Economie

Cijfers - Zakelijke diensten

In 2016 nam de omzet van zakelijke dienstverlening in Nederland met 5,6 procent toe. Dit was het derde jaar op rij dat de omzet hoger was dan een jaar eerder. Het omzetniveau in de zakelijke dienstverlening lag in 2016 19,1 procent hoger dan tien jaar eerder. Reisbureaus en reisorganisaties boekten ruim 90 procent meer omzet in Nederland in 2016 dan tien jaar eerder.

Niet alle branches binnen de zakelijke dienstverlening zetten meer om dan in 2007. Zo verloren uitgeverijen en architectenbureaus in deze periode meer dan 25 procent van hun omzet.

Lees verder...

In 2016 boekten architectenbureaus met 7,3 procent de grootste omzetstijging van de afgelopen tien jaar. Dit is het derde jaar op rij dat de omzet toenam. Na het dieptepunt in 2013 timmeren architecten weer aan de weg omhoog, maar het omzetniveau blijft nog wel ver onder het niveau van voor de crisis.

De omzet van uitzendbureaus en bureaus voor arbeidsbemiddeling steeg in 2016 met 7,6 procent. De omzet en uren van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling daalden sterk na de crisis van 2008 en was ook negatief in 2012, een jaar voor de economische dip van 2013. Sinds 2014 laten de uitzenduren en omzet een stijgende trend zien.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.