Economie

Cijfers - Vervoer

Bedrijven in de transportsector hebben in 2016 minder omgezet dan het jaar ervoor. Dat was sinds 2009 niet meer voorgekomen. De omzet daalde met 0,3 procent. Vervoerders over water en door de lucht zetten in 2016 minder om, terwijl spoor- en wegtransporteurs een omzetstijging boekten. De grootste stijgers van 2016 waren de verhuisbedrijven en de koeriers.

In 2016 hebben Nederlandse vrachtvoertuigen 529 miljoen ton vervoerd in het binnenland, 101 miljoen ton internationaal naar en van Nederland vervoerd, 18 miljoen ton internationaal cabotage vervoerd en 9 miljoen ton internationaal derde landen vervoerd.

In 2016 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 657 miljoen ton goederen. Dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. De stijging werd geheel behaald in het binnenlands vervoer (+4%), het internationale wegvervoer daalde in 2016 met 3,3 procent. Van alle over de weg vervoerde goederen door Nederlandse vrachtauto’s bestaat de helft uit landbouwproducten, voedingsmiddelen en bouwgoederen.

Na een lichte daling in 2015 nam vorig jaar de hoeveelheid vracht die van en naar Nederlandse luchthavens werd vervoerd weer toe. Deze groei werd volledig binnen Europa gerealiseerd. Het intercontinentale vrachtvervoer daalde in 2016 met 2,4 procent. Met een aandeel van 86 procent is de intercontinentale luchtvracht het belangrijkst binnen het goederenvervoer door de lucht. De laatste jaren neemt dit aandeel wel telkens af.

In 2016 is ruim 42 miljoen ton goederen vervoerd via het spoor, dat is 4,5 miljoen ton meer dan een jaar eerder. Sinds 2012 groeit het goederenvervoer per spoor gestaag, en dat is volledig toe te schrijven aan de toename van het internationale vervoer. De afvoer van goederen steeg in deze periode met ruim 11 procent en de aanvoer zelfs met 20 procent.

In 2016 vervoerde de binnenvaart bijna 366 miljoen ton aan goederen. Hierbij gaat het voor 66,7 miljoen ton om aanvoer naar Nederland. Ruim 90 procent komt via schepen die zijn geladen in België of Duitsland, over de rivieren ons land binnen. Vanuit België worden voornamelijk geraffineerde aardolieproducten aangevoerd. In Duitsland worden hoofdzakelijk goederen in containers en delfstoffen als zand en grind geladen met als bestemming Nederland.

Na drie jaar van toename daalde in 2016 de hoeveelheid goederen die via Nederlandse zeehavens zijn gelost. Via de zeehavens werd 398 miljoen ton gelost in 2016, 2 procent minder dan een jaar eerder. Aardolie en aardolieproducten werden in 2016 met 165 miljoen ton het meest gelost in de Nederlandse havens. Ten opzichte van een jaar eerder betekende dit een daling van bijna 3 procent. In 2016 is daarnaast 5 procent minder steenkool gelost.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.