Conclusies

Het herstel van de woningmarkt blijft in risicogebieden met krimp met op een aantal indicatoren achter. De woningmarktindicatoren waarvoor het herstel in krimpgebieden minder snel verloopt, verschillen tussen de risicogebieden met lage, gemiddelde en hoge schade-intensiteit.

Zowel voor de risicogebieden met en zonder krimp is – net als in de rest van Nederland – eerst een periode van verslechtering van de woningmarkt zichtbaar, gevolgd door een periode van herstel. Zelfs in de krimpgebieden is het aandeel verkochte woningen toegenomen, is de verkoopduur afgenomen, zijn de verkoopprijzen gestegen en zijn de verkoopprijzen dichter bij de vraagprijzen komen te liggen.

Tegelijkertijd blijft het herstel in risicogebieden met krimp op een aantal indicatoren significant achter. Zonder binnen het risicogebied verdere uitsplitsingen te maken naar schade-intensiteit geldt dit voor het aandeel te koop staande woningen, de te-koopduur en de prijsontwikkeling. Voor andere indicatoren wijzen de verschillen in dezelfde richting, maar zijn deze niet significant.

In een verdiepende analyse zijn de resultaten uitgesplitst naar mate van schade-intensiteit. Hieruit blijkt dat er verschillen zijn tussen de risicogebieden: het herstel in krimpgebieden verloopt er op andere vlakken trager, zie tabel 6.1. Zo blijft het herstel van het krimpgebied in het risicogebied met lage schade-intensiteit achter voor wat betreft het aandeel te koop staande woningen, te koop staande woningen en de te-koopduur. In het gebied met gemiddelde schade-intensiteit geldt dit voor de verkoopprijs, het aandeel te koop staande woningen en de te-koopduur. In het risicogebied met hoge schade-intensiteit stijgt de verkoopprijs minder hard in het krimpgebied.

6.1Verschil in ontwikkeling tussen 2012 3e kwartaal en 2019 2e kwartaal

  Risico totaal zonder krimp - krimp   Risico laag zonder krimp - krimp   Risico gemiddelde1) zonder krimp - krimp   Risico hoog zonder krimp - krimp  
procentpunt verschil in ontwikkeling tussen 2012Q3 - 2019Q2  
Verkoopprijs 6,4 ** 1,0 12,5 ** 12,1 **
Prijsverhouding -0,5 -1,8 -0,8 0,3
Verkochte woningen 25,4 -63,0 * 7,4 -8,1
Te koop staande woningen -8,3 ** -8,4 * -13,7 * -2,9
Verkoopduur -2,4 -6,5 -6,5 8,1
Te-koopduur -49,7 ** -67,9 ** -38,8 * -24,2  

Bron:CBS

*Ontwikkeling verschilt significant met een betrouwbaarheidsinterval van 90%.

**Ontwikkeling verschilt significant met een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

1)De term gemiddeld verwijst naar de middelste klasse. Er wordt niet naar de statistische term gemiddelde verwezen.

Hoewel krimp in alle risicogebieden een rol van betekenis lijkt te spelen in de ontwikkelingen op de woningmarkt, lijkt krimp vaker van invloed op de woningmarktontwikkelingen in de risicogebieden met een lage en gemiddelde schade-intensiteit dan in het risicogebied met hoge schade-intensiteit. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat wanneer de schade-intensiteit hoog is, het effect van krimp minder sterk aanwezig is en de schade-intensiteit hier meer invloed heeft op de indicatoren. Een andere mogelijke verklaring is dat er grotere verschillen zouden kunnen zijn tussen krimp en niet krimp gebieden in risicogebieden met een lage en gemiddelde schade-intensiteit dan in het risicogebied met een hoge schade-intensiteit. De indeling naar krimp en niet krimp is nu – in lijn met het landelijk beleid – gedefinieerd op gemeenteniveau. Hierbij is geen onderscheid is gemaakt naar de mate van krimp of niet krimp tussen en binnen gemeenten.

Bij de interpretatie van de uitkomsten uit deze verdiepende analyse moet er verder rekening mee worden gehouden dat de krimpgemeenten zijn gebaseerd op prognosecijfers. Prognosecijfers zijn omgeven met onzekerheden en kunnen mogelijk nog veranderen. Mogelijk kan in de toekomst de indeling van gemeenten met en zonder krimp er daarom anders uit komen te zien. Wanneer bijvoorbeeld de huidige krimpindeling zoals in dit onderzoek is gehanteerd met de krimpindeling van het jaar 2015, dan komt de indeling grotendeels overeen, maar zijn er ook kleine verschillen zichtbaar. Zo was bijvoorbeeld de gemeente Menterwolde in 2015 gedefinieerd als krimpgemeente. Door gemeentelijke herindelingen is Menterwolde inmiddels opgegaan in de gemeente Midden-Groningen. Midden-Groningen is in 2019 niet gedefinieerd als een krimpgemeente. Deze kleine verschillen over de tijd hebben mogelijk invloed op de resultaten van de analyses.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Hanneke Posthumus

Fleur Gommans

Manon Joosten

Britt Peeters

Naomi Schalken

Lotte Schoot

Met medewerking van

Thomas de Jonge

Remco Kaashoek

Pim Ouwehand

Frank Pijpers

Erna van der Wal

Eindredactie

Emmy Willems-Pijnenborg