Verhuisbewegingen

De centrale vraag in deze paragraaf is: hoe ontwikkelen de verhuisbewegingen zich in de risicogebieden ten opzichte van het referentiegebied? Deze is beantwoord door de verhuizingen van huishoudens van 2012 tot en met 2018 te analyseren.

4.1Verhuizingen binnen de risicogebieden

Een verhuizing wordt gedefinieerd als een verandering van adres. Voor meer informatie over de methode zie het methoderapport. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen besproken. Alle uitkomsten zijn, net als de indicatoren die in paragraaf 3 zijn besproken, terug te vinden in het dashboard.

De ontwikkeling van het aantal verhuizingen in het risicogebied lijkt op de ontwikkeling van het aantal verhuizingen in heel Nederland.noot1 Zowel in het risicogebied, als in heel Nederland stijgt het aantal verhuizingen vanaf 2013. Vanaf 2018 zet een lichte daling in. Ook het aantal verhuizingen van en naar het risicogebied volgt deze trend.

Van alle huishoudens die verhuizen in de drie risicogebieden, verlaat het merendeel het risicogebied niet. Dit aandeel is ook niet gestegen tussen 2012 en 2018. Zo verlaat in 2018 47,3 procent van de verhuisde huishoudens vanuit het risicogebied laag het risicogebied terwijl dit 49,7 procent was in 2012. In het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit is dit percentage 32,9 procent in 2018 en 34,6 procent in 2012. Voor het risicogebied met hoge schade-intensiteit zijn deze percentages 38,1 procent in 2018 en 39,6 procent in 2012.

Verder blijkt dat van degenen die binnen het risicogebied verhuizen, de meerderheid in het ‘eigen’ risicogebied blijft en een kleiner deel naar een ander risicogebied verhuist. Grafiek 4.1 illustreert dit voor de verhuisbewegingen vanuit het risicogebied met hoge schade-intensiteit.

4.2Migratiesaldo

Het migratiesaldo is het aantal huishoudens dat zich in het gebied vestigt, verminderd met het aantal huishoudens dat uit het gebied vertrekt. Om te corrigeren voor verschillen in de omvang van de woningvoorraad, is in dit onderzoek het migratiesaldo bekeken als percentage van de woningvoorraad. In het referentiegebied en risicogebied met hoge schade-intensiteit is er in alle kwartalen van 2012 tot en met 2018 een negatief migratiesaldo. Dat houdt in dat er meer mensen vertrekken dan dat er mensen zich vestigen in het gebied. In het risicogebied met lage schade-intensiteit en het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit zien we echter een aantal kwartalen met een positief migratiesaldo. In het risicogebied met lage schade-intensiteit gaat het om negen van de 28 kwartalen en met name vanaf 2016 (zie grafiek 4.2.1). Bij het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit gaat het om drie kwartalen.

Omdat krimp mogelijk van invloed is op de verhuisbewegingen, wordt hier ook onderscheid naar gemaakt. In het referentiegebied en het risicogebied met hoge schade-intensiteit is in alle kwartalen een negatief migratiesaldo te zien in zowel het gebied met krimp als het gebied zonder krimp.noot2noot3 In het risicogebied met lage schade-intensiteit zijn er, zoals eerder aangegeven, meerdere kwartalen met een positief migratiesaldo. Deze komen met name voor in de gebieden zonder krimp, maar af en toe ook in de gebieden met krimp. In 15 van de 28 kwartalen is er in het gebied zonder krimp een positief migratiesaldo en in het gebied met krimp in zeven kwartalen. In vijf kwartalen, met name in 2016, is er een positief migratiesaldo in zowel het gebied met krimp als het gebied zonder krimp (zie grafiek 4.2.2).

In het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit zijn er juist in het gebied met krimp meer kwartalen met een positief migratiesaldo, namelijk in zeven van de 28 kwartalen en bij het gebied zonder krimp in vier kwartalen.

Noten

Bron: CBS (z.d.). Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio. Geraadpleegd op 23 januari 2020.

Krimp bestaat uit meer dan alleen een negatief migratiesaldo. Verder is krimp ook (gedeeltelijk) gebaseerd op prognoses. Een negatief migratiesaldo wil dus niet per definitief zeggen dat er bevolkingskrimp is. Zie voor meer informatie over krimp.

Eén uitzondering hierop is dat er in het referentiegebied in het eerste kwartaal van 2017 in het gebied met krimp een heel klein positief migratiesaldo is.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Hanneke Posthumus

Fleur Gommans

Manon Joosten

Britt Peeters

Naomi Schalken

Lotte Schoot

Met medewerking van

Thomas de Jonge

Remco Kaashoek

Pim Ouwehand

Frank Pijpers

Erna van der Wal

Eindredactie

Emmy Willems-Pijnenborg