Foto omschrijving: Erg weinig passagiers op Schiphol. Een man met rolkoffer alleen in vertrekhal, coronacrisis.

Lijst met afkortingen

ABR       Algemeen Bedrijven Register
BAT       Beleidsanalyseteam
bbp       Bruto binnenlands product
BE        Bedrijfseenheid
BL-C        Verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw
BMKB-C        Verruimde Borgstelling voor MKB-kredieten
CBS        Centraal Bureau voor de Statistiek
COL        Corona-overbruggingslening
CPB        Centraal Planbureau
DG B&I        Directoraat Genereaal Bedrijfsleven & Innovatie
DNB        De Nederlandsche Bank
EZK        Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
GO-C        Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering
KKC        Klein Krediet Corona
KVK        Kamer van Koophandel
mkb        Midden- en kleinbedrijf
NOW        Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
OCW        Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
RA        Remote Access
R&D        Research and Development
ROMs        Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
RVO        Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SBI        Standaard Bedrijfsindeling
SZO        Satelliet Zelfstandig Ondernemers
TOGS        Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
Tozo        Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVL        Tegemoetkoming Vaste Lasten
UWV        Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VWS        Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wp        Werkzame persoon

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Charlotte Brand (CBS)

Hans Langenberg (CBS)

Lona Verkooijen (CBS)

Auteurs Hoofdstuk 6

Theo Roelandt en Henry van der Wiel (EZK)

Overige medewerkers aan deze publicatie

Brenda Bos (CBS)

Marie Louise Bijnen (RVO)

Thijs Driessen (CBS)

Renee Groen (RVO)

Remco Kaashoek (CBS)

Paul Schmitz (EZK)

Marien Vrolijk (CBS)

Jouke Wortelboer (RVO)

Sten Zijlstra (CBS)