Literatuur

André, S., G. Kraaykamp, R. Meuleman, 2018, Een (on)gezonde leefstijl, opleiding als scheidslijn, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Beuningen van, J. & Moonen, L., 2019, Trends in geluk en tevredenheid, Statistische Trends, juli 2019.

Beuningen, J. van, K. van der Houwen en L. Moonen, 2014, Measuring well-being; An analysis of different response scales. Discussion Paper 2014/03, Den Haag/Heerlen.

Beuningen, J. van, en R. Kloosterman, 2011, Subjectief welzijn: welke factoren spleen een rol? Bevolkingstrends 2011.

CBS, 2015, Welzijn in Nederland 2015, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2017, Kwaliteit van leven in Nederland, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2018, Monitor brede welvaart 2018, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2018, Armoede en sociale uitsluiting 2018, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2019, Welvaart in Nederland 2019, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2019, Trends in Nederland 2019, Den Haag/Heerlen.

CBS, 2019, Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering, 7 augustus 2019.

CBS, 2019, Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit, 16 augustus 2019.

Duin, C. van, S. te Riele, L. Stoeldraijer, 2018, Huishoudensprognose 2018–2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door, Statistische Trends, december 2018.

Gommans, F., 2017, De rol van langer doorwerken bij gezondheid, Sociaaleconomische Trends januari 2017.

Stoeldraijer, L, C. van Duin, C. Huisman, 2017, Bevolkingsprognose 2017–2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060, Statistische Trends, december 2017.

Veer, I., C. van Duin, J. Weidum, 2019, Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers, Statistische Trends, mei 2019.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Coen van Duin

Ruben van Gaalen