Bijlagen

ITabellen indicatoren Nederland totaal

Deze bijlage bevat de volgende tabellen waarin de belangrijkste landelijke onderzoeksresultaten behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn opgenomen:

2. Leefbaarheid en overlast in woonbuurt

3. Veiligheidsbeleving

4.1 Slachtofferschap

4.2 Ondervonden delicten

4.3 Melding

4.4 Aangifte

4.5 Reden geen melding of aangifte

5. Burgers en politie

6. Preventie

Elke tabel bevat uitkomsten voor Nederland totaal voor de jaren 2012, 2017 en 2019. Ook de bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges zijn opgenomen. Verder is door middel van ‘+’ en ‘–’ weergegeven of de uitkomsten van 2019 significant hoger of lager zijn dan die van respectievelijk 2012 en 2017.

Meer cijfers zijn beschikbaar in de overeenkomstige StatLinetabellen (zie ook ‘Meer cijfers’).

2Landelijk overzicht van indicatoren leefbaarheid en overlast in de buurt

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
% (helemaal) mee eens
Leefbaarheid buurt
Fysieke voorzieningen in buurt
In de buurt zijn wegen, paden en pleinen goed onderhouden 69,7 0,4 68,1 0,4 69,0 0,4 69,1 0,4 69,7 0,4 68,1 0,3 69,0 0,3 - +
In de buurt zijn perken, plantsoenen en paden goed onderhouden 68,4 0,4 67,1 0,4 68,0 0,4 68,3 0,4 68,3 0,4 67,3 0,3 68,1 0,3 +
In de buurt is het buiten goed verlicht 77,5 0,4 77,9 0,3 77,6 0,3 77,1 0,3 78,3 0,3 77,4 0,3 78,7 0,3 + +
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen 61,2 0,4 61,0 0,4 62,4 0,4 62,2 0,4 63,2 0,4 62,5 0,4 63,8 0,4 + +
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 24,2 0,4 24,5 0,3 25,3 0,4 25,2 0,4 26,0 0,4 25,1 0,3 25,2 0,3 +
 
schaalscore (0−10)
Fysieke voorzieningen 6,3 0,0 6,2 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 6,4 0,0 + +
 
% (helemaal) mee eens
Sociale cohesie in buurt
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks 24,3 0,4 24,5 0,3 24,7 0,4 24,6 0,4 23,9 0,4 25,0 0,3 24,8 0,3
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om 69,0 0,4 68,3 0,4 69,7 0,4 69,4 0,4 69,9 0,4 69,8 0,3 71,6 0,3 + +
Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen 42,9 0,4 42,7 0,4 42,8 0,4 42,5 0,4 43,4 0,4 43,0 0,4 44,8 0,4 + +
Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 60,4 0,5 59,8 0,4 60,2 0,4 59,9 0,4 60,1 0,4 60,1 0,4 61,5 0,4 + +
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 37,0 0,4 37,1 0,4 37,2 0,4 36,2 0,4 36,9 0,4 36,0 0,4 36,6 0,4
Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 68,8 0,4 67,4 0,4 68,0 0,4 68,0 0,4 67,5 0,4 67,2 0,4 67,9 0,3 - +
Als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn huissleutel aan de buren durven geven3) 71,6 0,3
In de buurt durven mensen elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag3) 46,4 0,4
 
schaalscore (0−10)
Sociale cohesie 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 6,3 0,0 6,2 0,0 6,3 0,0 + +
 
%
Oordeel ontwikkeling leefbaarheid buurt
Vindt dat de eigen buurt in het afgelopen jaar:
is vooruitgegaan 11,2 0,3 9,4 0,2 10,0 0,3 9,9 0,3 10,3 0,3 10,4 0,2 10,7 0,2
is achteruitgegaan 14,5 0,3 14,6 0,3 13,7 0,3 13,5 0,3 13,4 0,3 14,1 0,3 13,2 0,2 - -
is gelijk gebleven 69,8 0,4 71,8 0,3 72,2 0,4 72,4 0,4 72,1 0,4 70,9 0,3 72,1 0,3 + +
 
rapportcijfer
Beoordeling leefbaarheid buurt
Rapportcijfer leefbaarheid woonbuurt 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 7,6 0,0 + +
 
% komt wel eens voor
Overlast in buurt
Fysieke verloedering
Rommel op straat 55,8 0,4 55,3 0,4 54,1 0,4 54,3 0,4 53,7 0,4 54,1 0,4 55,1 0,4 +
Straatmeubilair dat vernield is 33,5 0,4 31,4 0,4 30,4 0,4 30,0 0,4 29,3 0,4 28,2 0,3 27,3 0,3 - -
Bekladde muren of gebouwen 28,3 0,4 26,7 0,3 25,9 0,4 24,7 0,3 23,6 0,3 22,6 0,3 20,5 0,3 - -
Hondenpoep 70,3 0,4 69,7 0,4 68,5 0,4 68,3 0,4 67,3 0,4 66,4 0,4 65,2 0,4 - -
Totaal één of meerdere vormen van fysieke verloedering 83,4 0,3 82,7 0,3 81,5 0,3 81,5 0,3 81,2 0,3 80,4 0,3 80,4 0,3 -
 
% ervaart veel overlast
Rommel op straat 6,8 0,3 6,6 0,2 6,1 0,2 6,4 0,2 6,5 0,2 6,7 0,2 7,5 0,2 + +
Straatmeubilair dat vernield is 3,3 0,2 2,9 0,1 2,7 0,1 2,6 0,1 2,5 0,1 2,4 0,1 2,6 0,1 - +
Bekladde muren of gebouwen 2,2 0,2 2,0 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 -
Hondenpoep 19,6 0,4 19,9 0,3 18,6 0,3 18,3 0,3 16,9 0,3 17,1 0,3 15,5 0,3 - -
Totaal één of meerdere vormen van fysieke verloedering 24,5 0,4 24,4 0,3 22,9 0,3 22,9 0,3 21,5 0,3 21,7 0,3 20,8 0,3 - -
 
% komt wel eens voor
Sociale overlast
Dronken mensen op straat 27,2 0,4 26,9 0,3 26,6 0,4 26,5 0,4 26,0 0,4 25,5 0,3 25,7 0,3 -
Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshop 24,1 0,4 24,0 0,3 24,4 0,4 24,5 0,3 23,8 0,3 24,1 0,3 24,3 0,3
Overlast door buurtbewoners 27,6 0,4 28,6 0,3 28,8 0,4 28,4 0,4 28,7 0,4 28,1 0,3 28,0 0,3
Mensen die op straat worden lastiggevallen 14,8 0,3 14,5 0,3 14,4 0,3 14,2 0,3 13,3 0,3 13,1 0,3 11,4 0,2 - -
Rondhangende jongeren 41,6 0,5 39,5 0,4 38,9 0,4 37,9 0,4 37,1 0,4 36,1 0,4 33,6 0,3 - -
Totaal één of meerdere vormen van sociale overlast 58,0 0,4 57,3 0,4 56,7 0,4 56,2 0,4 56,1 0,4 54,9 0,4 55,3 0,4 -
 
% ervaart veel overlast
Dronken mensen op straat 3,1 0,2 3,1 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1 2,5 0,1 2,6 0,1 -
Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshop 3,7 0,2 3,8 0,2 3,5 0,2 3,6 0,2 3,5 0,2 3,5 0,1 3,9 0,1 +
Overlast door buurtbewoners 5,1 0,2 5,2 0,2 5,3 0,2 5,0 0,2 5,4 0,2 5,1 0,2 5,1 0,2
Mensen die op straat worden lastiggevallen 1,7 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 -
Rondhangende jongeren 6,7 0,3 6,2 0,2 5,6 0,2 5,3 0,2 5,2 0,2 5,0 0,2 4,5 0,2 - -
Totaal één of meerdere vormen van sociale overlast 12,9 0,3 12,7 0,3 12,0 0,3 11,6 0,3 11,8 0,3 11,5 0,2 11,4 0,2 -
 
% komt wel eens voor
Verkeersoverlast
Te hard rijden 70,9 0,4 71,6 0,3 70,5 0,4 70,6 0,4 70,8 0,4 70,5 0,3 72,4 0,3 + +
Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 51,0 0,5 49,8 0,4 48,5 0,4 49,0 0,4 48,2 0,4 49,5 0,4 50,1 0,4 -
Agressief gedrag in het verkeer 30,8 0,4 31,1 0,3 29,8 0,4 29,4 0,4 28,9 0,4 29,6 0,3 29,3 0,3 -
Totaal één of meerdere vormen van verkeersoverlast 82,1 0,4 81,7 0,3 80,8 0,3 80,9 0,3 81,0 0,3 81,0 0,3 82,4 0,3 +
 
% ervaart veel overlast
Te hard rijden 21,8 0,4 22,1 0,3 21,1 0,3 20,7 0,3 21,0 0,3 21,5 0,3 22,2 0,3 +
Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 17,7 0,4 16,9 0,3 16,0 0,3 16,1 0,3 16,0 0,3 16,8 0,3 17,3 0,3
Agressief gedrag in het verkeer 6,3 0,2 6,3 0,2 5,8 0,2 5,6 0,2 5,8 0,2 6,2 0,2 6,3 0,2
Totaal één of meerdere vormen van verkeersoverlast 32,3 0,4 32,0 0,4 30,7 0,4 30,3 0,4 30,6 0,4 31,4 0,3 32,2 0,3 +
 
% komt wel eens voor
Overig: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars 14,4 0,3 14,1 0,3 14,0 0,3 14,0 0,3 13,1 0,3 13,2 0,2 11,5 0,2 - -
 
% ervaart veel overlast
Overig: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars 1,6 0,1 1,6 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1
 
% komt wel eens voor
Overlast totaal (een of meer van de 13 overlastvormen in de categorieën fysieke verloedering, sociale overlast, verkeersoverlast en overig 94,7 0,2 94,2 0,2 93,8 0,2 93,6 0,2 93,8 0,2 93,4 0,2 93,8 0,2 - +
 
% ervaart veel overlast
Overlast totaal (een of meer van de 13 overlastvormen in de categorieën fysieke verloedering, sociale overlast, verkeersoverlast en overig 46,1 0,5 45,9 0,4 44,0 0,4 43,7 0,4 43,1 0,4 43,6 0,4 43,4 0,4 -
 
% komt wel eens voor
Andere vormen van overlast3) . . . . . . . . . . . . 19,7 0,3
 
% ervaart veel overlast
Andere vormen van overlast3) . . . . . . . . . . . . 8,5 0,2
 
%
Oordeel functioneren gemeente
Tevredenheid totale functioneren gemeente betreffende aanpak leefbaarheid en veiligheid
(Zeer) tevreden 38,6 0,4 37,1 0,4 37,7 0,4 38,4 0,4 39,0 0,4 39,0 0,4 41,5 0,4 + +
Niet tevreden/niet ontevreden 27,5 0,4 27,7 0,3 27,1 0,4 26,4 0,4 25,8 0,4 25,4 0,3 25,2 0,3 -
(Zeer) ontevreden 11,4 0,3 12,3 0,2 11,8 0,3 11,6 0,3 11,1 0,3 11,1 0,2 11,0 0,2
Kan niet beoordelen/geen antwoord 22,4 0,4 22,8 0,3 23,5 0,3 23,5 0,3 24,1 0,4 24,5 0,3 22,3 0,3 -
 
% (helemaal) mee eens
De gemeente:
heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid in de buurt 48,5 0,5 46,6 0,4 47,1 0,5 46,9 0,5 48,0 0,5 47,7 0,4 50,3 0,4 + +
informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 41,8 0,5 41,0 0,4 40,6 0,5 40,1 0,5 40,9 0,5 40,4 0,4 42,1 0,4 +
betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 34,9 0,5 34,3 0,4 34,3 0,4 33,9 0,4 34,7 0,5 34,6 0,4 36,3 0,4 + +

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2017.

3)In 2019 voor het eerst onderzocht.

3Veiligheidsbeleving – Nederland totaal

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
%
Veiligheidsbeleving in de buurt        
Onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt        
voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt 18,0 0,4 18,8 0,3 18,2 0,3 18,1 0,3 16,4 0,3 16,4 0,3 14,4 0,3 - -
voelt zich vaak onveilig in eigen buurt 1,7 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,7 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 -
                           
  % 'komt vaak voor'
Komt het wel eens voor dat u:                          
's avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt 8,1 0,3 8,7 0,2 9,0 0,2 9,0 0,2 8,6 0,2 8,6 0,2 7,9 0,2 -
in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden 2,6 0,2 2,6 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 -
zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt op straat loopt 3,7 0,2 3,6 0,1 3,5 0,2 3,5 0,2 3,1 0,1 3,2 0,1 2,9 0,1 -
zich onveilig voelt als u 's avonds alleen thuis bent 2,6 0,2 2,6 0,1 2,5 0,1 2,4 0,1 2,0 0,0 2,0 0,1 1,7 0,1 - -
bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit 3,4 0,2 3,7 0,2 3,3 0,2 3,2 0,1 2,8 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1 - -
 
  %
Beoordeling voorkomen criminaliteit inde buurt                          
veel 9,8 0,3 10,7 0,2 10,2 0,3 10,0 0,2 9,0 0,2 9,1 0,2 8,6 0,2 - -
weinig 65,3 0,4 65,0 0,4 65,8 0,4 65,6 0,4 65,0 0,4 64,4 0,4 63,7 0,4 -
geen 17,5 0,3 16,7 0,3 17,0 0,3 17,2 0,3 18,0 0,3 18,5 0,3 20,6 0,3 + +
                         
Beoordeling ontwikkeling criminaliteit inde buurt                        
toegenomen 13,9 0,3 15,5 0,3 13,9 0,3 12,9 0,3 11,8 0,3 11,8 0,2 10,7 0,2 - -
afgenomen 3,9 0,2 3,6 0,1 4,4 0,2 4,3 0,2 4,4 0,2 4,2 0,2 4,5 0,2 + +
gelijk gebleven 50,9 0,5 50,1 0,4 50,9 0,4 51,9 0,4 51,5 0,4 50,9 0,4 52,4 0,4 + +
                           
  rapportcijfer
Rapportcijfer over veiligheid in de buurt 7,1 0,0 7,1 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 7,3 0,0 7,3 0,0 7,4 0,0 + +
                           
% wel eens ('vaak'/'soms')
Veiligheidsbeleving in de woonplaats
Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken in eigen woonplaats                          
voelt zich wel eens ('vaak'/'soms') onveilig                          
rondom uitgaansgelegenheden 25,4 0,4 24,7 0,3 23,3 0,4 23,3 0,3 22,1 0,3 21,7 0,3 19,9 0,3 - -
op plekken waar groepen jongeren rondhangen 44,4 0,5 43,1 0,4 41,1 0,4 40,9 0,4 39,8 0,4 38,8 0,4 35,9 0,4 - -
in het centrum van woonplaats 18,9 0,4 18,0 0,3 17,0 0,3 16,7 0,3 15,9 0,3 15,5 0,3 14,9 0,3 - -
in winkelgebied/
winkelcentrum
14,7 0,3 14,2 0,3 13,1 0,3 13,2 0,3 12,6 0,3 12,0 0,2 11,6 0,2 -
in het openbaar vervoer 19,4 0,4 18,6 0,3 17,4 0,3 17,9 0,3 17,9 0,3 16,7 0,3 15,2 0,3 - -
bij het treinstation 19,6 0,4 19,1 0,3 17,8 0,3 17,8 0,3 17,2 0,3 16,5 0,3 14,9 0,3 - -
in eigen huis 8,9 0,3 9,2 0,2 9,1 0,2 8,9 0,2 7,9 0,2 7,6 0,2 6,5 0,2 - -
                           
  %
Veiligheidsbeleving in het algemeen                          
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen                          
voelt zich wel eens onveilig 36,6 0,4 36,7 0,4 35,9 0,4 35,6 0,4 34,7 0,4 34,1 0,4 31,8 0,3 - -
voelt zich vaak onveilig 1,8 0,1 1,9 0,1 1,8 0,1 1,7 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 - -
                           
  % (heel) groot
Kans op slachtofferschap van                          
zakkenrollerij (zonder geweld) 3,9 0,2 5,1 0,2 3,9 0,2 3,8 0,2 3,2 0,1 3,1 0,1 2,6 0,1 - -
beroving op straat (met geweld) 2,7 0,2 2,9 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,1 0,1 1,9 0,1 1,7 0,1 - -
inbraak in uw woning 10,2 0,3 12,1 0,3 11,0 0,3 10,9 0,3 9,2 0,2 9,0 0,2 7,8 0,2 - -
mishandeling 2,4 0,2 2,5 0,1 2,3 0,1 2,5 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 1,9 0,1 - -
                           
  % wel eens ('vaak'/'soms')
Respectloos gedrag                          
door onbekenden op straat 22,4 0,4 22,1 0,3 21,0 0,3 21,1 0,3 20,6 0,3 20,1 0,3 18,7 0,3 - -
door onbekenden in openbaar vervoer 15,4 0,3 15,0 0,3 14,2 0,3 14,1 0,3 13,3 0,3 12,9 0,3 11,9 0,2 - -
door personeel van winkels of bedrijven 17,3 0,4 17,0 0,3 15,7 0,3 14,6 0,3 13,6 0,3 12,8 0,3 11,7 0,2 - -
door personeel van overheidsinstanties 13,6 0,3 13,6 0,3 12,7 0,3 11,9 0,3 10,9 0,3 10,0 0,2 8,4 0,2 - -
door bekenden (partner, familie, vrienden) 6,7 0,2 6,7 0,2 6,6 0,2 6,5 0,2 6,6 0,2 6,3 0,2 6,5 0,2

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2017.

4.1Slachtofferschap – Nederland totaal

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
% slachtoffers
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 19,8 0,4 19,8 0,3 18,9 0,3 17,6 0,3 17,3 0,3 15,2 0,3 13,7 0,3 - -
geweldsdelicten totaal 2,6 0,2 2,4 0,1 2,3 0,1 2,2 0,1 2,3 0,1 2,1 0,1 2,0 0,1 -
bedreiging 1,6 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 -
mishandeling 0,9 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 -
seksuele delicten 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
vermogensdelicten totaal 13,2 0,3 13,7 0,3 13,0 0,3 12,2 0,3 11,5 0,3 10,0 0,2 8,6 0,2 - -
(poging tot) inbraak 2,9 0,2 3,1 0,1 2,9 0,1 2,7 0,1 2,5 0,1 2,0 0,1 1,7 0,1 - -
poging tot inbraak 1,7 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,7 0,1 1,5 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 - -
inbraak 1,2 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 - -
fietsdiefstal 3,7 0,2 3,8 0,2 4,1 0,2 3,9 0,2 3,8 0,2 3,3 0,1 2,7 0,1 - -
autodiefstal (18+) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 2,6 0,2 2,5 0,0 2,2 0,1 2,1 0,1 1,9 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 - -
diefstal andere voertuigen (18+) 0,7 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4 0,0 -
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 2,3 0,2 2,4 0,1 2,1 0,1 1,9 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 -
poging tot zakkenrollerij 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0
zakkenrollerij 1,6 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 -
poging tot beroving 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
beroving 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
overige diefstal 3,8 0,2 3,9 0,2 3,7 0,2 3,3 0,1 3,1 0,1 2,7 0,1 2,4 0,1 - -
vandalismedelicten totaal 7,7 0,3 7,1 0,2 6,8 0,2 6,2 0,2 6,3 0,2 5,5 0,2 5,1 0,2 - -
vernielingen aan voertuigen (18+) 4,9 0,2 4,4 0,2 4,3 0,2 3,9 0,2 4,1 0,2 3,6 0,1 3,5 0,1 -
overige vernielingen 2,8 0,2 2,7 0,1 2,5 0,1 2,3 0,1 2,1 0,1 1,9 0,1 1,6 0,1 - -
                     
Slachtofferschap totaal (cybercrime) 12,1 0,3 12,6 0,3 11,2 0,3 11,1 0,3 10,7 0,3 11,0 0,2 13,0 0,3 + +
identiteitsfraude 1,5 0,1 1,3 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1 - +
skimmen 1,1 0,1 0,8 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 -
phishing en pharming 0,4 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 +
koop- en verkoopfraude 2,9 0,2 3,3 0,1 3,5 0,2 3,5 0,2 3,4 0,2 3,9 0,1 4,6 0,2 + +
koop 2,7 0,2 3,1 0,1 3,3 0,2 3,4 0,2 3,3 0,2 3,6 0,1 4,3 0,2 + +
verkoop 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 +
hacken 6,0 0,2 6,2 0,2 5,2 0,2 5,1 0,2 4,9 0,2 4,9 0,2 5,5 0,2 - +
computer 1,0 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0 -
emailaccount 2,7 0,2 2,4 0,1 2,1 0,1 1,8 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 - +
website 1,4 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 1,6 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1 + +
anders 2,2 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 -
cyberpesten 3,1 0,2 3,3 0,1 3,1 0,2 3,2 0,2 3,2 0,2 3,1 0,1 4,2 0,2 + +
laster 1,0 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1
chantage 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,1 + +
stalken 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1
bedreiging 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
anders 1,1 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1 + +

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2017.

4.2Ondervonden delicten – Nederland totaal

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
ondervonden delicten per 100 inwoners
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 35,8 0,9 35,9 0,8 33,7 0,8 31,8 0,7 31,2 0,7 26,8 0,6 23,7 0,6 - -
geweldsdelicten totaal 3,9 0,3 3,7 0,2 3,4 0,2 3,4 0,2 3,6 0,2 3,3 0,2 3,1 0,2 -
bedreiging 2,4 0,2 2,4 0,2 2,3 0,2 2,2 0,2 2,4 0,2 2,1 0,2 2,1 0,2
mishandeling 1,3 0,2 1,0 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 -
seksuele delicten 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
vermogensdelicten totaal 20,2 0,7 21,2 0,6 20,0 0,6 18,9 0,5 18,0 0,5 15,1 0,5 12,9 0,4 - -
(poging tot) inbraak 3,9 0,3 4,1 0,2 3,9 0,2 3,6 0,2 3,3 0,2 2,6 0,2 2,2 0,1 - -
poging tot inbraak 2,4 0,2 2,5 0,2 2,4 0,2 2,2 0,2 2,1 0,2 1,6 0,1 1,4 0,1 -
inbraak 1,5 0,2 1,6 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 -
fietsdiefstal 5,0 0,3 5,5 0,3 5,6 0,3 5,7 0,3 5,4 0,3 4,7 0,2 3,8 0,2 - -
autodiefstal (18+) 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 3,6 0,2 3,4 0,2 3,0 0,2 2,9 0,2 2,7 0,2 2,2 0,1 1,8 0,1 - -
diefstal andere voertuigen (18+) 0,8 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 -
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 2,1 0,2 2,3 0,1 2,1 0,1 1,8 0,1 1,7 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 -
poging tot zakkenrollerij 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
zakkenrollerij 1,5 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 -
poging tot beroving 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
beroving 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
overige diefstal 4,5 0,3 4,7 0,2 4,3 0,2 3,8 0,2 3,7 0,2 3,3 0,2 2,9 0,2 - -
vandalismedelicten totaal 11,7 0,4 11,1 0,4 10,3 0,4 9,4 0,3 9,6 0,3 8,4 0,3 7,8 0,3 - -
vernielingen aan voertuigen (18+) 7,5 0,4 6,9 0,3 6,5 0,3 6,0 0,3 6,4 0,3 5,5 0,2 5,3 0,2 -
overige vernielingen 4,1 0,3 4,1 0,2 3,8 0,2 3,5 0,2 3,2 0,2 2,9 0,2 2,5 0,2 - -
 
Slachtofferschap totaal (cybercrime) 19,7 0,6 20,8 0,5 18,8 0,5 18,7 0,5 17,9 0,5 18,6 0,5 22,3 0,5 + +
identiteitsfraude 1,6 0,1 1,3 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,6 0,1 - +
skimmen 1,1 0,1 0,8 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 -
phishing en pharming 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1 +
koop- en verkoopfraude 3,4 0,2 3,9 0,2 4,1 0,2 4,2 0,2 4,1 0,2 4,6 0,2 5,7 0,2 + +
koop 3,2 0,2 3,9 0,2 3,9 0,2 4,0 0,2 3,9 0,2 4,3 0,2 5,2 0,2 + +
verkoop 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 +
hacken 8,8 0,4 9,3 0,3 7,9 0,3 7,6 0,3 7,4 0,3 7,5 0,3 8,2 0,3 +
computer 1,5 0,2 1,5 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 -
emailaccount 3,9 0,3 3,5 0,2 3,2 0,2 2,7 0,2 2,5 0,2 2,3 0,2 2,6 0,2 -
website 2,2 0,2 2,5 0,2 2,1 0,2 2,4 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 3,2 0,2 + +
anders 3,3 0,2 2,7 0,2 2,1 0,2 2,1 0,2 2,1 0,2 2,2 0,2 2,2 0,1 -
cyberpesten 5,9 0,4 6,3 0,3 6,0 0,3 6,3 0,3 6,0 0,3 6,1 0,3 7,9 0,3 + +
laster 1,8 0,2 2,0 0,2 1,8 0,2 1,8 0,2 1,7 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2
stalken 1,6 0,2 1,5 0,2 1,6 0,2 1,9 0,2 1,5 0,2 1,7 0,2 1,7 0,2
chantage 0,5 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 1,7 0,1 + +
bedreiging 1,0 0,2 1,1 0,1 1,0 0,1 1,1 0,2 1,1 0,2 1,2 0,1 1,1 0,1
anders 2,2 0,2 2,3 0,2 2,2 0,2 2,2 0,2 2,2 0,2 2,2 0,2 2,5 0,2 +

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2017.

4.3Melding bij politie – Nederland totaal

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
in % van de ondervonden delicten
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 38,4 1,1 37,9 0,9 37,9 1,0 36,3 1,0 34,2 1,0 34,4 1,0 31,9 1,1 - -
geweldsdelicten totaal 44,6 3,6 45,1 3,0 44,4 3,4 44,1 3,4 41,4 3,2 40,6 3,2 40,3 3,1
bedreiging 39,0 4,3 39,9 3,7 40,9 4,1 39,6 4,2 38,3 3,9 34,7 3,7 35,6 3,7
mishandeling 56,6 6,4 56,3 5,4 55,0 6,3 55,2 6,0 51,8 6,4 55,2 5,9 53,2 5,8
seksuele delicten 46,8 19,7 47,6 13,9 27,7 12,1 29,5 11,9 64,6 16,2 47,4 14,2 53,7 17,9
vermogensdelicten totaal 46,2 1,5 45,1 1,2 45,0 1,3 43,7 1,3 41,1 1,4 41,6 1,4 38,3 1,5 - -
(poging tot) inbraak 67,2 3,4 67,9 2,5 67,3 2,8 65,9 2,8 63,0 3,0 65,5 2,9 61,3 3,3
fietsdiefstal 38,0 2,9 36,5 2,3 37,1 2,3 35,7 2,4 32,4 2,3 33,0 2,4 30,8 2,4 -
autodiefstal (18+) 58,3 12,8 60,9 10,4 63,1 10,1 66,7 9,1 61,0 10,9 62,6 10,5 44,4 12,0
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 55,1 3,5 51,9 2,8 51,3 3,2 53,8 3,2 53,0 3,3 51,6 3,4 49,9 3,7
diefstal andere voertuigen (18+) 40,4 7,1 41,3 5,4 38,2 5,8 36,2 5,4 40,5 5,8 40,5 6,6 43,0 6,4
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 51,8 4,1 49,6 3,0 48,4 3,6 43,5 3,8 38,6 3,8 39,5 3,7 37,3 4,0 -
overige diefstal 27,8 2,4 28,6 2,1 29,5 2,3 27,5 2,4 26,2 2,4 27,5 2,5 21,8 2,3 - -
vandalismedelicten totaal 23,0 1,6 21,6 1,4 21,9 1,5 18,7 1,4 18,5 1,5 19,1 1,5 18,0 1,4 -
vernielingen aan voertuigen (18+) 20,1 1,9 19,6 1,7 19,7 1,8 16,5 1,6 15,7 1,6 16,8 1,7 16,5 1,7 -
overige vernielingen 28,1 3,0 25,7 2,4 25,6 2,7 22,6 2,6 24,0 2,9 23,4 2,7 21,2 2,7 -
 
Slachtofferschap totaal (cybercrime) 12,7 1,0 13,3 0,8 12,7 0,9 12,7 1,0 13,1 1,0 13,1 0,8 12,8 0,8
identiteitsfraude 16,7 3,0 17,6 2,9 14,4 3,5 20,6 6,3 23,1 6,4 20,6 5,3 26,7 5,4 +
koop- en verkoopfraude 24,2 2,6 25,7 2,1 24,2 2,1 23,4 2,0 23,6 2,1 23,5 1,8 22,8 1,6
hacken 5,9 1,0 6,7 0,8 4,9 0,8 4,3 0,8 5,3 1,0 5,1 0,8 5,1 0,8
cyberpesten 15,9 2,4 14,3 1,8 15,1 2,0 15,2 2,0 14,8 2,0 14,5 1,8 12,6 1,4

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2017.

4.4Aangifte

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
in % van de ondervonden delicten
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 28,7 1,0 28,1 0,9 28,6 0,9 26,8 0,9 24,7 0,9 24,4 0,9 22,9 1,0 -
geweldsdelicten totaal 25,5 3,3 21,8 2,5 22,9 2,8 21,4 2,8 22,1 2,8 19,0 2,5 19,6 2,6
bedreiging 18,6 3,5 15,3 2,8 16,6 3,1 14,9 3,2 17,5 3,2 13,9 2,7 13,6 2,7
mishandeling 38,9 6,6 36,3 5,2 37,8 6,0 34,9 5,5 33,7 6,0 30,8 5,3 35,2 5,8
seksuele delicten 37,2 19,2 18,3 9,0 18,8 10,7 12,4 6,7 47,8 16,0 24,6 13,7 30,0 19,7
vermogensdelicten totaal 36,9 1,4 36,3 1,1 36,3 1,3 34,7 1,3 31,7 1,3 31,5 1,2 29,6 1,3 -
(poging tot) inbraak 51,0 3,5 52,0 2,6 50,6 2,9 49,0 2,8 43,7 2,9 43,4 3,0 42,0 3,2 -
fietsdiefstal 32,5 2,8 30,7 2,2 32,0 2,2 29,4 2,2 27,5 2,2 28,0 2,2 26,0 2,3 -
autodiefstal (18+) 47,5 12,3 49,7 9,7 49,9 10,4 55,0 9,9 48,2 11,7 46,0 10,3 37,3 10,7
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 45,1 3,5 43,7 2,7 43,2 3,1 46,1 3,2 43,4 3,3 42,1 3,3 42,1 3,6
diefstal andere voertuigen (18+) 32,7 6,5 35,1 5,3 32,0 5,6 27,1 4,9 30,8 5,1 32,9 6,2 35,2 5,8
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 43,0 4,0 40,2 2,9 39,9 3,5 35,4 3,6 29,1 3,4 28,4 3,3 29,2 3,8 -
overige diefstal 20,7 2,1 21,9 1,8 22,8 2,1 20,9 2,1 19,0 2,1 19,8 2,2 15,5 1,9 - -
vandalismedelicten totaal 15,4 1,3 14,7 1,1 15,4 1,3 12,8 1,2 12,5 1,2 13,7 1,3 13,1 1,3
vernielingen aan voertuigen (18+) 16,0 1,7 14,7 1,4 15,4 1,6 12,9 1,5 12,5 1,5 13,7 1,6 13,2 1,5
overige vernielingen 14,3 2,1 14,5 1,9 15,4 2,2 12,5 1,9 12,6 2,1 13,7 2,2 12,9 2,3
 
Slachtofferschap totaal (cybercrime) 7,1 0,7 7,4 0,6 7,3 0,7 7,8 0,7 7,6 0,7 8,0 0,6 8,2 0,6
identiteitsfraude 12,5 2,7 13,0 2,6 11,6 3,2 13,1 4,6 16,9 5,7 16,0 4,7 21,9 5,0 +
koop- en verkoopfraude 20,2 2,4 21,8 1,9 20,1 1,9 20,0 1,9 20,2 2,0 19,0 1,6 19,0 1,5
hacken 2,4 0,7 1,8 0,4 1,8 0,5 1,8 0,5 2,3 0,6 2,7 0,6 2,2 0,5
cyberpesten 5,0 1,4 5,3 1,2 5,4 1,2 6,4 1,5 4,9 1,2 5,7 1,1 5,6 1,0

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan 2017.

4.5Reden geen melding of aangifte, 20191)

  Geen zin of tijd voor gehad Het helpt toch niets Dit is geen zaak voor de politie Het was niet zo belangrijk Financiële schade is al vergoed Het was al opgelost
Marge Marge Marge Marge Marge Marge
in % van niet gemelde of aangegeven delicten
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 12,5 0,9 44,7 1,4 16,3 1,0 18,3 1,0 2,1 0,3 5,4 0,6
geweldsdelicten totaal 8,0 1,9 33,0 3,3 16,4 2,7 14,6 2,3 . . 10,6 2,1
bedreiging 6,9 2,0 34,4 3,9 16,0 3,2 14,4 2,7 . . 10,0 2,5
mishandeling 11,0 4,7 30,9 6,3 19,2 5,7 13,4 4,2 . . 12,4 4,3
seksuele delicten 9,4 8,1 36,9 15,5 7,4 4,7 19,5 18,3 . . 7,2 4,8
vermogensdelicten totaal 15,1 1,4 47,5 1,9 10,9 1,1 17,5 1,3 1,9 0,5 4,9 0,7
(poging tot) inbraak 8,1 2,5 35,9 4,6 4,3 1,7 11,8 2,8 2,7 1,6 9,4 2,6
fietsdiefstal 25,6 2,8 68,5 2,9 7,1 1,6 11,5 2,1 1,1 0,7 3,1 1,1
autodiefstal (18+) . . 29,6 14,0 . . . . . . . .
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 12,4 3,5 45,0 4,7 6,7 2,5 16,4 3,3 4,5 1,7 3,2 1,8
diefstal andere voertuigen (18+) 8,7 5,8 22,6 6,8 . . 1,9 1,7 . . 1,1 1,0
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 13,0 3,5 43,7 5,1 11,7 3,3 14,8 3,4 2,4 1,5 10,4 2,6
overige diefstal 9,9 1,9 36,9 3,0 21,6 2,5 31,2 2,8 1,3 0,6 3,7 1,2
vandalismedelicten totaal 10,2 1,2 46,4 2,0 22,8 1,6 19,8 1,6 3,3 0,7 4,2 0,8
vernielingen aan voertuigen (18+) 12,0 1,5 49,6 2,4 21,6 1,9 19,7 1,9 3,7 0,9 3,5 0,8
overige vernielingen 6,3 1,7 39,7 3,6 25,4 3,1 19,9 2,7 2,6 1,1 5,8 1,6
 

1)Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

. = Te weinig waarnemingen of niet van toepassing

4.5Reden geen melding of aangifte, 20191) (vervolg)

  Uit angst voor reactie of wraak Door schuld- of schaamtegevoel Op advies van de politie Digitaal melding/ aangifte doen niet gelukt Andere reden
Marge Marge Marge Marge Marge
in % van niet gemelde of aangegeven delicten
Persoonlijk slachtofferschap
Slachtofferschap totaal (traditioneel) 5,3 0,7 1,0 0,4 3,5 0,7 2,5 0,5 12,6 0,9
geweldsdelicten totaal 16,4 2,6 2,7 1,1 7,1 1,7 1,8 1,0 18,9 2,7
bedreiging 17,0 3,2 1,1 0,6 7,1 2,1 2,1 1,4 17,7 3,2
mishandeling 16,5 4,9 8,4 4,4 7,0 3,1 1,3 1,2 23,9 5,9
seksuele delicten 30,4 15,0 8,3 7,7 . . 0,9 0,2 17,5 10,6
vermogensdelicten totaal 3,0 0,8 1,1 0,5 3,3 1,1 3,4 0,7 11,8 1,2
(poging tot) inbraak 4,8 2,0 0,9 0,8 7,5 2,9 3,5 1,7 18,8 3,5
fietsdiefstal 1,2 0,8 0,7 0,5 2,3 1,0 4,0 1,4 8,6 1,7
autodiefstal (18+) . . . . . . . . . .
diefstal uit en vanaf de auto (18+) 6,1 3,0 . . 2,3 1,6 4,9 2,3 11,8 3,3
diefstal andere voertuigen (18+) . . . . . . . . 4,7 3,3
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving 3,5 2,2 3,8 2,2 4,9 2,4 3,2 1,3 15,9 3,1
overige diefstal 2,3 1,1 1,0 0,9 1,5 0,8 1,9 1,0 10,7 1,8
vandalismedelicten totaal 4,4 0,9 . . 2,7 0,7 1,5 0,5 11,2 1,2
vernielingen aan voertuigen (18+) 3,4 1,0 . . 2,5 0,9 1,6 0,7 11,4 1,4
overige vernielingen 6,7 1,8 . . 3,2 1,4 1,3 0,7 10,9 2,1

1)Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

. = Te weinig waarnemingen of niet van toepassing

5Landelijk overzicht indicatoren burgers en politie

  2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
% contact gehad
Contact politie en tevredenheid hierover laatste contact3)
Afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie in de eigen gemeente 27,7 0,4 27,2 0,3 26,1 0,4 24,1 0,4 23,3 0,4 22,3 0,3 19,0 0,3 - -
 
% van contact
Reden van het politiecontact
handhaving 17,3 0,7 16,4 0,6 16,6 0,6 14,4 0,6 13,8 0,6 13,7 0,6 11,2 0,6 - -
melding/aangifte 38,2 0,9 37,9 0,7 38,4 0,8 39,2 0,8 38,7 0,8 39,4 0,8 41,0 0,8 +
andere contacten 44,5 0,9 45,6 0,7 45,0 0,8 46,4 0,8 47,5 0,9 46,9 0,8 47,8 0,9 +
                             
Wijze van contact                            
persoonlijk 65,7 0,9 64,1 0,8 63,6 0,9 63,7 0,9 61,7 0,9 60,3 0,8 53,1 1,0 - -
telefonisch 23,5 0,8 24,6 0,7 24,7 0,8 24,2 0,8 25,9 0,8 27,5 0,8 34,9 1,0 + +
burgernet . . . . . . . . . . . . 0,5 0,1    
sociale media 1,1 0,2 1,2 0,2 0,8 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,1 0,2 1,5 0,3 + +
internet/website 5,3 0,5 5,3 0,4 6,1 0,4 6,1 0,4 6,6 0,5 6,3 0,4 6,5 0,5 +
andere wijze 4,2 0,4 4,7 0,3 4,7 0,4 4,9 0,4 4,7 0,4 4,9 0,4 3,4 0,4 -
                             
% (zeer) tevreden
Tevredenheid over het laatste politiecontact 58,6 0,9 57,9 0,7 59,3 0,8 60,3 0,8 61,5 0,9 61,4 0,8 65,6 0,8 + +
                             
Tevredenheid over                            
handhaving 43,2 2,2 40,8 1,8 41,7 2,1 46,6 2,3 49,3 2,5 47,5 2,3 56,2 2,7 + +
melding/aangifte 58,6 1,5 58,1 1,2 61,2 1,3 59,6 1,3 60,2 1,4 59,2 1,3 63,9 1,3 + +
andere contacten 64,5 1,3 63,9 1,1 64,2 1,2 65,1 1,2 66,2 1,2 67,3 1,1 69,1 1,2 +
 
% genoemd
Reden van ontevredenheid contact politie                            
politie liet me te lang wachten, was te laat of kwam niet 20,8 1,3 19,6 1,1 18,5 1,2 18,5 1,2 19,9 1,3 19,5 1,2 19,3 1,3
politie gaf onvoldoende informatie 14,6 1,2 13,9 1,0 13,5 1,1 13,3 1,1 12,9 1,1 13,3 1,1 9,3 1,0 - -
politie was onverschillig 28,2 1,4 29,1 1,2 28,0 1,3 28,6 1,4 26,0 1,4 25,2 1,3 25,3 1,4 -
problemen niet opgelost 40,7 1,6 41,5 1,3 41,4 1,5 44,0 1,5 43,1 1,6 44,2 1,5 37,0 1,6 - -
politie heeft me achteraf niet of onvoldoende op de hoogte gehouden4) . . . . . . . . . . . . 20,4 1,3    
politie wilde geen aangifte opnemen4) . . . . . . . . . . . . 7,9 0,9    
systeem om aangifte te doen werkte niet4) . . . . . . . . . . . . 3,3 0,6    
andere reden4) 27,2 1,4 26,4 1,2 26,1 1,3 26,4 1,3 25,8 1,4 27,0 1,3 24,5 1,4
 
% (zeer) tevreden
Functioneren politie in de buurt                            
Tevredenheid over totale functioneren van de politie in de buurt 25,3 0,4 25,3 0,3 26,1 0,4 26,1 0,4 27,3 0,4 27,1 0,3 28,0 0,3 + +
                             
% (helemaal) eens
Oordeel over functioneren politie in de buurt
de politie biedt de burgers in deze buurt bescherming 39,0 0,6 38,6 0,5 41,0 0,6 41,7 0,6 45,5 0,6 46,3 0,5 49,3 0,5 + +
de politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 20,2 0,5 21,7 0,4 22,4 0,5 22,0 0,5 25,1 0,5 25,2 0,5 26,7 0,5 + +
de politie reageert op de problemen hier in de buurt 37,0 0,6 38,1 0,5 40,4 0,6 39,9 0,6 42,7 0,6 42,8 0,5 45,2 0,5 + +
de politie doet in deze buurt haar best 36,7 0,6 37,0 0,5 39,2 0,6 39,6 0,5 42,8 0,6 43,8 0,5 46,4 0,5 + +
de politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 19,7 0,5 20,1 0,4 21,7 0,5 21,8 0,5 24,1 0,5 24,4 0,5 26,5 0,5 + +
de politie bekeurt hier te weinig 27,7 0,6 28,1 0,5 27,1 0,5 26,9 0,5 28,5 0,5 29,2 0,5 30,8 0,5 + +
de politie neemt je serieus 42,8 0,6 42,8 0,5 44,8 0,6 43,8 0,6 47,1 0,6 47,2 0,5 51,5 0,5 + +
 
schaalscore (0–10)
Oordeel over functioneren van de politie in de buurt 5,2 0,0 5,2 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 5,5 0,0 5,6 0,0 5,7 0,0 + +
                             
% (helemaal) eens
Oordeel over beschikbaarheid politie in de buurt                            
je ziet de politie in de buurt te weinig 51,7 0,6 49,8 0,5 49,1 0,6 48,6 0,6 46,7 0,6 47,8 0,5 47,4 0,5 -
de politie komt hier te weinig uit de auto 44,4 0,6 43,7 0,5 42,6 0,6 42,2 0,6 40,1 0,6 40,6 0,5 38,9 0,5 - -
de politie is hier te weinig aanspreekbaar 37,2 0,6 36,0 0,5 35,4 0,5 35,8 0,5 33,1 0,5 33,5 0,5 31,7 0,5 - -
de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken 31,2 0,6 30,3 0,5 29,1 0,5 31,0 0,5 28,3 0,5 29,9 0,5 28,3 0,5 - -
de politie komt niet snel als je ze roept 20,4 0,5 19,9 0,4 18,1 0,4 18,4 0,4 16,1 0,4 16,1 0,4 14,1 0,4 - -
 
schaalscore (0–10)
Beschikbaarheid van de politie 4,3 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,6 0,0 4,5 0,0 4,7 0,0 + +
                             
% (zeer) tevreden
Oordeel over politie algemeen                            
Tevredenheid over totale functioneren politie in het algemeen 28,9 0,4 28,4 0,3 29,9 0,4 30,2 0,4 31,9 0,4 32,2 0,4 35,2 0,4 + +
 
% (helemaal) eens
Oordeel over totale functioneren politie in het algemeen                            
de politie weet hoe ze boeven moet vangen 34,6 0,6 33,0 0,5 35,3 0,5 34,9 0,5 38,1 0,5 40,5 0,5 45,1 0,5 + +
de politie wil contact hebben met burgers 35,0 0,5 34,5 0,5 35,5 0,5 35,6 0,5 38,8 0,5 39,6 0,5 44,2 0,5 + +
de politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 29,3 0,5 28,9 0,4 30,6 0,5 30,5 0,5 33,7 0,5 34,7 0,5 39,8 0,5 + +
de politie werkt goed samen met de bewoners 26,2 0,5 26,6 0,4 28,2 0,5 28,1 0,5 30,9 0,5 31,6 0,4 35,7 0,5 + +
als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 48,2 0,6 48,3 0,5 50,7 0,5 51,4 0,5 54,5 0,5 55,9 0,5 . .    
de politie is benaderbaar 43,6 0,6 44,0 0,5 45,5 0,5 43,3 0,5 46,5 0,5 46,3 0,5 50,4 0,5 + +
de politie informeert de burgers 26,4 0,5 27,4 0,4 28,6 0,5 27,0 0,5 29,1 0,5 29,6 0,4 32,5 0,4 + +
de politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 18,0 0,5 17,6 0,4 19,7 0,4 19,4 0,4 22,2 0,5 23,4 0,4 25,8 0,4 + +
als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 50,0 0,6 49,9 0,5 52,3 0,5 52,1 0,5 55,3 0,5 56,8 0,5 63,9 0,4 + +
de politie biedt mij goede bescherming4) . . . . . . . . . . . . 44,5 0,5    
sommige mensen worden in dezelfde situatie door de politie sneller aangehouden dan anderen4) . . . . . . . . . . . . 32,4 0,4    
de politie handelt rechtvaardig4) . . . . . . . . . . . . 49,4 0,5    
 
schaalscore (0–10)
Oordeel over totale functioneren politie in het algemeen                            
vertrouwen in de politie3) 6,1 0,0 6,1 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 6,4 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 + -
politie als crimefighter 5,0 0,0 5,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 5,3 0,0 5,4 0,0 5,5 0,0 + +
interactie politie-burgers 5,1 0,0 5,1 0,0 5,2 0,0 5,2 0,0 5,4 0,0 5,5 0,0 5,7 0,0 + +
communicatie politie-burgers 5,3 0,0 5,3 0,0 5,4 0,0 5,3 0,0 5,5 0,0 5,6 0,0 5,7 0,0 + +

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2017.

3)De vraagformulering is in 2019 gewijzigd (zie Onderzoeksverantwoording).

4)In 2019 voor het eerst onderzocht.

6Preventie – Nederland totaal

2012 Marge 2013 Marge 2014 Marge 2015 Marge 2016 Marge 2017 Marge 2019 Marge Verschil 2019 t.o.v.
  20121) 20172)
% vaak
Sociaal-preventief gedrag
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid 41,1 0,4 41,4 0,4 42,3 0,4 43,1 0,4 42,5 0,4 42,2 0,4 45,1 0,4 + +
Fiets in bewaakte fietsenstalling 34,7 0,4 35,1 0,4 35,3 0,4 36,1 0,4 36,7 0,4 36,2 0,4 36,7 0,4 +
Waardevolle spullen meenemen uit auto 70,1 0,4 69,9 0,4 69,9 0,4 69,4 0,4 68,9 0,4 68,2 0,4 69,3 0,3 - +
Waardevolle spullen thuis laten om diefstal/beroving te voorkomen 33,4 0,4 34,4 0,4 33,5 0,4 33,1 0,4 31,4 0,4 30,4 0,3 29,4 0,3 - -
 
somscore3)
Somscore van totaal sociaal-preventief gedrag 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 +
                       
% aanwezig
Aanwezigheid preventieve voorzieningen in/rond woning                        
Extra veiligheidssloten/grendels op buitendeuren 67,5 0,4 66,8 0,4 66,5 0,4 66,5 0,4 65,3 0,4 64,9 0,4 63,4 0,4 - -
(Rol)luiken voor ramen/deuren 18,7 0,3 18,7 0,3 18,9 0,3 19,5 0,3 19,5 0,3 19,1 0,3 20,6 0,3 + +
Buitenverlichting met of zonder sensor 77,3 0,4 76,4 0,3 76,6 0,3 76,9 0,3 76,2 0,4 76,0 0,3 74,3 0,3 - -
Buitenverlichting met sensor . . . . . . . . . . . . 42,6 0,4    
Buitenverlichting zonder sensor . . . . . . . . . . . . 50,4 0,4    
Alarminstallatie in huis 13,0 0,3 12,8 0,2 13,1 0,3 13,1 0,3 12,8 0,3 12,9 0,2 12,3 0,2 - -
Camerabewaking5) . . . . . . . . . . . . 11,2 0,2    
Politiekeurmerk Veilig Wonen (Raamsticker/certificaat)5) . . . . . . . . . . . . 9,1 0,2    
 
somscore4)
Somscore van totaal preventieve voorzieningen in/rond woning 1,8 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 - -
                           
% aanwezig
Aanwezigheid van buurtpreventie/-bescherming
Buurt- of burgerwacht5) . . . . . . . . . . . . 17,5 0,3    
Whatsapp-buurtpreventie5) . . . . . . . . . . . . 42,6 0,4    
Burgernet5) . . . . . . . . . . . . 29,4 0,3    
Andere vorm van buurtbescherming5) . . . . . . . . . . . . 7,0 0,2    
 
% gebruik indien aanwezig
Gebruik van buurtpreventie/-bescherming                          
Buurt- of burgerwacht5) . . . . . . . . . . . . 20,2 0,7    
Whatsapp-buurtpreventie5) . . . . . . . . . . . . 41,6 0,5    
Burgernet5) . . . . . . . . . . . . 56,7 0,7    
Andere vorm van buurtbescherming5) . . . . . . . . . . . . 46,9 1,4    

1)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2012.

2)In 2019 significant hoger (+) of lager (-) dan in 2017.

3)Maximaal 4 items.

4)Maximaal 4 items (exclusief camerabewaking en Politiekeurmerk Veilig Wonen).

5)In 2019 voor het eerst onderzocht.

IITabel indicatoren regionale eenheden, districten en basisteams politie

Deze bijlage bevat een tabel met de uitkomsten voor de vijf belangrijkste kernindicatoren behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 6 voor het jaar 2019 voor Nederland totaal en daarbinnen de 10 regionale eenheden, 43 districten en 167 basisteams van politie.

In de tabel zijn ook de bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges opgenomen. Verder is door middel van ‘+’ en ‘–’ weergegeven of de uitkomsten van de regionale eenheden, districten en basisteams significant hoger of lager zijn dan het landelijke gemiddelde, en of de uitkomsten van de districten en basisteams significant hoger of lager zijn dan de regionale eenheid waartoe ze behoren.

Kernindicatoren – naar regionale eenheid, politiedistrict en basisteam, 2019

  Overlast in buurt     Onveiligheids­gevoelens in buurt Slachtofferschap totaal   Functioneren politie in buurt Preventieve voorzieningen woning
  % ervaart veel overlast3) marge 1) 2) % wel eens marge 1) 2) % slacht­offers marge 1) 2) % (zeer)
tevreden
marge 1) 2) som­score4) marge 1) 2)
Nederland 43,4 0,4 14,4 0,3 13,7 0,3 28,0 0,3 1,7 0,0
 
Noord-Nederland (RE) 37,5 1,2 - 11,6 0,8 - 11,9 0,9 - 27,5 1,2 1,6 0,0 -
 
Fryslân (PD) 37,5 2,1 - 11,3 1,4 - 11,4 1,4 - 29,0 2,0 1,6 0,0 -
Noordwest-Fryslân 35,2 5,7 - 8,4 3,4 - 9,4 4,0 36,1 5,9 + + 1,6 0,1 -
Noordoost-Fryslân 33,2 4,4 - 9,0 2,8 - 10,7 3,0 26,8 4,2 1,6 0,1 -
Oost-Fryslân 35,6 5,5 - 11,4 3,7 10,3 3,6 25,8 5,2 1,6 0,1 -
Zuidoost-Fryslân 33,9 5,1 - 9,4 3,2 - 9,9 3,3 - 30,6 5,1 1,6 0,1
Sneek 35,1 4,4 - 9,3 2,7 - 9,2 2,8 - 27,6 4,2 1,6 0,1 -
Leeuwarden 52,0 5,3 + + 19,9 4,5 + + 18,9 4,4 + + 29,3 4,9 1,5 0,1 -
 
Groningen (PD) 38,5 2,0 - 13,1 1,4 12,7 1,4 27,7 1,9 1,5 0,0 - -
Westerkwartier 31,2 5,4 - 7,4 3,2 - - 8,4 3,4 - 26,3 5,3 1,6 0,1
Ommelanden-Noord 37,8 5,2 - 11,9 3,5 7,4 2,8 - - 25,0 4,7 1,4 0,1 - -
Ommelanden-Oost 32,9 5,3 - 11,4 3,6 8,4 3,4 - 26,5 5,1 1,7 0,1
Ommelanden-Midden 46,2 5,0 + 14,3 3,6 11,3 3,3 25,4 4,5 1,7 0,1
Groningen-Zuid 34,8 5,4 - 10,7 3,5 14,7 4,2 26,9 5,1 1,5 0,1 -
Groningen-Centrum 40,4 5,4 17,0 4,2 + 24,1 4,9 + + 34,5 5,3 + + 0,9 0,1 - -
Groningen-Noord 43,0 5,1 18,1 3,9 + 17,4 4,0 + 31,1 4,9 1,2 0,1 - -
 
Drenthe (PD) 36,3 2,4 - 10,1 1,6 - 11,4 1,7 - 25,4 2,2 - 1,8 0,0 +
Noord-Drenthe 34,3 4,0 - 9,8 2,7 - 10,2 2,7 - 27,3 3,9 1,7 0,1
Zuidoost-Drenthe 40,9 4,3 11,5 2,9 11,9 3,1 22,3 3,6 - - 1,8 0,1 + +
Zuidwest-Drenthe 33,4 4,1 - 8,9 2,6 - 12,0 2,8 26,9 3,9 1,8 0,1 +
 
Oost-Nederland (RE) 38,3 0,9 - 11,6 0,6 - 11,4 0,6 - 28,7 0,8 1,8 0,0 +
 
IJsselland (PD) 35,0 2,3 - - 9,4 1,4 - - 10,0 1,5 - 33,5 2,2 + + 1,7 0,0 -
IJsselland-Noord 35,8 3,6 - 8,4 2,1 - - 8,6 2,1 - 33,2 3,6 + + 1,7 0,1 -
Zwolle 38,4 4,8 13,1 3,3 15,6 3,8 33,6 4,6 + 1,5 0,1 - -
Vechtdal 26,5 4,7 - - 8,5 2,8 - 5,8 2,4 - - 35,7 5,0 + + 1,7 0,1
IJsselland-Zuid 37,4 4,7 - 7,9 2,6 - - 9,5 2,9 - 32,1 4,6 1,7 0,1 -
 
Twente (PD) 38,3 2,0 - 10,7 1,3 - 11,3 1,3 - 29,7 1,9 1,8 0,0 +
Twente-West 27,9 4,6 - - 5,8 2,5 - - 10,6 3,3 25,5 4,6 2,0 0,1 + +
Twente-Noord 40,4 4,3 12,8 3,0 11,3 2,8 31,8 4,1 1,8 0,1 +
Twente-Midden 38,0 3,8 - 9,0 2,3 - 9,5 2,4 - 28,6 3,6 1,9 0,1 +
Noordoost-Twente 29,0 4,6 - - 4,4 2,1 - - 7,5 2,7 - - 35,5 4,8 + + 1,9 0,1 +
Enschede 49,3 4,3 + + 17,9 3,3 + 16,0 3,1 + 28,1 3,9 1,7 0,1
 
Noord en Oost Gelderland (PD) 35,6 1,7 - - 10,5 1,1 - 9,8 1,1 - 26,7 1,6 1,9 0,0 + +
Achterhoek-Oost 27,9 4,3 - - 7,6 2,5 - - 5,8 2,3 - - 29,8 4,4 2,1 0,1 + +
Achterhoek-West 34,8 4,1 - 11,6 2,7 9,6 2,6 - 22,5 3,6 - - 2,0 0,1 + +
IJsselstreek 30,7 4,4 - - 10,1 3,0 - 11,8 3,1 26,0 4,2 1,8 0,1 +
Apeldoorn 43,0 4,2 12,7 2,9 12,7 3,0 27,7 3,9 1,8 0,1
Veluwe Noord 37,4 4,4 - 9,1 2,8 - 8,3 2,5 - 27,3 4,1 1,9 0,1 +
Veluwe West 38,7 1,6 - 11,2 1,0 - 10,5 1,0 - 28,1 1,5 1,7 0,0 -
 
Gelderland Midden (PD) 41,9 1,9 + 13,3 1,3 12,4 1,3 28,7 1,8 1,8 0,0 +
Veluwe Vallei-Noord 30,3 4,6 - - 8,1 2,8 - - 9,6 2,9 - 27,8 4,6 1,9 0,1 +
Ede 38,7 5,1 14,8 3,8 12,2 3,3 32,0 5,0 1,8 0,1
Veluwe Vallei-Zuid 39,0 5,3 11,3 3,5 13,3 3,8 29,3 5,0 1,5 0,1 - -
Arnhem-Noord 56,1 5,7 + + 18,9 4,5 + 20,9 4,6 + + 29,8 5,4 1,3 0,1 - -
Arnhem-Zuid 54,1 5,8 + + 21,9 5,0 + + 13,7 4,0 29,3 5,4 1,8 0,1
Rivierenland-West 39,8 5,4 8,7 3,1 - 8,9 3,2 - 30,3 5,1 1,9 0,1 +
IJsselwaarden 43,5 3,7 + 13,9 2,5 11,8 2,3 25,8 3,3 1,8 0,1 +
Rivierenland-Oost 39,9 5,3 11,1 3,5 10,1 3,3 - 23,8 4,7 2,0 0,1 + +
 
Gelderland Zuid (PD) 41,0 2,3 14,2 1,7 + 13,6 1,6 + 26,5 2,1 1,8 0,0 +
Nijmegen-Noord 45,0 5,5 + 14,6 4,0 20,1 4,5 + + 30,6 5,2 1,3 0,1 - -
Nijmegen-Zuid 47,4 5,3 + 21,9 4,6 + + 18,9 4,4 + + 27,8 4,8 1,6 0,1 -
Tweestromenland 32,8 3,9 - - 6,8 2,0 - - 9,5 2,5 - 27,3 3,8 2,0 0,1 + +
De Waarden 42,5 3,9 15,7 3,0 + 11,9 2,5 23,8 3,4 - - 2,0 0,1 + +
 
Midden-Nederland (RE) 43,7 1,1 14,2 0,8 14,8 0,8 + 28,6 1,1 1,7 0,0 -
 
Gooi en Vechtstreek (PD) 44,0 2,7 13,4 1,9 13,5 1,9 27,5 2,4 1,8 0,1 +
Gooi en Vechtstreek-Noord 42,2 3,3 12,4 2,4 13,8 2,5 27,1 2,9 1,8 0,1 + +
Gooi en Vechtstreek-Zuid 46,2 4,3 14,8 3,2 13,1 2,9 27,9 3,9 1,7 0,1
 
Flevoland (PD) 43,7 2,5 16,3 1,9 13,9 1,8 30,6 2,3 1,8 0,0 +
Dronten/Noordoostpolder/Urk 32,4 3,5 - - 10,2 2,0 - - 9,7 2,3 - - 38,4 3,8 + + 1,6 0,1
Lelystad/Zeewolde 41,8 5,8 15,9 4,3 15,8 4,6 27,8 5,2 1,7 0,1
Almere-Buiten-Hout 50,8 5,8 + + 20,5 4,9 + + 17,8 4,6 35,5 5,6 + + 1,9 0,1 + +
Almere-Stad-Haven 52,4 6,6 + + 20,0 5,4 11,6 4,0 23,1 5,4 1,9 0,1 + +
Almere-West-Poort 47,8 5,9 18,1 4,6 16,5 4,5 26,8 5,2 1,8 0,1
 
Oost Utrecht (PD) 39,4 2,1 - - 11,9 1,4 - - 13,2 1,4 28,9 2,0 1,8 0,0 + +
Amersfoort 44,8 4,7 14,8 3,3 15,7 3,3 32,3 4,7 1,7 0,1
De Bilt Eemdal Soest 40,9 2,9 11,7 1,7 - - 13,6 2,2 26,7 2,6 1,8 0,1 + +
Zeist/Bunnik/Leusden/Woudenberg 32,6 4,6 - - 11,9 3,1 13,6 3,4 27,5 4,5 1,8 0,1
Heuvelrug 38,0 4,0 - - 9,5 2,5 - - 10,2 2,6 - - 28,7 3,8 1,8 0,1 + +
 
Utrecht Stad (PD) 51,1 3,1 + + 20,4 2,4 + + 21,9 2,5 + + 29,4 2,8 1,3 0,1 - -
Utrecht-West 44,8 5,9 14,4 4,1 19,5 4,9 + 28,8 5,3 1,7 0,1
Utrecht-Noord 61,2 6,4 + + 25,2 5,3 + + 18,9 4,8 + 27,4 6,0 1,2 0,1 - -
Utrecht-Centrum 40,5 5,5 13,9 4,0 25,5 4,9 + + 30,9 5,1 1,1 0,1 - -
Utrecht-Zuid 58,4 6,2 + + 28,0 5,5 + + 22,7 5,4 + + 30,0 5,7 1,1 0,1 - -
 
West Utrecht (PD) 43,0 2,6 10,6 1,7 - - 12,7 1,8 26,2 2,4 1,7 0,1
De Ronde Venen/Stichtse Vecht 43,6 5,4 6,8 3,1 - - 14,9 3,9 23,9 4,6 1,7 0,1
De Copen 43,9 4,9 10,7 3,1 - 10,4 3,0 - - 26,7 4,5 1,7 0,1
Lekpoort 41,9 3,8 13,1 2,7 13,1 2,8 27,4 3,5 1,8 0,1
 
Noord-Holland (RE) 43,1 1,1 13,1 0,8 - 13,3 0,8 26,0 1,0 - 1,7 0,0 -
 
Noord Holland Noord (PD) 38,5 1,8 - - 12,1 1,3 - 11,9 1,2 - 26,3 1,7 1,7 0,0
Den Helder 35,4 4,7 - - 9,5 2,9 - 11,1 3,2 31,4 4,6 1,6 0,1 -
Alkmaar 38,0 3,3 - - 14,3 2,6 12,9 2,3 27,0 3,0 1,7 0,1
Hoorn 41,1 3,8 13,1 2,6 12,1 2,6 23,3 3,3 - 1,7 0,1
Heerhugowaard 38,3 2,6 - - 10,1 1,6 - - 10,8 1,7 - - 25,1 2,4 - 1,7 0,1
 
Zaanstreek Waterland (PD) 48,6 3,0 + + 12,9 2,0 12,1 2,0 23,5 2,6 - 1,7 0,1
Zaanstad 54,1 4,3 + + 14,8 3,1 13,3 3,0 23,3 4,0 - 1,6 0,1 -
Purmerend 42,2 4,0 10,6 2,6 - 10,8 2,5 - 23,7 3,4 - 1,8 0,1 + +
 
Kennemerland (PD) 45,3 1,4 + 14,4 1,0 15,9 1,1 + + 27,1 1,3 1,6 0,0 - -
IJmond 49,1 1,8 + + 16,8 1,4 + + 14,9 1,3 28,3 1,7 1,6 0,0 -
Haarlem 51,6 2,5 + + 16,6 1,9 + + 19,8 2,1 + + 24,9 2,2 - 1,3 0,0 - -
Kennemer Kust 37,9 4,5 - 10,4 2,8 - 14,4 3,5 28,6 4,4 1,7 0,1
Haarlemmermeer 37,9 3,3 - - 11,5 2,2 - 13,6 2,6 27,6 3,2 1,8 0,1 + +
 
Amsterdam (RE) 51,0 1,4 + 20,8 1,1 + 22,9 1,2 + 32,5 1,3 + 1,2 0,0 -
 
Amsterdam Noord (PD) 57,9 3,1 + + 20,2 2,4 + 26,6 2,7 + 29,7 2,9 1,1 0,1 -
Centrum-Burgwallen 78,0 5,0 + + 33,9 6,1 + + 34,9 6,0 + + 37,1 6,2 + 0,8 0,1 - -
Centrum-Amstel 55,3 6,0 + 16,1 4,3 29,5 5,6 + 32,1 5,6 0,9 0,1 - -
Centrum-Jordaan 64,6 6,0 + + 16,8 4,6 31,3 5,9 + + 32,1 5,9 1,0 0,1 - -
Boven IJ 52,7 4,9 + 21,1 3,8 + 22,0 4,1 + 26,5 4,5 - 1,3 0,1 - +
 
Amsterdam Oost (PD) 47,2 2,5 + 25,1 2,2 + + 21,7 2,1 + 35,6 2,4 + 1,3 0,1 -
Oost-Zeeburg 46,0 5,1 22,1 4,2 + 22,3 4,4 + 33,0 4,9 1,2 0,1 -
Oost-Watergraafsmeer 40,9 5,3 - 17,3 4,3 27,8 4,8 + 38,0 5,2 + 1,0 0,1 - -
Diemen-Ouder-Amstel 43,0 6,1 - 21,0 5,0 + 19,6 4,9 + 34,7 6,0 + 1,6 0,1 +
Zuidoost-Bijlmermeer 57,8 5,4 + + 36,8 5,3 + + 16,3 4,1 - 34,9 5,3 + 1,3 0,1 -
Zuidoost-Gaasperdam 52,2 5,7 + 34,4 5,5 + + 19,0 4,7 + 38,0 5,6 + 1,4 0,1 - +
 
Amsterdam Zuid (PD) 41,5 2,8 - 13,9 2,0 - 19,9 2,4 + 33,5 2,8 + 1,3 0,1 - +
Zuid-de Pijp 51,0 5,5 + 16,6 4,1 31,6 5,2 + + 33,1 5,2 0,8 0,1 - -
Zuid-Buitenveldert 38,1 5,3 - 13,8 3,6 - 22,2 4,8 + 33,9 5,3 + 1,2 0,1 -
Amstelveen 36,3 5,7 - - 13,9 4,1 - 14,1 4,4 - 35,5 5,7 + 1,6 0,1 - +
Aalsmeer-Uithoorn 42,9 5,5 - 10,8 3,5 - 12,1 3,9 - 30,3 5,3 1,8 0,1 +
 
Amsterdam West (PD) 59,5 2,6 + + 24,3 2,3 + + 24,5 2,3 + 30,5 2,4 1,1 0,1 - -
West-Haarlemmerweg 50,7 5,5 + 21,1 4,6 + 27,7 5,2 + 33,6 5,1 + 0,9 0,1 - -
West-Overtoomsesluis 57,4 4,4 + + 16,5 3,2 27,6 3,9 + 29,6 4,2 0,9 0,1 - -
Nieuw West-Zuid 64,8 5,7 + + 29,8 5,5 + + 18,7 4,8 29,1 5,6 1,5 0,1 - +
Nieuw West-Noord 63,4 4,9 + + 29,6 4,6 + + 24,2 4,5 + 30,2 4,7 1,2 0,1 -
 
Den Haag (RE) 45,5 0,9 + 15,6 0,7 + 14,6 0,7 + 31,4 0,9 + 1,6 0,0 -
 
Den Haag Centrum (PD) 67,7 3,2 + + 36,0 3,2 + + 21,8 2,8 + + 39,5 3,3 + + 1,2 0,1 - -
Jan Hendrikstraat 56,1 5,8 + + 26,8 5,2 + + 22,1 4,9 + + 42,0 5,8 + + 1,1 0,1 - -
De Heemstraat 79,0 4,8 + + 44,5 5,7 + + 18,8 4,4 + 34,7 5,5 + 1,3 0,1 - -
Hoefkade 71,2 5,4 + + 39,1 5,7 + + 25,1 5,1 + + 41,6 5,8 + + 1,2 0,1 - -
 
Den Haag West (PD) 50,1 3,0 + + 15,8 2,1 17,9 2,3 + + 35,7 2,9 + + 1,4 0,1 - -
Overbosch 42,1 5,9 11,6 3,5 20,0 4,8 + 32,7 5,7 1,4 0,1 - -
Loosduinen 48,5 5,9 18,2 4,5 14,5 4,2 32,9 5,5 1,5 0,1 -
Scheveningen 52,8 6,1 + + 12,6 3,8 18,1 4,7 36,9 6,0 + 1,3 0,1 - -
Segbroek 54,9 5,6 + + 19,9 4,5 + 18,8 4,3 + 39,0 5,5 + + 1,3 0,1 - -
 
Den Haag Zuid (PD) 59,9 2,9 + + 24,9 2,7 + + 18,4 2,4 + + 33,8 2,9 + 1,5 0,1 - -
Laak 65,5 5,6 + + 33,4 5,3 + + 20,5 4,6 + + 34,2 5,5 + 1,3 0,1 - -
Beresteinlaan 52,2 5,8 + 21,3 4,8 + + 16,8 4,5 33,4 5,6 1,5 0,1 -
Zuiderpark 71,3 5,6 + + 29,2 5,7 + + 21,4 5,2 + + 31,8 5,8 1,4 0,1 - -
Leidschenveen – Ypenburg 44,3 5,4 13,9 3,9 13,1 3,7 37,2 5,3 + 1,7 0,1 +
 
Zoetermeer – Leidschendam/Voorburg (PD) 43,7 2,7 13,9 2,0 12,1 1,7 - 31,5 2,5 + 1,7 0,1 +
Zoetermeer 50,0 5,0 + 16,4 3,9 10,9 3,1 30,4 4,7 1,7 0,1
Leidschendam – Voorburg 40,1 3,1 - 14,3 2,2 13,0 2,2 33,3 3,0 + 1,6 0,1 -
Wassenaar 39,1 5,7 9,5 3,3 - - 15,8 4,3 38,8 5,7 + + 1,9 0,1 + +
Pijnacker – Nootdorp 35,8 5,6 - - 9,5 3,6 - - 11,6 3,7 27,9 5,1 1,9 0,1 + +
 
Westland – Delft (PD) 38,2 2,9 - - 13,5 2,0 13,2 2,0 31,2 2,8 + 1,6 0,1 -
Rijswijk 48,2 6,1 17,0 4,5 14,3 4,5 30,1 5,7 1,4 0,1 - -
Westland 33,6 4,5 - - 10,6 3,1 - - 10,9 2,8 - 29,8 4,5 1,9 0,1 + +
Delft 38,6 4,6 - 15,2 3,3 15,3 3,6 33,3 4,7 + 1,3 0,1 - -
 
Leiden – Bollenstreek (PD) 39,1 1,5 - - 11,5 0,9 - - 13,9 1,0 30,8 1,4 + 1,6 0,0 -
Bollenstreek-Noord 36,6 3,1 - - 10,6 2,0 - - 12,0 2,1 25,0 2,8 - 1,8 0,1 + +
Katwijk 41,5 3,7 8,8 2,1 - - 11,4 2,5 - 37,9 3,7 + + 1,7 0,1 +
Noordwijk 35,7 3,5 - - 9,4 2,1 - - 12,4 2,5 31,1 3,6 1,8 0,1 + +
Leiden-Noord 36,1 2,7 - - 12,1 1,8 - - 12,7 1,9 28,9 2,6 1,5 0,1 -
Leiden-Zuid 37,1 4,5 - - 10,6 2,7 - - 14,4 3,2 29,9 4,3 1,5 0,1 -
Leiden-Midden 50,8 3,1 + + 18,4 2,5 + 22,0 2,6 + + 33,4 2,9 + 1,1 0,1 - -
 
Alphen aan den Rijn – Gouda (PD) 42,7 1,9 12,1 1,4 - - 12,5 1,4 - 26,1 1,7 - 1,7 0,0 +
Alpen aan den Rijn 41,9 2,6 - 11,5 1,7 - - 12,5 1,8 26,3 2,4 - 1,7 0,1 +
Kaag en Braassem 35,4 3,4 - - 8,6 2,0 - - 10,2 2,3 - - 29,3 3,3 1,7 0,1 +
Gouda 48,8 5,1 17,8 3,9 16,0 3,8 23,0 4,2 - - 1,7 0,1
Waddinxveen/Zuidplas 43,5 4,8 9,9 2,9 - - 10,8 3,1 - 28,1 4,3 1,9 0,1 + +
Krimpenerwaard 39,3 4,6 - 8,5 2,7 - - 10,4 2,9 - - 26,1 4,3 - 1,7 0,1 +
 
Rotterdam (RE) 51,1 1,0 + 18,4 0,8 + 15,0 0,7 + 28,1 0,9 1,6 0,0 -
 
Rijnmond Noord (PD) 49,9 2,3 + 19,0 1,8 + 14,8 1,5 28,0 2,1 1,6 0,0 -
Waterweg 49,7 3,5 + 19,2 2,6 + 15,0 2,3 26,8 3,0 1,6 0,1 -
Schiedam 64,3 2,8 + + 25,9 2,7 + + 18,4 2,4 + + 27,9 2,8 1,4 0,1 - -
Midden-Schieland 40,5 4,6 - 14,2 3,5 12,2 2,8 29,4 4,2 1,7 0,1
 
Rotterdam Stad (PD) 68,3 3,6 + + 34,3 3,7 + + 23,4 3,2 + + 34,7 3,7 + + 1,0 0,1 - -
Delfshaven 70,6 4,5 + + 36,1 4,7 + + 25,1 4,2 + + 34,6 4,8 + + 1,0 0,1 - -
Centrum 63,4 5,7 + + 30,6 5,6 + + 20,1 4,7 + 34,9 5,6 + + 1,1 0,1 - -
 
Rijnmond Oost (PD) 50,3 3,2 + 19,2 2,6 + 17,1 2,4 + 28,4 2,9 1,4 0,1 - -
Maas-Rotte 54,9 5,4 + 23,2 4,7 + 21,2 4,3 + + 29,1 4,8 1,0 0,1 - -
IJsselland 47,7 4,0 17,0 3,1 14,7 2,9 28,0 3,6 1,6 0,1
 
Rotterdam Zuid (PD) 65,1 3,3 + + 31,8 3,3 + + 19,4 2,8 + + 31,5 3,3 1,3 0,1 - -
Charlois 67,7 5,6 + + 35,4 5,7 + + 23,4 4,9 + + 33,2 5,7 1,2 0,1 - -
Feijenoord 69,2 5,5 + + 32,6 5,8 + + 17,3 4,6 31,3 5,6 1,1 0,1 - -
IJsselmonde 57,1 5,9 + 26,7 5,3 + + 17,4 4,8 29,9 5,6 1,5 0,1 -
 
Rijnmond Zuid-West (PD) 46,8 2,0 + - 12,9 1,5 - 11,8 1,4 - - 22,5 1,7 - - 1,9 0,0 + +
Haringvliet 44,1 2,7 - 10,1 1,7 - - 10,6 1,8 - - 22,7 2,2 - - 1,9 0,1 + +
Nissewaard 49,0 4,6 + 14,5 3,3 10,2 2,8 - - 25,6 4,1 1,9 0,1 + +
Oude Maas 48,0 3,5 + 14,4 2,6 - 13,7 2,4 20,7 2,8 - - 1,8 0,1 + +
 
Zuid-Holland-Zuid (PD) 45,7 1,4 + - 12,3 0,9 - - 12,4 0,9 - - 29,4 1,3 1,8 0,0 + +
Hoeksche Waard 36,8 3,4 - - 6,7 1,8 - - 10,4 2,3 - - 30,3 3,3 2,0 0,1 + +
Drechtsteden-Buiten 48,1 1,8 + - 11,5 1,2 - - 11,6 1,2 - - 28,6 1,6 1,8 0,0 + +
Drechtsteden-Binnen 52,5 2,7 + 19,1 2,1 + 15,4 1,9 29,6 2,5 1,5 0,1 -
Lek en Merwede 41,5 3,6 - 10,3 2,4 - - 11,9 2,3 - 29,5 3,4 1,9 0,1 + +
 
Zeeland – West-Brabant (RE) 44,1 1,3 13,8 0,9 12,3 0,9 - 25,9 1,2 - 1,9 0,0 +
 
Zeeland (PD) 35,8 2,5 - - 9,3 1,5 - - 9,8 1,6 - - 28,0 2,4 1,8 0,1 +
Walcheren 38,1 4,9 - 9,2 2,8 - - 12,1 3,5 26,2 4,7 1,6 0,1 -
Zeeuws-Vlaanderen 38,1 3,8 - - 11,5 2,7 - 9,6 2,3 - 30,5 3,7 1,9 0,1 +
Oosterscheldebekken 32,1 4,0 - - 7,7 2,2 - - 7,9 2,2 - - 27,7 3,8 1,9 0,1 +
 
De Markiezaten (PD) 50,1 2,2 + + 15,4 1,6 13,4 1,6 22,1 1,8 - - 2,1 0,0 + +
Bergen op Zoom 50,0 3,1 + + 14,4 2,2 13,9 2,3 22,1 2,7 - 2,0 0,1 + +
Roosendaal 50,1 3,0 + + 16,3 2,3 13,1 2,1 22,1 2,5 - - 2,1 0,1 + +
 
De Baronie (PD) 44,4 2,6 15,1 1,9 12,8 1,8 25,5 2,4 1,9 0,1 +
Weerijs 45,7 4,4 15,2 3,3 12,2 2,9 26,5 4,0 1,9 0,1 +
Markdal 47,4 5,0 17,3 3,8 13,2 3,3 28,6 4,5 1,7 0,1 -
Dongemond 40,8 4,3 13,1 3,2 13,0 3,0 22,3 3,8 - 2,0 0,1 + +
 
Hart van Brabant (PD) 46,6 2,6 + 15,1 2,0 13,4 1,8 27,3 2,4 1,8 0,1 +
Tilburg-Centrum 62,6 5,6 + + 21,5 4,9 + + 17,6 4,3 + 28,6 5,3 1,5 0,1 - -
Leijdal 39,5 5,2 15,1 4,1 13,0 3,9 28,8 5,0 1,9 0,1 +
Groene Beemden 43,1 5,7 11,2 3,9 12,8 3,9 27,6 5,4 1,8 0,1
Langstraat 42,6 4,3 12,7 2,9 10,7 2,7 24,8 3,8 2,0 0,1 +
 
Oost-Brabant (RE) 40,3 1,4 - 12,5 0,9 - 11,7 0,9 - 26,3 1,3 - 1,9 0,0 +
 
’s Hertogenbosch (PD) 39,4 2,1 - 10,7 1,3 - 11,2 1,4 - 25,9 1,9 1,9 0,0 +
’s Hertogenbosch 48,6 4,4 + + 14,2 3,2 12,8 3,0 26,7 4,0 1,7 0,1 -
Meierij 37,7 3,6 - 8,0 2,0 - - 9,4 2,2 - 29,4 3,5 1,9 0,1 +
Maasland 36,1 4,7 - 13,3 3,4 13,4 3,4 20,9 4,1 - - 2,0 0,1 + +
Maas en Leijgraaf 35,2 4,3 - 9,1 2,6 - 10,4 2,8 - 23,8 3,9 2,0 0,1 +
 
Eindhoven (PD) 42,6 2,7 15,1 2,0 13,1 1,9 26,5 2,4 1,8 0,1 + -
Eindhoven-Zuid 51,7 5,5 + + 17,8 4,2 + 19,6 4,4 + + 28,2 4,9 1,6 0,1 - -
Eindhoven-Noord 49,8 4,9 + + 22,5 4,2 + + 16,5 3,8 + 25,5 4,3 1,8 0,1 -
De Kempen 32,1 3,9 - - 8,3 2,4 - - 6,8 2,2 - - 26,1 3,7 2,0 0,1 +
 
Helmond (PD) 39,5 2,4 - 13,0 1,7 11,1 1,6 - 27,1 2,2 2,0 0,1 + +
Dommelstroom 36,2 3,0 - 9,9 1,8 - 11,1 2,0 - 26,8 2,9 2,0 0,1 + +
Peelland 41,7 3,5 15,1 2,5 11,1 2,3 - 27,3 3,2 2,0 0,1 + +
 
Limburg (RE) 47,4 1,3 + 17,7 1,0 + 13,4 0,9 23,1 1,2 - 2,1 0,0 +
 
Noord en Midden Limburg (PD) 39,6 1,9 - - 13,8 1,3 - 12,0 1,3 - 25,1 1,7 - 2,2 0,0 + +
Venray/Gennep 37,1 5,9 - - 11,6 3,9 - 11,8 4,0 23,4 5,3 2,2 0,1 +
Horst/Peel en Maas 24,6 5,0 - - 7,3 3,0 - - 10,2 3,6 26,4 5,3 2,2 0,1 +
Venlo/Beesel 50,6 1,7 + + 19,0 1,4 + 14,8 1,3 25,5 1,5 - 2,1 0,0 +
Weert 34,2 5,1 - - 13,4 3,6 9,9 3,3 - 26,0 4,7 2,3 0,1 + +
Roermond 52,1 2,1 + + 19,3 1,7 + 14,1 1,5 25,9 1,9 1,9 0,0 + -
Echt 40,3 5,6 - 12,2 3,7 - 11,2 3,7 23,1 5,0 2,5 0,1 + +
 
Parkstad-Limburg (PD) 56,8 3,4 + + 23,0 3,0 + + 14,4 2,5 21,5 2,9 - 2,1 0,1 +
Brunssum/Landgraaf 50,2 5,0 + 15,7 3,9 13,7 3,8 20,0 4,1 - 2,2 0,1 +
Kerkrade 66,2 5,7 + + 29,0 5,6 + + 15,3 4,2 26,0 5,5 2,2 0,1 +
Heerlen 61,4 6,1 + + 30,4 5,8 + + 15,0 4,4 21,2 5,4 - 2,0 0,1 +
 
Zuid-West-Limburg (PD) 51,9 2,1 + + 19,4 1,6 + 14,9 1,4 21,3 1,7 - 2,0 0,0 + -
Heuvelland 50,9 5,7 + 12,9 3,9 12,3 3,8 17,1 4,3 - - 2,0 0,1 +
Maastricht 50,8 2,0 + + 21,9 1,6 + + 17,6 1,6 + + 24,5 1,8 - 1,7 0,0 -
Westelijke Mijnstreek 53,7 3,4 + + 21,3 2,7 + 14,0 2,3 21,1 2,8 - 2,2 0,1 +

1)Significant hoger (+) of lager (-) dan het landelijke gemiddelde.

2)Significant hoger (+) of lager (-) dan het betreffende regionale eenheid gemiddelde.

3)Eén of meer vormen van overlast (max. 13 items).

4)Somscore van totaal aantal aanwezige preventieve voorzieningen in/rond woning (minimaal 0; maximaal 4).

IIITabel indicatoren 70 000+ gemeenten

Deze bijlage bevat een tabel met de uitkomsten voor de vijf belangrijkste kernindicatoren behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 6 voor het jaar 2019 voor de 70 000+ gemeenten totaal en daarbinnen de G4, de G40 en de overige 70 000+ gemeenten, alsmede de 52 afzonderlijke 70 000+ gemeenten.

In de tabel zijn ook de bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges opgenomen. Verder is door middel van ‘+’ en ‘–’ weergegeven of de uitkomsten significant hoger of lager zijn dan het gemiddelde van de 70 000+ gemeenten.

Kernindicatoren – naar gemeenten met 70 000+ inwoners, 2019

  Overlast in buurt Onveiligheids­gevoelens in buurt Slachtoffer­schap totaal Functioneren politie in buurt Preventieve voorzieningen woning
  % veel overlast marge 1) % wel eens marge 1) % marge 1) % (zeer)
tevreden
marge 1) som­score2) marge 1)
70 000+ gemeenten totaal 49,2 0,5 18,5 0,4 16,7 0,4 29,3 0,5 1,7 0,0
 
G4 55,2 1,0 + 23,2 0,8 + 21,3 0,8 + 31,8 0,9 + 1,2 0,0 -
G40 47,6 0,7 - 17,1 0,5 - 15,3 0,5 - 28,1 0,6 - 1,7 0,0 -
Overige 70 000+ 40,8 1,7 - 12,5 1,1 - 11,7 1,1 - 29,6 1,6 1,8 0,0 +
 
Alkmaar 43,4 5,5 18,2 4,5 14,3 3,9 29,1 5,2 1,6 0,1
Almelo 41,1 5,0 - 12,8 3,4 - 14,2 3,6 32,3 4,7 1,9 0,1 +
Almere 50,4 3,6 19,5 2,9 15,0 2,5 27,9 3,2 1,8 0,1 +
Alphen aan den Rijn 41,9 2,6 - 11,5 1,7 - 12,5 1,8 - 26,3 2,4 - 1,7 0,1
Amersfoort 44,8 4,7 14,8 3,3 - 15,7 3,3 32,3 4,7 1,7 0,1
Amstelveen 36,3 5,7 - 13,9 4,1 - 14,1 4,4 35,5 5,7 1,6 0,1 -
Amsterdam 53,5 1,5 + 22,2 1,2 + 24,7 1,3 + 32,2 1,4 + 1,1 0,0 -
Apeldoorn 43,0 4,2 - 12,7 2,9 - 12,7 3,0 - 27,7 3,9 1,8 0,1
Arnhem 55,2 4,1 + 20,3 3,4 17,6 3,1 29,6 3,8 1,5 0,1 -
Breda 49,7 4,1 18,2 3,3 13,5 2,8 - 28,3 3,8 1,8 0,1
Delft 38,6 4,6 - 15,2 3,3 15,3 3,6 33,3 4,7 1,3 0,1 -
Deventer 46,2 6,1 9,9 3,7 - 11,2 4,0 - 34,5 6,0 1,6 0,1
Dordrecht 52,5 2,7 + 19,1 2,1 15,4 1,9 29,6 2,5 1,5 0,1 -
Ede 38,7 5,1 - 14,8 3,9 12,2 3,3 - 32,0 5,0 1,8 0,1
Eindhoven 50,7 3,7 20,3 3,0 17,9 2,9 26,8 3,2 1,7 0,1
Emmen 47,6 5,7 12,9 4,1 - 12,5 4,1 20,0 4,5 - 1,8 0,1 +
Enschede 49,3 4,3 17,9 3,3 16,0 3,1 28,1 3,9 1,7 0,1
Gouda 51,7 5,8 20,5 4,7 16,8 4,3 26,6 5,1 1,6 0,1
Groningen 39,5 3,1 - 15,3 2,3 - 18,1 2,5 30,5 3,0 1,2 0,1 -
Haarlem 51,6 2,5 16,6 1,9 19,8 2,1 + 24,9 2,3 - 1,3 0,0 -
Haarlemmermeer 37,9 3,3 - 11,5 2,2 - 13,6 2,6 - 27,6 3,2 1,8 0,1 +
Heerlen 61,4 6,1 + 30,4 5,9 + 15,0 4,5 21,2 5,4 - 2,0 0,1 +
Helmond 52,1 4,8 20,5 3,9 13,9 3,4 27,4 4,4 2,0 0,1 +
Hengelo 42,7 5,8 - 11,1 3,8 - 11,1 3,9 - 26,0 5,1 1,8 0,1
Hilversum 47,1 5,3 15,8 4,0 13,4 3,6 29,1 4,9 1,7 0,1
Hoeksche Waard 36,8 3,4 - 6,7 1,8 - 10,4 2,3 - 30,3 3,3 2,0 0,1 +
Hoorn 43,7 5,8 17,7 4,5 12,7 3,9 25,7 5,2 1,6 0,1
Leeuwarden 48,6 5,1 18,6 4,1 18,0 4,1 29,1 4,6 1,5 0,1 -
Leiden 43,2 2,4 - 15,4 1,8 - 17,9 1,8 32,2 2,2 + 1,2 0,0 -
Leidschendam-Voorburg 40,1 3,1 - 14,3 2,2 - 13,0 2,2 - 33,3 3,0 + 1,6 0,1 -
Lelystad 45,1 6,6 18,9 5,3 17,0 5,3 27,0 5,9 1,8 0,1
Maastricht 50,8 2,0 21,9 1,6 + 17,6 1,6 24,5 1,8 - 1,7 0,0
Meierijstad 34,6 5,6 - 7,3 3,0 - 9,3 3,8 - 30,5 5,7 1,9 0,1 +
Nijmegen 46,4 3,9 18,8 3,2 19,4 3,2 29,0 3,5 1,5 0,1 -
Nissewaard 49,0 4,6 14,5 3,3 - 10,2 2,8 - 25,6 4,1 1,9 0,1 +
Oss 36,8 5,6 - 15,2 4,3 13,7 4,1 21,8 5,0 - 2,0 0,1 +
Purmerend 48,3 6,1 15,3 4,5 10,4 3,9 - 25,5 5,3 1,7 0,1
Roosendaal 55,1 5,4 19,8 4,3 16,5 4,0 24,2 4,7 2,1 0,1 +
Rotterdam 57,9 2,1 + 25,9 1,8 + 18,5 1,6 29,3 1,9 1,3 0,0 -
's Gravenhage 57,5 1,8 + 23,4 1,5 + 18,9 1,4 + 35,7 1,8 + 1,4 0,0 -
's Hertogenbosch 48,6 4,4 14,2 3,2 - 12,8 3,0 - 26,7 4,0 1,7 0,1
Schiedam 64,3 2,8 + 25,9 2,7 + 18,4 2,4 27,9 2,8 1,4 0,1 -
Sittard-Geleen 56,4 3,2 + 23,2 2,8 + 15,6 2,4 21,7 2,8 - 2,2 0,1 +
Súdwest Fryslân 36,7 5,7 - 9,6 3,5 - 10,4 3,8 - 28,4 5,4 1,6 0,1 -
Tilburg 51,1 3,9 18,2 3,1 15,1 2,8 30,1 3,6 1,7 0,1
Utrecht 51,1 3,1 20,4 2,4 21,9 2,5 + 29,4 2,8 1,3 0,1 -
Venlo 52,0 1,9 + 20,0 1,5 15,3 1,4 25,7 1,7 - 2,0 0,0 +
Vlaardingen 55,9 3,3 + 22,8 2,9 + 16,5 2,4 27,2 3,0 1,5 0,1 -
Westland 34,2 4,9 - 10,7 3,4 - 11,4 3,1 - 29,9 4,8 1,9 0,1 +
Zaanstad 57,3 4,7 + 16,4 3,5 14,4 3,4 24,9 4,4 1,6 0,1 -
Zoetermeer 50,0 5,0 16,4 3,9 10,9 3,1 - 30,4 4,8 1,7 0,1
Zwolle 38,4 4,8 - 13,1 3,3 - 15,6 3,8 33,6 4,6 1,5 0,1 -

1)Significant hoger (+) of lager (-) dan het gemiddelde van de 70 000+ gemeenten.

2)Somscore van totaal aantal aanwezige preventieve voorzieningen in/rond woning (minimaal 0; maximaal 4).

IVTabel trendcijfers

Deze bijlage bevat een tabel waarin voor kernindicatoren uit de hoofdstukken 2 tot en met 5 waarvoor correctiefactoren beschikbaar zijn de uitkomsten voor de jaren 2005 tot en met 2019 weergegeven worden. De weergave gebeurt enerzijds in indexcijfers en anderzijds in schaalscores of percentages.

Trendcijfers1) – Nederland totaal

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
index 2005/2008 =100
Leefbaarheid en overlast in woonbuurt
Fysieke voorzieningen   100 100,6 101,2 102,8 101,5 101,1 102,0 102,0 103,1 102,2 103,5
Sociale cohesie 100 99,5 99,9 100,5 100,8 101,1 101,6 101,5 101,2 101,4 101,3 101,7 101,3 102,4
 
schaalscore (0=laag; 10=hoog)
Fysieke voorzieningen   6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4
Sociale cohesie 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,3
                             
index 2005/2008 =100
Veiligheidsbeleving
Voelt zich wel eens onveilig in buurt   100 110,3 107,2 111,6 107,5 112,0 108,6 107,6 97,8 97,9 85,8
Voelt zich wel eens onveilig 100 87,8 80,8 78,1 79,2 80,8 77,5 75,8 76,0 74,3 73,6 71,8 70,5 65,9
%
Voelt zich wel eens onveilig in buurt   16,8 18,5 18,0 18,7 18,0 18,8 18,2 18,1 16,4 16,4 14,4
Voelt zich wel eens onveilig 48,3 42,4 39,1 37,8 38,3 39,1 37,5 36,6 36,7 35,9 35,6 34,7 34,1 31,8
                             
index 2005=100
Slachtofferschap criminaliteit
Slachtofferschap totaal 100 94,6 89,7 77,6 79,8 75,6 74,0 72,2 71,8 68,7 64,1 63,1 55,3 49,7
Geweldsdelicten 100 88,2 91,4