Economie

Cijfers - Prijzen

De prijzen in de industrie zijn in de periode januari 2005 – januari 2017 met ruim 25 procent gestegen. In de voedingsindustrie zijn de prijzen met bijna 40 procent gestegen in dezelfde tijd. De grootste stijger in de voedingsbranche is de spijsoliën- en vettenindustrie. Hier zijn de prijzen met 96 procent gestegen sinds januari 2005.

Na vier jaar van daling stijgen vanaf begin 2017 de producentenprijzen weer, in bijna alle branches. De aardolie-industrie bepaalt grotendeels deze ontwikkeling, de stijging ten opzichte van een jaar eerder is 60 procent. De prijzen van de chemische industrie stijgen met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de chemische industrie wordt sterk beïnvloed door het verloop van de prijzen in de aardolie-industrie.

In 2016 stegen de prijzen van diensten met gemiddeld 0,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee ligt het gemiddelde prijsniveau ruim 6 procent hoger dan in 2007. De prijsstijging geldt niet voor alle diensten. Zo zijn de prijzen gedaald in enkele deelmarkten binnen de branches vervoer en opslag en informatie en communicatie.

De prijzen van onroerendgoedgerelateerde diensten stegen in 2016 met gemiddeld 1,9 procent. Het herstel, dat in 2015 begon, zet daarmee door. De malaise op de woning- en vastgoedmarkt in de jaren na 2008 trof alle dienstverleners: verhuizers, makelaars en architecten hadden te maken met dalende prijzen. Het prijsniveau van makelaars daalde het meest (12 procent sinds 2007). Alleen de prijzen van verhuizingen zijn weer op een vergelijkbaar niveau als voor de crisis.

De ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,1 procent. Dat is het laagste cijfer sinds 1997. De prijsstijging in de eurozone is op jaarbasis 0,2 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de stijging van de consumentenprijzen in de eurozone onder, maar in de buurt van de 2 procent ligt.

In 2016 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5 procent duurder dan in 2015.  Het prijsniveau van bestaande koopwoningen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is al gestegen tot boven het niveau van voor de crisis. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is sprake van een stijgende trend.
In 2016 zijn 215 duizend woningen verkocht, het hoogste aantal transacties sinds 1995. Met deze transacties is een recordbedrag gemoeid van ruim 52 miljard euro.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.