Foto omschrijving: Jongen met roze haar in een gang met kluisjes op een middelbare school

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Deze veertiende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Aan de hand van een aantal maatschappelijke thema´s zoals bijstandsgezinnen, onderwijs, werk, leefstijl, veiligheid en welzijn, wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland wordt beschreven. Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In dit Jaarrapport worden ontwikkelingen waar mogelijk tot en met 2020 beschreven waarmee ook gevolgen van de coronacrisis voor de jeugd aan bod komen. Het rapport laat zien dat het aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 voor het eerst sinds 2015 is gedaald. Het aantal meldingen van kindermishandeling nam daarentegen toe. In het schooljaar 2019/´20 waren de schooladviezen in groep 8 en het aandeel zittenblijvers in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs lager dan het jaar ervoor en naderden de slagingspercentages de 100 procent. De arbeidsparticipatie van jongeren daalde, en de jeugdwerkloosheid steeg.

Het aantal kinderen in een bijstandsgezin is licht gedaald, wel waren er eind 2020 40 duizend minderjarige kinderen extra in een gezin waarin minstens één ouder een Tozo-uitkering had. Ook het aandeel jonge geregistreerde verdachten nam af, met name zakkenrollerij, winkeldiefstal en woninginbraken kwamen minder vaak voor. Hoewel jongvolwassenen in 2020 net als in eerdere jaren over het algemeen gelukkig en tevreden waren met hun leven, is dit percentage ten opzichte van 2019 wel wat gedaald. Het aandeel overmatige drinkers en rokers was onder jonge mannen van 18 tot 25 jaar lager dan een jaar eerder. Bij vrouwen van die leeftijd nam het aandeel dat cannabis gebruikte in deze periode toe.

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de Landelijke Jeugdmonitor door gemeenten, en de gevolgen van de coronapandemie voor de jeugdzorg en jongeren, zijn voor dit rapport ook interviews met een aantal gemeenten gehouden. Nieuw in deze editie is daarnaast een verkenning van het Kinderrechtencollectief om na te gaan in hoeverre de huidige Landelijke Jeugdmonitor mogelijkheden biedt om de naleving van kinderrechten in Nederland te monitoren. De onderliggende cijfers van deze publicatie zijn terug te vinden op de website Landelijke Jeugdmonitor.

Graag spreek ik mijn dank uit aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (J&V) voor hun betrokkenheid bij dit rapport. Verder gaat mijn dank uit naar het Kinderrechtencollectief voor hun bijdrage aan het Jaarrapport en de gemeenten voor hun deelname aan de interviews.

Directeur-generaal,

Angelique Berg

Den Haag/Heerlen/Bonaire, november 2021

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

1. Inleiding

Ruud van Herk (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

2. Jongeren in Nederland

Dominique van Roon

3. Jeugdzorggebruik en meldingen kindermishandeling 2020

Rudi Bakker

4. Opgroeien in bijstand

Daniël Herbers en Kai Gidding

5. School

Marijke Hartgers en Kiki van Neden

6. Werk

Willem Gielen

7. Middelengebruik en gezondheid

Kim Knoops

8. Veiligheid

Michelle van Rosmalen, Lisanne Jong en Willem Gielen

9. Jongeren in Caribisch Nederland

Carel Harmsen en Mark Ramaekers

10. Welzijn van jongeren

Moniek Coumans

11. Kinderrechten

Kinderrechtencollectief

12. Gemeenten

Jan Hendriks (Communicatie- en tekstbureau Blitz)

Redactie

Linda Fernandez Beiro

Brigitte Hermans

Astrid Pleijers

Martijn Souren

Eindredactie

Karolien van Wijk