

Elijah Cats

Richard Jollie

Bart Loog

Pascal Ramaekers

Carla Sebo-Ros

Roos Smit

Sandra Vasconcellos

Gabriëlle de Vet

Roger Voncken

Hans Westerbeek

Hendrik Zuidhoek

We danken ook de volgende medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor hun feedback op een eerdere versie van Nederland Handelsland:

Tom Beerling

Laurens den Hartog

Harry Oldersma